“İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshine sebep olabilecek durumlar İş Kanunu’nda sayılmıştır. Bunlardan biri de işçinin çalıştığı süreye göre belirlenen bildirim süresini 6 hafta aşan sağlık raporu bulunmasıdır.

İşçinin sağlık raporu nedeniyle işe devamsızlığı kesintisiz şekilde bildirim süresini 6 hafta aşarsa, işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilmekte. Bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

Kapsamı nedir?

İş Kanunu’nda yer alan diğer bir fesih yöntemi ise süreli fesih. Kanunda iş güvencesinin kapsamında olan işçilerin, iş sözleşmelerinin davranışlarına veya verimliliklerine dayanan bir nedenle süreli feshedilmesi savunma alma şartına bağlanmıştır. Savunma almadan yapılan fesihler geçersiz sayılmaktadır.

Fakat kanun koyucu, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan bir davranışı nedeniyle iş sözleşmesinin derhal feshinde savunma alma zorunluluğunun bulunmadığını ayrıca belirtmiştir. Uzun süren kesintisiz sağlık raporları da bir derhal fesih sebebi olmakla birlikte ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış kapsamında değildir.

Bu noktadan hareketle son dönemde Yargıtay’ın bazı daireleri, kesintisiz rapor halinde de işçinin savunmasının alınmasına karar vermekteydi.

Bu Yargıtay’ın eski uygulamasıyla çeliştiği gibi, farklı dairelerden farklı kararlar çıkmasına sebep oluyordu. İşçiden kaynaklanmayan durumlarda zaten savunma alma zorunluluğunun hiçbir koşulda kanunda yer almadığı, rapor durumunda da savunma alınmasının kanunun sistematiğine aykırı olduğu belirtiliyordu.

Yargıtay 9 Mayıs’ta verdiği içtihadı birleştirme kararıyla, farklılıkları ortadan kaldırdı ve kesintisiz rapor durumunda işverenin savunma almadan iş sözleşmesini derhal feshedebileceğini belirtti.” Cem Kılıç

http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/farkli-uygulama-ortadan-kalkti-2871360/

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Anonim Şirketlerde Sermaye Artırma ve Azaltmanın Eş Zamanlı Olarak Yapılması I- GİRİŞ Sermaye, bir ticaret girişiminin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için…
  • Yönetim Kurulu’nun Yetki Kararı Alamaması Halinde Şirket Nasıl Temsil Edilir? Soru, Yönetim kurulunda kararlar sözleşmeye göre oy birliğidir. 2018 genel…
  • Malûl Erkek Çocuğuna Hangi Durumda Aylık Bağlanır? 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, vefat eden emekli devlet…

Duyurular

Top