Kurumlar Vergisi Oranı

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında kurum kazançlarına uygulanan, 2023 yılı ve izleyen yıllarda ise kurum kazançlarına uygulanacak olan kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Mükellef Türleri

Yıllara Göre Kurumlar Vergisi Oranları

2019

2020

2021

2022

2023

İzleyen Yıllarda

Genel Orana Tabi Mükellefler

22%

22%

25%

23%

25%

25%

·  Bankalar

·  6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler

ü Finansal kiralama şirketleri

ü Faktöring şirketleri

ü Finansman şirketleri

ü Tasarruf finansman şirketleri

·  Elektronik ödeme ve para kuruluşları

·  Yetkili döviz müesseseleri

·  Varlık yönetim şirketleri

·  Sermaye piyasası kurumları

·  Sigorta ve reasürans şirketleri

·  Emeklilik şirketleri

22%

22%

25%

25%

30%

30%

 • Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Edilenlerde 2023 Yılı İçin Durum Nedir?

  Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edecekleri kurum kazançları üzerinden mükellefiyet türüne bağlı olarak %25 ya da %30 nispetinde kurumlar vergisine tabi olacaklar.

  Ancak, özel hesap dönemi 2022 takvim yılında başlayıp 2023 yılı içerisinde biten mükelleflerin tabi olacakları kurumlar vergisi oranları, 2022 takvim yılı için belirlenmiş olan ve mükellefiyet türüne göre değişen %23 ya da %25’tir.

  Peki Başkaca Kurumlar Vergisi Oranlarının Uygulandığı Durumlar Var Mıdır?

  Evet. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde yapılan düzenlemeler, bazı durumlarda belirli şirketlere daha düşük oranlı kurumlar vergisinden yararlanma imkanı sunmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca;

  Ø  Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlara 2 puanlık,

  Ø  İhracatçı kurumlara 5 puanlık,

  Ø  Sanayi sicil belgesine haiz olup fiilen üretim faaliyetiyle iştigal edenlere kurumlara ise 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi sağlanmaktadır.

               2023                                                                                                     

  Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç)

  23%

  İhracat Yapan Kurumlar*

  20%

  Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlar*

  24%

  *İhracatçı ya da sanayi sicil belgesine haiz olup fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlara sağlanan kurumlar vergisi indirimi, bu kurumların sadece ihracat ya da imalattan elde etmiş oldukları kazançları için cari olup bütün kurumlar vergisi matrahını kavrayan bir düzenleme değildir. Ancak, söz konusu kurumların ihracat ya da imalattan elde etmiş oldukları kazançları ile ticari bilanço karlarının birbirine denk olması halinde, 2023 yılında ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı %20; imalatçılar içinse %24 olarak uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • GOOGLE VE FACEBOOK'DAN ALINAN REKLAMIN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ; Yurt içindeki müşterilere yönelik olarak yurt içinde Google…
 • ÖTV Muafiyetli Araç Alımına Düzenleme Geliyor Engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV'siz araç alımında yeni dönem…
 • Her Ay Kiranın Yüzde 20'si Vergi Olarak Maliye'ye Gidecek (İDDİA) Yeni vergi paketinde yer alan maddeye göre ev sahipleri yıllık…
Top