Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin

Image
TAHSİL İMKÂNSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN
 
(28.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere)
A.A.T.U.H.K. Mad.: 106
 
 
Tutar
Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan;
 
 
213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında (10,00 TL dahil)……………………
10,00
Diğer amme alacaklarında (20,00 TL. dahil)…………………………………………….……..
20,00
TL’na kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir.
 
 
 
Uygulama Dönemi
BKK
 
 
 
 
01.05.2005-27.02.2009
2004/8267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
8,00 TL
 
 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARINI KULLANMALISINIZ? – 18…
  • Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç Temin Eden Mükelleflerin e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Hazine ve Maliye Bakanlığı (GİB) tarafından 19/10/2019 tarihli ve 30923…
  • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Rehber Yayınlandı 27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı…
Top