Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

213 Vergi Usul Kanunu'nun 112/3. maddesinde düzenlenen gecikme faizi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı

Devamını oku...