Ticaret Sicili Harçları

2023 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

  I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 1.343,30 TL 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 3.855,30 TL 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 8.688,00 TL 
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 665,40 TL 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 953,90 TL 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.113.10 TL 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 665,40 TL 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 953,90 TL 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.113,10 TL 
4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 258,80 TL 
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 375,10 TL 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  665,40 TL 

  II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından 65,00 TL 
2. Tasdikname 220,20 TL 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İnşaat Demiri İzleme Sistemi "İDİS" Stok Beyanı Hakkında Önemli Duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İDİS) Sistemi üzerinden yapılan…
  • TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Tasfiye ve Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Giriş Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel…
  • Kadın İşçiyi İşe Alan İşverene Yirmi Beş Bin Liraya Kadar Destek İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak amacıyla aktif…
Top