Kurumlar Vergisi Oranı

 

22.04.2021 Tarih ve 31462 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” ile Bazı Vergi Kanunlarında diğer kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yasa ile Kurumlar Vergisi Oranında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile %20 olan Kurumlar Vergisi oranı

  • 2021 yılı Kurum kazançları için %25,
  • 2022 yılı Kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.

Yapılan değişiklik ile 2021 Takvim yılı için Kurumlar Vergisi Oranı %25 olarak uygulanacaktır. Ancak; 2021/1. Geçici vergi dönemi için Kurumlar Vergisi oranı %20 olarak, 2021/2-3 ve 4. Dönemler için %25 oranında uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Matrah Artırımı ve Borç Yapılandırmasında İhtirazi Kayıt Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak isimlendirilen matrah artırımı ve borç yapılandırmasına…
  • 7326 Sayılı Yasa’da Matrah Artırımı Ve Kaçakçılık Suçları 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik…
  • Şirketlere Dolaylı Yoldan Vergilendirme Getirildi 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)…
Top