İşyeri ve Konut Kirası Tahsilat ve Ödemelerinde Tevsik Zorunluluğu

Image

İŞYERİ VE KONUT KİRASI TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNDE

 TEVSİK ZORUNULULUĞU

VUK. Mük. Madde: 257/2

(VUK. Genel Tebliği Seri No: 504)

01.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere

- Konutlarda; her bir konut için aylık 500,00 TL ve üzeri kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların;

Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur.

Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

Bankalarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri yanında banka veya PTT aracı kılınarak, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamda sayılacaktır.

Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat Ve Ödemeler

- Her bir konut için aylık tutarı 500 TL' nin altındaki konut kira geliri,

- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar,

- Ayni olarak yapılan ödemeler,

tevsik zorunluluğu kapsamında bulunmamaktadır.

Tevsik Zorunluluğuna Uymayanlara Ceza Uygulaması

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için kesilecek ceza, 2019 yılı için;;(Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Sıra No: 504)

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900,00 TL'den,

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 980,00 TL'den,

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490,00 TL'den

az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.

Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.480.000.- TL’yi geçemez.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • HİBE MALİYET- GELİR İLİŞKİSİ Vergi Usul Kanunu Madde 262: Gayrimenkullerle Doğrudan İlgili Olması Şartıyla,…
  • SAHTE BELGE KULLANMA VEYA DÜZENLEME İDDİASINA KARŞI NE KADAR HAZIRSINIZ? Değerli okurlar, bu konu ne yazık ki halen çok yaygın…
  • 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş…
Top