Tecil Faizi Oranları

 

A.A.T.U.H.K. Mad.: 48

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6)

 
   

Oran

(Yıllık %)

     

21.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere .......................................................................

 

% 24

     

Dönemi

 

(BKK – CK)

   
         

30.12.2019 - 20.07.2022 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 5)

 

% 15

         

25.10.2019 - 29.12.2019 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 4)

 

% 19

         

06.09.2018 - 24.10.2019 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 3)

 

% 22

         

21.10.2009 - 05.09.2018 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 2)

 

% 12

         

21.11.2009 - 20.10.2010 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 1)

 

%  19

         

28.04.2006 - 20.11.2009 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 438)

 

%  24

         

04.03.2005 - 27.04.2006 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 434)

 

%  30

         

12.11.2003 - 03.03.2005 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 429)

 

% 36

         

02.02.2002 - 11.11.2003 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 421)

 

% 60

         

31.03.2001 - 01.02.2002 Tarihleri arası

 

(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 416)

 

% 72

 

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • HİBE MALİYET- GELİR İLİŞKİSİ Vergi Usul Kanunu Madde 262: Gayrimenkullerle Doğrudan İlgili Olması Şartıyla,…
  • SAHTE BELGE KULLANMA VEYA DÜZENLEME İDDİASINA KARŞI NE KADAR HAZIRSINIZ? Değerli okurlar, bu konu ne yazık ki halen çok yaygın…
  • 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş…
Top