Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları

 

İşlemin Nevi

Tevkifat Yapacak Olanlar

Eski Tevkifat Oranı

1 Mayıs 2012’den sonra

1 Mayıs 2014’den sonra

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

1/6

2/10

2/10 Ekim 2017Tarihinden İtibaren 3/10

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

*Belirlenmiş Alıcılar

1/6

9/10

9/10

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

1/3

5/10

5/10

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

5/10

5/10

5/10

İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

9/10

Yapı denetim hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

9/10

9/10

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

5/10

5/10

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

KDV Mükellefleri

———-

9/10

9/10

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

Tamamı

9/10

9/10

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

7/10

Servis taşımacılığı hizmeti

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

————-

5/10

5/10

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

———–

5/10

5/10

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

7/10

7/10

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

7/10

5/10

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

5/10

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

9/10

Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

9/10

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

———–

9/10

5/10

01 Mart 2020' den itibaren geçerli olmak üzere;

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil ifa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden

İşlem Türü

Oran

Yapılacak Tevkifat Oranı

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik. Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin l/C- 2.1.3.2-10. bölümü)

7/10

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Alık Yönetimi Hizmetleri

Hasta Yönlendirme ve Refakat / Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri

İşgücü Temin Hizmetleri (lebi iğin l/C- 2.13.2.5 bölümü)

9/10

Tevkifat Yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri

Otopark Hizmetleri

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil. Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin l>C- 2.1.3.23. bölümü)

Tevkifat Yok»

Tevkifat Yok

5/10

Mefruşat Hizmeti

Yemek Hizmeti

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin l/C-2.13.2.4 bölümü)

Tevkifat Yok»

Tevkifat Yok

5/10

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapını İşleri (Tebliğin

3/10

3/10

3/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

MC-2.1.3.2.1. bölümü)

Laboratuvar Hizmeti

Tevkifat Yok

Tevkifat Yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

*Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Uygulama 1 Mart 2020 tarihi  itibariyle yürürlüğe girecektir.

B) Yüklenici Tarafından Sağlık Bakanlığına Sunulan Hizmetler ile Alt Yükleniciler Tarafından Bu Kapsamda Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı

Bu Tebliğin 7 nci maddesi ile aynı Tebliğin (III/B-2.6.) bölümünden sonra gelmek üzere “2.7. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde KDV Oranı Uygulaması” başlıklı bölüm eklenmiştir.

Bu bölümde,

  • 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B)bölümünün 21 inci sırasına uygun olarak, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerin %8 oranında KDV’ye tabi olduğu,
  • 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasına uygun olarak, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetlerinin %8 oranında KDV’ye tabi olduğu

açıklanmıştır.

C) İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresinin Uzatılması Hakkında Açıklamalar

Hatırlanacağı üzere;

  • 24 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 Sayılı Kanun ile sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış,

  • 30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi hükmü 2020 ve 2021 yılları için uzatılmıştır.

Bu Tebliğin;

  • 3, 4 ve 5 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki ilgili bölümleri,

  • ncı maddesi ile aynı Tebliğin imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisna uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı ilgili bölüm

yukarıdaki düzenlemeler doğrultusunda güncellenmiştir.Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Tür Değişikliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tür değişikliği bir ticari organizasyonun hukuki yapısının değişmesidir. Tür değiştirme…
  • Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 28 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31318 Hazine ve…
  • Vergi, Harç Ve Cezaların Artış Oranı Belli Oldu (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 28 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31318 Hazine ve…
Top