Tecil Faizi Oranları

 

A.A.T.U.H.K. Mad.: 48

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6)

 
   

Oran

(Yıllık %)

     

21.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere .......................................................................

 

% 24

     

Dönemi

 

(BKK – CK)

   
         

30.12.2019 - 20.07.2022 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 5)

 

% 15

         

25.10.2019 - 29.12.2019 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 4)

 

% 19

         

06.09.2018 - 24.10.2019 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 3)

 

% 22

         

21.10.2009 - 05.09.2018 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 2)

 

% 12

         

21.11.2009 - 20.10.2010 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 1)

 

%  19

         

28.04.2006 - 20.11.2009 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 438)

 

%  24

         

04.03.2005 - 27.04.2006 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 434)

 

%  30

         

12.11.2003 - 03.03.2005 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 429)

 

% 36

         

02.02.2002 - 11.11.2003 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 421)

 

% 60

         

31.03.2001 - 01.02.2002 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 416)

 

% 72

 

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İnşaat Demiri İzleme Sistemi "İDİS" Stok Beyanı Hakkında Önemli Duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İDİS) Sistemi üzerinden yapılan…
  • TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Tasfiye ve Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Giriş Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel…
  • Kadın İşçiyi İşe Alan İşverene Yirmi Beş Bin Liraya Kadar Destek İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak amacıyla aktif…
Top