Amortisman Oranları

 V.U.K. Madde: 315                    (V.U.K. Genel Tebliğleri 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458)

1,

Binalar

2,

Tesis ve Arazi Düzenlemeleri

3,

Demirbaşlar

4,

Bilgi Sistemleri

5,

Elle Veri İşlenen Araçlar

6,

Taşıma Araçları

7,

Tarım

8,

Madencilik

9,

Petrol ve Gaz Sanayi

10,

İnşaat İşleri

11,

Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı

12,

Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı

13,

Bitkisel Yağ ve Bitkisel Yağ Ürünleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler

14,

Balık Yağı, Balık Unu, Yaş Meyve, Kuru Meyve, Sucuk Pastırma, Nebati Yağ, Süt ve Süt Mamulleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler

15,

Çay Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler

16,

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler İle Bunlara Benzer İçecekler Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler

17,

Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı

18,

Özel İşleme Araçları İle Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı

19,

Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı

20,

Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı

21,

Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı

22,

Optik Alet Sanayiinde Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler

23,

Ağaç Ürünleri İmalatı

24,

Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler

25,

Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı

26,

Kauçuk Ürünleri İmalatı

27,

Nihai Plastik Ürünleri İmalatı

28,

Cam Ürünleri İmalatı

29,

Çimento İmalatı

30,

Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı

31,

Demir - Çelik ve Metal Ürünleri İmalatı

32,

Madeni Eşya ve Makine Sanayi

33,

Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı

34,

Motorlu Araçların İmalatı

35,

Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı

36,

Gemi ve Bot Yapımı

37,

Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri

38,

Demiryolu Vagonlarının İmalatı

39,

Lokomotif İmalatı

40,

Demiryolu Rayları

41,

Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı

42,

Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık

43,

Telefonla Verilen İletişim Hizmetleri

44,

Medya ve İletişim Hizmetleri

45,

Elektrik Piyasası Faaliyetleri

46,

Suyun Elde Edilmesi, Depolanması, Arıtılması ve Dağıtılmasını Sağlayan Hizmetler

47,

Doğal Gaz ve Gaz Üretimi ve Bunlarla İlgili Hizmetler

48,

Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı

49,

Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler

50,

Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Atık Su Arıtma Araçları

51,

Belediyelere Veya Belediye İktisadi Teşekküllerine Ait Kanalizasyonlar

52,

Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler

53,

Petrol ve Petrol Ürünlerine İlişkin Dağıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

54,

İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri

55,

Gayri Maddi İktisadi Kıymetler

56,

Özel Maliyetler (Kira Müddeti Belli Olmayanlar)

57,

Araştırma-Geliştirme Giderleri

58,

Konaklama İşletmeleri İle Lokanta-Gazino, Kahvehane, Kıraathane, Pavyon, Kır Bahçesi, Pastane, Bar ve Emsali Umumi İstirahat ve Toplantı Yerlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler

59,

Turistik Tesisler ve Eğlence Faaliyetleri

60,

Tiyatro Dekorları (Otel ve Tatil Köyleri Animasyon ve Gösterilerinde Kullanılan Dekorlar Dahil)

61,

Suda Yapılan Faaliyetler

62,

Berber, Kuaför, Güzellik Salonlarında Kullanılan İktisadi Kıymetler ve Özel Araç Gereçler

63,

İzolasyon Malzemeleri İmalatında Kullanılan İktisadi Kıymetler

64,

Sterilizasyon İşlemlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler

65,

Savunma Sanayi

66,

Denizcilik Sektöründe Kullanılan Bazı İktisadi Kıymetler

67,

Biodizel ve Gliserin, Butil Metil Ester, İzoktil Butil Metil Ester İle Rafine Yağ Üretiminde Kullanılan İktisadi Kıymetler

68,

Sualtı Canlıların Sergilendiği Akvaryum Tesislerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler

69,

Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kullanılan İktisadi Kıymetler

   
 

458 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 25.12.2015 Tarih 29573 Sayılı Rermi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

439 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 07.08.2014 Tarih 29081 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

418 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 08.09.2012 Tarih 28405 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

406 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 02.03.2011 Tarih 27862 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

399 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 08.07.2010 Tarih 27635 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

389 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 27.12.2008 Tarih 27093 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

365 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 30.12.2006 Tarih 26392 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

339 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 24.08.2004 Tarih 25563 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

333 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 28.04.2004 Tarih 25446 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                                        Faydalı   Normal   İlgili
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler                                                                                                                                                                                        ÖmürAmortismanGenel

                                                                                                                                                                                                                                                             (Yıl)    Oranı   Tebliğ

 

1,

Binalar

   

333

 
 

1,1

Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,   muayenehane,   yazıhane,   banka,   sigorta, pansiyon,   otel,   okul,   hamam,   banyo   binaları,   tiyatro   ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar,

   

333

 
   

1.1.1.

Beton, kargir, demir, çelik

50

% 2,00

333

 
   

1.1.2.

Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)

33

% 3,03

333

 
   

1.1.3.

Ahşap, kerpiç

20

% 5,00

333

 
   

1.1.4.

Galip   malzemesi   saç,   çinko,   teneke   olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar

15

% 6,66

333

 
   

1.1.5.

Galip   malzemesi   teneke   muvakkat   barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar

10

% 10,00

333

 
   

1.1.6.

Galip   malzemesi   cam   olan   binalar   (Depo   ve tesisler) ve benzerleri

15

% 6,66

365

 
   

1.1.7.

Sarnıç ve benzerleri

50

% 2,00

333

 
   

1.1.8.

Tanklar

       
     

1.1.8.1.

İspirto ve benzeri tanklar

15

% 6,66

333

 
     

1.1.8.2.

Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları

10

% 10,00

333

 
     

1.1.8.3.

Diğer tanklar

15

% 6,66

333

 
 

1.2.

Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar

   

333

 
   

1.2.1.

Beton, kargir, demir, çelik

40

% 2,50

333

 
   

1.2.2.

Yarı kargir

25

% 4,00

333

 
   

1.2.3.

Ahşap

15

% 6,66

333

 
   

1.2.4.

Kerpiç

10

% 10,00

333

 
   

1.2.5.

Galip malzemesi saç, çinko, teneke

10

% 10,00

333

 
   

1.2.6.

Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)

4

%25,00

389

 
 

1.3.

Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler

50

% 2,00

333

 
 

1.4.

İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler

50

% 2,00

333

 
 

1.5.

Gergili membran sistemleri

6

%16,66

389

 
         

2,

Tesis ve Arazi Düzenlemeleri:

   

333

 
 

Yaya   kaldırımları,   otoparklar,   kanallar,   su   yolları,   arklar,   setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular,   regülatörler,   bentler,   ihata   duvarları,   havai   hatları   ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar

15

% 6,66

333

 
 

2.1.

Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)

8

% 12,50

333

 

3,

Demirbaşlar

   

333

 
 

3.1.

İşyerinde   Kullanılan   Mobilyalar,   Ekipmanlar   ve   Diğer Demirbaşlar:   Bu   sınıf,   masa,   mobilya,   sandalye,   banko, kontuar,   dolap   ve   ofiste   kullanılan   iletişim   araçları   gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını kapsar. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)

5

% 20,00

365

 
 

3.2.

Televizyonlar

5

% 20,00

333

 
 

3.3.

Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti

3

% 33,33

365

 
 

3.4.

Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu

2

% 50,00

333

 
 

3.5.

Kasalar

   

333

 
   

3.5.1.

Plastik kasalar

5

% 20,00

333

 
   

3.5.2.

Tahta kasalar

2

% 50,00

333

 
   

3.5.3.

Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar

50

% 2,00

339

 
 

3.6.

Paletler

   

333

 
   

3.6.1.

Basit Tahta palet

2

% 50,00

458

 
   

3.6.2.

Plastik palet

5

% 20,00

333

 
   

3.6.3.

Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve   baskıya   dayanıklı   keresteden   imal   edilmiş ahşap palet

8

% 12,50

458

 
 

3.7.

Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar)

3

% 33,33

333

 
 

3.8.

Isıtma malzemeleri

   

333

 
   

3.8.1.

Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları)

15

% 6,66

333

 
   

3.8.2.

Isıtma boruları

15

% 6,66

333

 
   

3.8.3.

Pompalar

15

% 6,66

333

 
   

3.8.4.

Vanalar, pislik tutucular, çek valflar

20

% 5,00

333

 
   

3.8.5.

Sıcak hava apareyleri

20

% 5,00

333

 
   

3.8.6.

Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.)

25

% 4,00

333

 
   

3.8.7.

Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.)

15

% 6,66

333

 
   

3.8.8.

Şofbenler ve kombiler

10

% 10,00

333

 
   

3.8.9.

Hidroforlar

10

% 10,00

333

 
   

3.8.10.

Su yumuşatma cihazları

10

% 10,00

333

 
   

3.8.11.

Genleşme depoları

10

% 10,00

333

 
   

3.8.12.

Brülörler

15

% 6,66

333

 
   

3.8.13.

İçten yanmalı motorlar

10

% 10,00

339

 
   

3.8.14.

Soba

5

% 20,00

365

 
 

3.9.

Konfor ve klima tesisat malzemeleri

   

333

 
   

3.9.1.

Klima   santralleri   (Vantilatör,   aspiratör,   ısıtıcı- soğutucu)

15

% 6,66

333

 
   

3.9.2.

Fan-coil cihazları

15

% 6,66

333

 
   

3.9.3.

Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri)

10

%10,00

333

 
   

3.9.4.

Su soğutma grupları

15

% 6,66

333

 
   

3.9.5.

Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları

15

% 6,66

333

 
   

3.9.6.

Hava perdeleri

10

% 10,00

339

 
   

3.9.7.

Havalandırma sistemleri

10

% 10,00

339

 
 

3.10.

Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)

   

333

 
   

3.10.1.

Sebze soyma ve doğrama makineleri

10

% 10,00

333

 
   

3.10.2.

Et kıyma makineleri

10

% 10,00

333

 
   

3.10.3.

Mikserler

10

% 10,00

333

 
   

3.10.4.

Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları

10

% 10,00

333

 
     

3.10.4.1.

Ürünlerin     teşhir     ve     muhafazası amacıyla kullanılanlar

5

% 20,00

399

 
   

3.10.5.

Yemek pişirme tencereleri

10

% 10,00

333

 
   

3.10.6.

Fırınlar

10

% 10,00

333

 
   

3.10.7.

Kuzine ve yer ocakları

15

% 6,66

333

 
   

3.10.8.

Bulaşık yıkama makineleri

10

% 10,00

333

 
   

3.10.9.

Komple soğuk odalar

10

% 10,00

333

 
   

3.10.10.

Yemek asansörleri (Monşarjlar)

15

% 6,66

333

 
   

3.10.11.

Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı

10

% 10,00

339

 
 

3.11.

Merkezi çamaşırhane cihazları

   

333

 
   

3.11.1.

Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri

10

% 10,00

333

 
   

3.11.2.

Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil)

15

% 6,66

333

 
   

3.11.3.

Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri

10

% 10,00

333

 
 

3.12.

Asansörler (Yük, insan vb.)

10

% 10,00

333

 
 

3.13.

Medikal malzemeler

   

333

 
   

3.13.1.

Otoklav cihazları

10

% 10,00

333

 
   

3.13.2.

Buhar Jeneratörleri

10

% 10,00

333

 
   

3.13.3.

Sterilizatörler

10

% 10,00

333

 
   

3.13.4.

Oksijen ve azot tüpleri

20

% 5,00

333

 
   

3.13.5.

Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.)

10

% 10,00

333

 
   

3.13.6.

Basınçlı hava kompresörleri

15

% 6,66

333

 
   

3.13.7.

Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri

10

% 10,00

333

 
   

3.13.8.

Laboratuar cihazları

   

333

 
     

3.13.8.1.

Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)

5

% 20,00

333

 
     

3.13.8.2.

Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler

5

% 20,00

333

 
     

3.13.8.3.

Karıştırıcı ve çalkalayıcılar

6

% 16,66

333

 
     

3.13.8.4.

Mikroskoplar

6

% 16,66

333

 
     

3.13.8.5.

Analitik cihazlar

5

% 20,00

333

 
   

3.13.9.

Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi   cihazı,   Endeskopik   ameliyat   robotu v.b.)

5

% 20,00

418

 
     

3.13.9.1.

Diyaliz     makinesi     ve     diyaliz     su sistemleri

6

% 16,66

339

 
   

3.13.10.

Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.)

10

% 10,00

333

 
     

3.13.10.1.

Portatif sedye

5

% 20,00

365

 
   

3.13.11.

Ameliyathane ve sterilizasyon

   

333

 
     

3.13.11.1.

Sterilizatörler

8

% 12,50

333

 
     

3.13.11.2.

Cerrahi termal yıkayıcı

8

% 12,50

333

 
     

3.13.11.3.

Ameliyat masası

8

% 12,50

333

 
     

3.13.11.4.

Ameliyat lambası

8

% 12,50

333

 
     

3.13.11.5.

Anastezi cihazı

6

% 16,66

333

 
     

3.13.11.6.

Elektro koter

6

% 16,66

333

 
     

3.13.11.7.

Video   endoskopi   ve   görüntüleme ekipmanları

6

% 16,66

333

 
     

3.13.11.8

Cerrahi el aletleri

7

% 14,28

333

 
   

3.13.12.

Radyo terapi cihazı (Linac)

8

% 12,50

333

 
   

3.13.13.

Pet (Pozitron emisyon tomografi cihazı)

6

% 16,66

333

 
   

3.13.14.

Kan şekeri ölçüm cihazları

10

% 10,00

339

 
   

3.13.15.

Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk, set ve benzeri iktisadi kıymetler)

10

% 10,00

339

 
   

3.13.16.

Hasta simülasyon cihazı

5

20

418

 
 

3.14.

Elektrik Malzemeleri

   

333

 
   

3.14.1.

Jeneratörler

10

% 10,00

333

 
   

3.14.2.

Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS)

10

% 10,00

333

 
   

3.14.3.

Paratonerler

10

% 10,00

333

 
   

3.14.4.

Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b.

10

% 10,00

339

 
   

3.14.5.

Transformatörler

10

% 10,00

339

 
   

3.14.6.

Redröserler

10

% 10,00

339

 
   

3.14.7.

Akümülatörler

5

% 20,00

339

 
   

3.14.8.

Akü şarj redresörü

5

% 20,00

339

 
   

3.14.9.

Şalt cihazları, kontaktörler

3

% 33,33

339

 
   

3.14.10.

Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri

10

% 10,00

339

 
   

3.14.11.

Elektrik motorları, elektrik trafoları

10

% 10,00

339

 
   

3.14.12.

Orta   gerilim   yedek   güç   üretim   sistemi,   enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri

10

% 10,00

365

 
   

3.14.13.

Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için   kullanılan   kojenerasyon   sistemleri   (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)

10

%10,00

389

 
   

3.14.14.

Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler

3

% 33,33

399

 
   

3.14.15.

Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller

8

% 12,53

458

 
 

3.15.

Perde,   güneşlik,   store   ve   teferruatı   ve   benzerleri   ile yatakhane ve yemekhane eşyası

5

% 20,00

333

 
 

3.16.

Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)

15

% 6,66

333

 
 

3.17.

Kaynak makinesi

5

% 20,00

333

 
 

3.18.

Zincir, halat

3

% 33,33

333

 
 

3.19.

Ponton

5

% 20,00

333

 
 

3.20.

Kondansatör

5

% 20,00

333

 
 

3.21.

Oksijen takımı, oksijen saati

6

% 16,66

333

 
 

3.22.

Güneş kolektörü

6

% 16,66

333

 
 

3.23.

Depolama raf sistemleri

10

% 10,00

333

 
 

3.24.

Çim biçme makinesi

4

% 25,00

333

 
 

3.25.

Çöp konteynerleri

4

% 25,00

333

 
 

3.26.

Elektronik güvenlik sistemleri

5

% 20,00

333

 
 

3.27.

POS cihazları

5

% 20,00

333

 
 

3.28.

Yangın söndürme cihazları

5

% 20,00

333

 
 

3.29.

Radyasyon aleti

5

% 20,00

333

 
 

3.30.

Nem alma cihazları

5

% 20,00

333

 
 

3.31.

Kart basma makinesi

10

% 10,00

333

 
 

3.32.

Kart kesme makinesi

10

% 10,00

333

 
 

3.33.

Zarflama makinesi

10

% 10,00

333

 
 

3.34.

Projeksiyon cihazı

5

% 20,00

333

 
 

3.35.

Fotoğraf makineleri ve kamera

5

% 20,00

333

 
 

3.36.

Ölçüm cihazları

5

% 20,00

333

 
 

3.37.

Elektronik test cihazları

5

% 20,00

333

 
   

3.37.1.

İklimlendirme kabini

10

% 10,00

458

 
   

3.37.2.

Yırtılma test cihazı

10

% 10,00

458

 
   

3.37.3.

PH metre cihazı

10

% 10,00

458

 
   

3.37.4.

Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı

10

% 10,00

458

 
 

3.38.

Mekanik test cihazları

7

% 14,28

333

 
 

3.39.

El ölçü aletleri

4

% 25,00

333

 
 

3.40.

Hızlı protip makineleri

5

% 20,00

333

 
 

3.41.

Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve .pnömatik makineler

6

% 16,66

339

 
 

3.42.

Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri

6

% 16,66

339

 
 

3.43.

Redüktörler

10

% 10,00

339

 
 

3.44.

Metal   işlemeye   mahsus   araç   gereçler   (Torna   tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri)

10

% 10,00

339

 
 

3.45.

Delme,     kesme,     zımparalama,     planyalama,     ısıtarak yapıştırma,   lehimleme   ve   bunlara   benzer   işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri

10

% 10,00

339

 
 

3.46.

Asfalt-beton   kesme   makineleri,   çatlak   derz   genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri

10

% 10,00

339

 
 

3.47.

Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar

10

% 10,00

339

 
 

3.48.

Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak yada kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler)

8

% 12,50

339

 
 

3.49.

Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları

   

339

 
   

3.49.1.

Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim   cihazları,   interaktif   telekontrol   sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.

5

% 20,00

458

 
   

3.49.2.

Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları

10

% 10,00

339

 
   

3.49.3.

Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri

5

% 20,00

339

 
   

3.49.4.

Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler

10

% 10,00

339

 
   

3.49.5.

Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital   ve   diğer   ses  kaydediciler,   amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar v.b.

5

% 20,00

339

 
   

3.49.6.

Projeksiyon   cihazları,   slayt   makinesi,   tepegöz, sinema   film   makinesi,   video   konferans   cihazı, stüdyo   tipi   veya   mobil   olarak   kullanılan   alıcı cihazları v.b.

5

% 20,00

339

 
   

3.49.7.

Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri

5

% 20,00

339

 
   

3.49.8.

GPRS   ve   benzeri   uydular   yardımı   ile   konum belirleme cihazları

5

% 20,00

339

 
   

3.49.9.

Elektronik optik alet ve cihazlar

6

% 16,66

339

 
   

3.49.10.

Kapalı devre TV sistemi (CCTV)

10

% 10,00

365

 
 

3.50.

LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b.

10

% 10,00

339

 
 

3.51.

Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları

10

% 10,00

339

 
 

3.52.

Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri

10

% 10,00

458

 
 

3.53.

Ambalajlama,   etiketleme,   basım,   markalama,   kodlama, işaretleme,   daldırma,   damgalama   ve   benzeri   işlemlerde kullanılan   makine   ve   düzenekler   ile   banknot   bantlama makinesi

10

% 10,00

365

 
 

3.54.

Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları

8

% 12,50

339

 
 

3.55.

Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri

7

% 14,28

339

 
 

3.56.

Çöp öğütücüler

10

% 10,00

339

 
 

3.57.

İlaçlama makineleri

8

% 12,50

339

 
 

3.58.

El kurutma makineleri

5

% 20,00

339

 
 

3.59.

Elektronik kantar

5

% 20,00

339

 
 

3.60.

Baskül

6

% 16,66

339

 
 

3.61.

Hidrolik araç kantarları

15

% 6,66

339

 
 

3.62.

Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)

6

% 16,66

339

 
 

3.63.

Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler)

15

% 6,66

339

 
 

3.64.

Mağaza   (showroom),   istasyon,   süpermarket   ve   benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalada yer alanlar hariç)

7

% 14,28

339

 
 

3.65.

Madenden,   camdan,   tahtadan,   nebati,   kimyevi   ve   sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları

5

% 20,00

339

 
   

3.65.1.

Su taşımaya mahsus damacanalar

3

% 33,33

439

 
 

3.66.

Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç   gereçler   (Panolar,   metal   ayaklar,   raf   düzenleri   ve bunların benzerleri)

6

% 16,66

339

 
 

3.67.

Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar)

15

% 6,66

339

 
 

3.68.

Vidalama makineleri

10

% 10,00

339

 
 

3.69.

Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

10

% 10,00

339

 
 

3.70.

Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b.

10

% 10,00

339

 
 

3.71.

Bayrak, flama, aydınlatma direkleri

15

% 6,66

339

 
 

3.72.

Otomobil,   kamyon,   minibüs,   midibüs,   yük   arabaları,   özel amaçlı   olarak   kullanılan   araçlar   ve   benzeri   araçlara   ait

2

% 50,00

339

 
   

lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)

       
 

3.73.

Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)

15

% 6,66

365

 
 

3.74.

Su tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat)

15

% 6,66

365

 
 

3.75.

Atık   su   arıtma   tesisi  (Her   türlü   işletmede   atık   suların arıtılmasında kullanılan tesisler)

24

% 4,16

365

 
 

3.76.

Duvar saati

5

% 20,00

365

 
 

3.77.

Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

5

% 20,00

365

 
 

3.78.

Otopark sistemleri

   

389

 
   

3.78.1.

Otopark ücretlendirme sistemi

15

%6,66

389

 
   

3.78.2.

Otopark yönlendirme sistemi

10

%10,00

389

 
 

3.79.

Fotoselli kayar kapılar

10

% 10,00

365

 
 

3.80.

LPG ve doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)

15

% 6,66

365

 
 

3.81.

Kartlı geçiş sistemleri

10

% 10,00

365

 
 

3.82.

Yanmaz elbise

5

% 20,00

365

 
 

3.83.

Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)

3

%33,33

389

 
 

3.84.

Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam,   tanıtım   veya   benzeri   amaçlarla   kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar

7

%14,28

389

 
 

3.85.

Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli   bir   şekilde   bulundurulmasında   ve   taşınmasında kullanılan   metal   iskeletli   tekerlekli   arabalar   ve   bunların benzerleri.

3

%33,33

389

 
 

3.86.

Otomatik para çekme makineleri (ATM)

10

% 10,00

399

 
 

3.87.

Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler

3

% 33,33

418

 
 

3.88.

Basınç odaları

10

% 10,00

458

 
 

3.89.

Süs bitkileri

5

% 20,00

458

 
 

3.90.

Modüler sistem tuvalet

10

% 10,00

458

 
 

3.91.

Su arıtma cihazları

5

% 20,00

458

 
 

3.92.

Masaj koltukları

5

% 20,00

458

 
 

3.93.

Dijital baskı makinesi

10

% 10,00

458

 
 

3.94.

İşletmelerde kullanılan el,   yüz   ve   banyo havluları,   yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri

2

% 50,00

458

 
 

3.95.

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

% 20,00

458

 
         

4,

Bilgi sistemleri

   

333

 
 

4.1.

Kişisel   bilgisayarlar,   el   bilgisayarları   (PDA),   sunucu bilgisayarlar (Server)

4

% 25,00

333

 
 

4.2.

Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter   okuyucular,   yüksek   saklama   kapasitesine   sahip üniteler,   kağıt   bant   donanımı,   kağıt   ve   bantlara   bilgi kaydeden   klavyeli makineler,   yazıcılar,   terminaller,   teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu

4

% 25,00

333

 
   

sınıfa girmez)

       
 

4.3.

Bilgisayar yazılımları

3

% 33,33

333

 
 

4.4.

Router   (yönlendirici),   swicth   (anahtarlama   birimi),   data kablolaması   ve   bağlantı   elemanları,   UPS   kablolama   ve bağlantı elamanları

5

% 20,00

365

 
 

4.5.

Data koruma kasası

12

% 8,33

365

 
         

5,

Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri

5

% 20,00

333

 
 

5.1.

Ödeme kaydedici cihazlar

5

% 20,00

333

 
         

6,

Taşıma araçları

   

333

 
 

6.1.

Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil)

5

% 20,00

333

 
 

6.2.

Otobüs, Minibüs, Midibüsler

5

% 20,00

333

 
 

6.3.

Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler

4

% 25,00

333

 
 

6.4.

Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar)

5

% 20,00

333

 
 

6.5.

Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)

4

% 25,00

333

 
 

6.6.

Bisikletler ve at arabaları

4

% 25,00

333

 
 

6.7.

Kendinden   hareketli   yük   arabaları   (Kaldırma   tertibatı   ile donatılmış olanlar ve forkliftler, krikolar v.b. dahil)

4

% 25,00

333

 
   

6.7.1.

Taşıma   ve   yükleme   amaçlı   kullanılan   robotlar, robotlu yükleme sistemleri

5

% 20,00

458

 
 

6.8.

Çekiciler (Transpaletler dahil)

5

% 20,00

333

 
 

6.9.

Demiryolları araçları ve lokomotifler

15

% 6,66

333

 
 

6.10.

Deniz araçları

   

333

 
   

6.10.1.

Yük ve yolcu gemileri

18

% 5,55

333

 
   

6.10.2.

Tankerler ve frigorifik gemiler

8

% 12,50

333

 
   

6.10.3.

Kayık ve mavnalar

5

% 20,00

333

 
   

6.10.4.

Ağaç tekne

8

% 12,50

333

 
   

6.10.5.

Deniz motorları

8

% 12,50

333

 
   

6.10.6.

Şişme bot

5

% 20,00

333

 
   

6.10.7.

Kurtarma gemileri

20

% 5,00

365

 
   

6.10.8.

Römorkör

14

% 7,14

389

 
   

6.10.9.

Acenta botları (pilot botlar)

12

% 8,33

399

 
   

6.10.10.

Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı

15

% 6,66

418

 
   

6.10.11.

Balık Nakliye Gemisi

10

% 10,00

418

 
 

6.11.

Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar

15

% 6,66

333

 
 

6.12.

Uçak ve helikopterler

10

% 10,00

365

 
   

6.12.1.

Uçak simülatörleri

10

%10,00

389

 
 

6.13.

Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil)

6

% 16,66

458

 
 

6.14.

Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri

10

%10,00

389

 
   

6.14.1.

Limanlarda   kullanılan   mobil   vinçlerin   otomatik konteyner kaldırma ataçmanı

15

% 6,66

399

 
 

6.15.

Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları

7

% 14,28

333

 
 

6.16.

Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar,

7

% 14,28

365

 
   

beton   karıştırıcı   ile   mücehhez   taşıtlar,   yol   ve   çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini   saçan   arabalar,   atölye   arabaları,   radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)

       
   

6.16.1.

Çöp temizleme araçları ve ekipmanları

   

365

 
     

6.16.1.1

Çöp temizleme araçları

5

% 20,00

365

 
     

6.16.1.2

Çöp temizleme araçları ekipmanları

3

% 33,33

365

 
 

6.17.

Bahçelerde,   dış   sahalarda   veya   çevre   düzenlemesi   gibi alanlarda   atık   maddeler,   toprak   veya   malzeme   vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada   kullanılan   ve   tekerlekleri   sağa   sola   dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.

3

%33,33

389

 
         

7,

Tarım

   

333

 
 

7.1.

Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar

25

% 4,00

333

 
 

7.2.

Sadece   hayvancılık   işlerinde   kullanılmak   amacıyla   tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.)

20

% 5,00

333

 
 

7.3.

Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler

10

% 10,00

333

 
 

7.4.

Traktör,   biçerdöver,   tohum   temizleme   ve   sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat

5

% 20,00

333

 
   

7.4.1.

Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları

5

% 20,00

333

 
   

7.4.2.

Kırkım makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.3.

Gaga kesme makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.4.

Krema makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.5.

Tavuk yolma makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.6.

Budama makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.7.

Motorlu el testeresi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.8.

Meyve tasnif makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.9.

Buzağı emzirme makinesi

5

% 20,00

339

 
   

7.4.10.

Meyve     bahçelerinde     oluşabilecek     don     riski zararlarının   asgariye   indirilmesi   için   kullanılan, plastik   malzemeden   mamül   ve   demir   direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri

10

%10,00

339

 
 

7.5.

Mandıralar

7

% 14,28

333

 
 

7.6.

Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.)

5

% 20,00

333

 
 

7.7.

Atlar

   

389

 
   

7.7.1.

Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)

18

%5,55

389

 
   

7.7.2.

Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)

10

%10,00

389

 
 

7.8.

Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil)

5

% 20,00

333

 
 

7.9.

Arılar

5

% 20,00

333

 
 

7.10.

Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç)

2

% 50,00

333

 
 

7.11.

Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar

10

% 10,00

333

 
   

7.11.1.

Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.)

5

% 20,00

333

 
 

7.12.

Deniz ve tatlı su balıkları

5

% 20,00

333

 
 

7.13.

Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.)

5

% 20,00

333

 
 

7.14.

Ekili ve dikili araziler, tesisler

   

333

 
   

7.14.1.

Zeytinlikler

50

% 2,00

333

 
   

7.14.2.

Dutluklar

40

% 2,50

333

 
   

7.14.3.

Fındıklıklar

25

% 4,00

333

 
   

7.14.4.

Süs ağaçları, güllükler

20

% 5,00

333

 
   

7.14.5.

Bağlar

20

% 5,00

333

 
   

7.14.6.

Narenciye ağaçları

25

% 4,00

333

 
   

7.14.7.

Şeftali ağaçları

10

% 10,00

333

 
   

7.14.8.

Kayısı, erik, badem ağaçları

25

% 4,00

333

 
   

7.14.9.

Elma, armut, ayva, incir ağaçları

25

% 4,00

333

 
   

7.14.10.

Vişne, kiraz ağaçları

20

% 5,00

333

 
   

7.14.11.

Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları

40

% 2,50

333

 
   

7.14.12.

Sair meyveli ağaçlar

10

% 10,00

333

 
   

7.14.13.

Seralar

   

365

 
     

7.14.13.1.

Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme   odası   (Isıtıcılar,   ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri)

5

% 20,00

333

 
     

7.14.13.2.

Cam örtü malzemeli seralar

15

% 6,66

365

 
     

7.14.13.3.

Plastik örtü malzemeli seralar

3

% 33,33

365

 
     

7.14.13.4.

Çelik   konstrüksiyon   yapı   malzemeli seralar

15

% 6,66

365

 
     

7.14.13.5.

Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar

20

% 5,00

365

 
     

7.14.13.6.

Diğer     yapı     malzemeleri     kullanılan seralar

10

% 10,00

365

 
     

7.14.13.7.

Topraksız   üretimde   kullanılan   sera plastiği

3

% 33,33

365

 
     

7.14.13.8.

Kaya yünü yatağı

2

% 50,00

365

 
     

7.14.13.9.

Seralarda       kullanılan       iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma,       havalandırma,       gölgeleme, sisleme,   nemlendirme,   karbondioksit, enjeksiyon   makineleri   vb.)   ve   bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar

10

%10,00

389

 
   

7.14.14.

Tarımsal   sulama   tesisleri   (Yağmurlama,   damla sulama v.b.)

10

% 10,00

333

 
   

7.14.15.

Kanal ve kanaletler

10

% 10,00

333

 
   

7.14.16.

Derin kuyular

15

% 6,66

333

 
   

7.14.17.

Sağım tesis ve makineleri

5

% 20,00

333

 
   

7.14.18.

Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri

5

% 20,00

333

 
   

7.14.19.

Çırçırlama ve delintasyon tesisleri

5

% 20,00

333

 
   

7.14.20.

Yoncalık tesisi

3

% 33,33

333

 
   

7.14.21.

Korunganlık tesisi

2

% 50,00

333

 
   

7.14.22.

Suni çayır mera tesisi

3

% 33,33

333

 
   

7.14.23.

Çam fıstığı tesisi

50

% 2,00

339

 
   

7.14.24.

Kavaklık tesisi

10

% 10,00

339

 

8,

Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer   şekillerde   özel   olarak   hazırlanmasında   kullanılan   iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

8.1.

İzabe potaları

2

% 50,00

333

 
 

8.2.

Madeni emniyet şapkaları (Baretler)

3

% 33,33

333

 
 

8.3.

Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme,   yıkama   ve   zenginleştirme   tesisatı   ile   ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler

10

% 10,00

333

 
         

9,

Petrol ve gaz sanayi

   

333

 
 

9.1.

Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması,   kuyu   ve   boru   yataklarının   delinmesi   gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler

6

% 16,66

333

 
   

9.1.1.

Pompaj çubuklarından emiciler

3

% 33,33

   
 

9.2.

Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların   üretimi,   petrol   ve   doğal   gazın   boru   hatlarına toplanması   ve   benzer   saklama   faaliyetlerini   de   içeren kuyuların   kazılması,   petrol   ve   doğal   gazın   üretimi   için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.

14

% 7,14

333

 
   

9.2.1.

Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan)

2

% 50,00

333

 
 

9.3.

Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz   ve   diğer   unsurlar   için   kataliz   olarak   ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

333

 
   

9.3.1.

Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar

2

% 50,00

333

 
 

9.4.

Petrol   ve   gaz   ürünlerinin   pazarlanması   ve   satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler

9

% 11,11

333

 
   

9.4.1

Sıvı gaz buharlaştırıcılar

9

% 11,11

365

 
         

10,

İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demiryollarının yapımında kullanılan iktisadî kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)

6

% 16,66

399

 
 

10.1.

İnşaat kalıpları ve iskeleler

   

365

 
   

10.1.1.

Ahşap inşaat kalıpları

5

% 20,00

365

 
   

10.1.2.

Tünel kalıplar

15

% 6,66

365

 
   

10.1.3.

Yapı   inşaatlarında  kullanılan   özel   imal   edilmiş hazır çelik iskeleler

20

% 5,00

365

 
   

10.1.4.

Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar

4

% 25,00

365

 
   

10.1.5.

İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)

7

% 14,28

365

 
   

10.1.6

Ağaç kalaslar

3

% 33,33

365

 
   

10.1.7

Demir veya çelik inşaat kalıpları

7

%14,28

389

 
 

10.2.

İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinesi

8

% 12,50

365

 
 

10.3.

Kum, mıcır, çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi

15

% 6,66

365

 
 

10.4.

İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)

6

% 16,66

399

 
 

10.5.

Kazık çakma makinesi

8

% 12,50

418

 
         

11,

Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı:

       
 

Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

333

 
         

12,

Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı:

       
 

Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

333

 
         

13,

Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

333

 
         

14,

Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler

8

% 12,50

333

 
             
         

15,

Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler

15

% 6,66

333

 
         

16,

Alkollü   ve   alkolsüz   içecekler   ile   bunlara   benzer   içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler

15

% 6,66

333

 
 

16.1.

Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb.)

10

%10,00

389

 
         

17,

Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: (11, 12, 13, 14, 15, 16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

333

 
 

17.1.

Bisküvi,   çikolata   ve   şekerleme   fabrikalarında   kullanılan lehimli kaplar

3

% 33,33

333

 
 

17.2.

Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

8

% 12,50

365

 
 

17.3.

Hayvansal   yağ   ve   kemik   hammaddesi   kullanılarak   elde edilen don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

6

% 16,66

458

 
         

18,

Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler

4

% 25,00

333

 
 

18.1.

Alkollü     veya     alkolsüz     içeceklerin     pazarlanması     ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler

5

% 20,00

333

 
 

18.2.

Cam şişeler

3

% 33,33

333

 
 

18.3.

Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler

8

% 12,50

333

 
         

19,

Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

333

 
         

20,

Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı

   

333

 
 

20.1.

Örgü   Ürünleri   İmalatı:   Örme,   ağ   dokuma,   dantel   ve

8

% 12,50

333

 
   

benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

       
   

20.1.1.

Nakış makineleri

5

% 20,00

365

 
 

20.2.

Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

20.3.

Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı   ürünler,   şerit,   bez,   lastik   doku,   örgü   dokumalar, ambalajlama   için   bükülmüş   jüt,   şilte,   yastık,   çarşaf, endüstriyel   kuşaklar, fiberle kaplanmış   fabrika   atıklarının işlenmesi,   yumaklar   ve   kumaş   tiftiklerinin   işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

% 10,00

333

 
 

20.4.

Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma   veya   iplik   halıların   arka   ve   ön   yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan   ürünleri   üretmek   için   fabrikasyon   ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden   daha   çok   katlanarak,   şekil   verilerek, kesilerek,     dikilerek     oluşturulan     tekstil     ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8

% 12,50

333

 
 

20.5.

Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek   imal   edilmesi   ve   tekstil   ürünlerinin   üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde   kullanılan   iktisadi   kıymetler   (Deri   ve   sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

8

% 12,50

333

 
   

20.5.1.

Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri

10

%10,00

389

 
 

20.6.

Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi   tutulmasında,   deri   ve   postların   tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler

8

% 12,50

333

 
 

20.7.

Tekstil   İpliği   İmalatı:   İpliği   dökme   yapmak   veya   ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler)

8

% 12,50

333

 
 

20.8.

Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

20.9.

Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

333

 
 

20.10.

Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler

8

% 12,50

339

 
 

20.11.

Tekstil   ürünlerinin   test   işlemlerinde   kullanılan   iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi

10

% 10,00

365

 
 

20.12.

Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)

10

% 10,00

365

 
         

21,

Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

8

% 12,50

333

 
 

21.1.

Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı   hazırlama   kapları,   merhem   karıştırma   cihazı

3

% 33,33

333

 
   

(Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile   cihazları,   biyolojik   ve   müstahzarları   yapan laboratuarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar

       
 

21.2.

Vakum   cihazı   veya   buna   muadil   tertibat,   tüp   veya kavanozlara   merhem   doldurma   ve   kapama   makineleri, ajitatörlü   ve   termostatlı   suppozituar   makinesi,   harici tesirattan   muhafaza   için   hususi   empermeabilize   ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi

3

% 33,33

333

 
 

21.3.

Kurutma   evütü   (Elektrikli,   havagazlı   ve   buharlı),   süzme tertibatı   (muhtelif   cins   filtre   cihazları),   alkol   distilasyon inbikleri,     filtrasyon     tertibatı,     muhtelif     filtre     cihazları, bakteriyolojik   ve   immünolojik-serolojik   müstahzar   yapan laboratuvarlarda   kullanılan   cihaz,   makine,   tesisat   ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için   hususi   suretle   hazırlatılmış   bulunan   kalıplar),   tıbbi müstahzarlara     ait     ambalaj     maddelerinin     baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar

2

% 50,00

333

 
         

22,

Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler

10

% 10,00

333

 
         

23,

Ağaç ürünleri imalatı

   

333

 
 

23.1.

Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri

6

% 16,66

333

 
 

23.2.

Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

23.3.

Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik   tamamlama   işlemleri   için   kullanılan   iktisadi kıymetler   ve   imalatta   yararlanılan   kimyevi   maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir   kapasitedeki   buhar   ve   kimyevi   maddelerin   ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste yada yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)

13

% 7,69

333

 
 

23.4.

Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru   Ürünleri   İmalatı:   Kağıdın   makinede   katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imalı veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.

10

% 10,00

333

 
   

23.4.1.

Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomatik denetleme makinası, bobin asansörü

10

% 10,00

365

 
 

23.5.

Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

 
 

23.6.

Kağıt   ve   karton   ambalajların   üzerine   yapılan   baskılarda kullanılan kauçuk klişeler

2

% 50,00

365

 
         

24,

Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda   kullanılan;   kitap   ciltlemesi   ve   yazımı,   oymacılık,   resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin   görülmesinde;   kitap,   gazete    ve   süreli   yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

% 10,00

333

 
 

24.1.

Metal ofset baskı makinesi

10

% 10,00

458

 

25,

Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi   ürünler,   sentetik   fiber   ve   plastik   materyaller   gibi   ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)

10

% 10,00

333

 
 

25.1.

Elektrik,   enerji   dağıtım   ve   kontrol   ekipmanları   (Deniz suyunda   çalışan   eşanjör,   filtre,   pompa,   boru,   vana   gibi ekipmanlar)

5

% 20,00

333

 
   

25.1.1.

Motorlar

10

% 10,00

333

 
   

25.1.2.

Deniz kıyısı,   arıtma tesisi v.b.   korozif   ortamda çalışan motorlar

8

% 12,50

333

 
   

25.1.3.

Buhar   emiş   fanı   v.b.   sıcak   ve   nemli   ortamda çalışan motorlar

5

% 20,00

333

 
   

25.1.4.

Seyyar dalgıç pompa motorları

5

% 20,00

333

 
   

25.1.5.

Paneller ve panel cihazları

10

% 10,00

333

 
   

25.1.6.

Kablo,   kanalet,   tava,   kondült,   spiral,   start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar

10

% 10,00

333

 
   

25.1.7.

Deniz   kıyısı,   arıtma   tesisi   ve   korozif   ortamda çalışan saha cihazları

5

% 20,00

333

 
 

25.2.

Enstrümanlar   ve   saha   cihazları   (Asidik,   bazik   ve   klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman)

10

% 10,00

333

 
 

25.3.

Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı

5

% 20,00

333

 
 

25.4.

Mamul   ve   yarı   mamul   ürün   taşımasında   kullanılan   ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları

3

% 33,33

333

 
 

25.5.

Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler

10

% 10,00

333

 
   

25.5.1.

Petrokimya     sanayiinde     kullanılan     katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)

4

% 25,00

399

 
 

25.6.

Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

25.7.

Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

333

 
 

25.8.

Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler*

10

% 10,00

333

 
 

25.9.

Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler*

10

% 10,00

333

 
 

25.10.

Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları

5

% 20,00

333

 
 

25.11.

Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik   ürünler,   vernik   ve   benzeri   kaplayıcı   maddeler, matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri

10

% 10,00

339

 
 

25.12.

Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

389

 
 

25.13.

Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları,   ambalajlamada   kullanılan  shrink   makineleri, pistonlu   döndürme   makineleri,   üç   köprülü   gönyemele makineleri

6

%16,66

389

 
 

25.14.

EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan   levhaları,   ambalaj   malzemeleri,   inşaat   iç-dış   ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadî kıymetler

   

399

 
   

25.14.1.

Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları

12

% 8,33

399

 
   

25.14.2.

Kalıplar

7

% 14,28

399

 
   

25.14.3.

Blok makineleri

9

% 11,11

399

 
   

25.14.4.

Buhar kazanları

15

% 6,66

399

 
   

25.14.5.

Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar

10

% 10,00

399

 
   

25.14.6.

Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları

6

% 16,66

399

 
   

25.14.7.

Alev test cihazları

5

% 20,00

399

 
         

26,

Kauçuk   Ürünleri   İmalatı:   Tekerlek,   boru,   kauçuktan   yapılmış ayakkabı,   mekanik   kauçuk   içeren   eşyalar,   ökçe   ve   tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

% 10,00

333

 
 

26.1.

Transmisyon   kayışları,   konveyör   bantları,   V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını   ve   ön   ısıtma   grubu,   laminasyon   ve   şekillendirme ünitesi,   soğutma   grubu   ve   sarım   makinesinden   oluşan konveyör bant üretim hattı

10

% 10,00

365

 
 

26.2.

Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon,     özel     variller,     fırça,     madeni     levhalar     ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar*

4

% 25,00

365

 
         

27,

Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

27.1.

Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.

7

% 14,28

365

 
 

27.2.

Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı,   damga   aleti,   kalıp,   şablon,   ölçü   aletleri   ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar*

4

% 25,00

365

 
 

27.3.

Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar

5

%20,00

389

 
 

27.4.

Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik boru sızdırmazlık ünitesi, boru ve manşon kanal açma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler

10

% 10,00

399

 
         

28,

Cam   Ürünleri   İmalatı:   Düzcam,   işlenmiş   camlar,   cam   kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)

   

333

 
 

28.1.

Fırınlar

   

333

 
   

28.1.1.

Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları

10

% 10,00

333

 
   

28.1.2.

Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları

7

% 14,28

333

 
   

28.1.3.

El imalatı züccaciye fırınları

5

% 20,00

333

 
   

28.1.4.

Cam suyu (Slikat) fırınları

4

% 25,00

333

 
   

28.1.5.

Cam üretim potaları

3

% 33,33

333

 
 

28.2.

Üretim ve işleme makineleri

   

333

 
   

28.2.1.

Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı

10

% 10,00

333

 
   

28.2.2.

Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı

5

% 20,00

333

 
   

28.2.3.

Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı

8

% 12,50

333

 
   

28.2.4.

Bilgisayar   kontrollü,   kumanda   ve   kalite   kontrol cihazları

5

% 20,00

333

 
 

28.3.

 

Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler

   

365

 
   

28.2.3.1.

Doğalgaz basınç ve ölçme istasyonları

15

% 6,66

365

 
   

28.2.3.2.

Doğalgaz kazan ve kombi gibi yakma tesisleri

10

% 10,00

365

 
   

28.2.3.3.

Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar

10

% 10,00

365

 
 

28.4.

Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar

5

% 20,00

365

 
 

28.5.

Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar*

3

% 33,33

365

 
         

29,

Çimento  İmalatı:   Çimentonun   torbalanarak   ticari   satış   amacıyla imalinde   kullanılan   iktisadi   kıymetler   (Beton   ve   beton   ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

20

% 5,00

333

 
 

29.1.

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

439

 
   

29.1.1.

Plastik kalıplar

2

% 50

439

 
   

29.1.2.

Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

% 20

439

 
 

29.2.

Çimento   üretiminde   döner   fırınlarda   kullanılan   ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)

2

%50,00

389

 
 

29.3.

Çimento   üretiminde     kullanılan   hava   körükleri   (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü

10

%10,00

389

 
         

30,

Taş   ve   Topraktan/Kilden   Yapılan   Ürünlerin   İmalatı:   Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

   

339

 
 

30.1.

Taş   ve   Topraktan/Kilden   Yapılan   Ürünlerin   İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.

15

% 6,66

339

 
 

30.2.

Taş   ve   Topraktan/Kilden   Yapılan   Ürünlerin   İmalatında Kullanılan   Yardımcı   Makine ve Teçhizatlar:   Kil   kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın     giriş-çıkışları,     kalite-ayrım     makineleri,     tozlama makineleri,   rektifiye   makineleri,   shrink   fırınları,   kesme makineleri, dekorlama hatları v.b.

8

% 12,50

339

 
 

30.3.

Taş   ve   Topraktan/Kilden   Yapılan   Ürünlerin   İmalatında Kullanılan Kalite Kontrol Sistemleri, Labaratuar cihazları: Otoklav,   fiziksel   ölçüm   cihazları,   karıştırıcılar,   elektronik teraziler,   sır   eplikasyon   çıkışları,   elek   baskı   cihazları, kumpaslar,   proses   kontrol   cihazları,   kimyasal   ölçüm cihazları v.b.

7

% 14,28

339

 
 

30.4.

Taş   ve   Topraktan/Kilden   Yapılan   Ürünlerin   İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri)

6

% 16,66

339

 

31,

Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı

   

333

 
 

31.1.

Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi,   elektrolizi,   saflaştırılmasında;   demir   içermeyen metallerin     yuvarlanması,     çıkarılması,     alaşım     haline getirilmesinde;   aynı   metallerin   diğer   temel   ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
   

31.1.1.

Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler*

7

% 14,28

333

 
 

31.2.

Döküm   Ürünleri   ve   Bunların   İmalatı:   Döküm   ve   göbek yapımı   gibi   ilgili   işlemleri   de   içeren   demir   ve   çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar*

10

% 10,00

333

 
   

31.2.1.

Kızaklar,   merdaneler   (Asit   sıyırma),   konveyör kayışı, şerit sarma tamburu

3

% 33,33

333

 
   

31.2.2.

Kalıplar

   

333

 
     

31.2.2.1.

Alüminyum enjeksiyon kalıpları

4

% 25,00

333

 
     

31.2.2.2.

Çelik kalıplar

4

% 25,00

333

 
     

31.2.2.3.

Sert metal kalıplar

5

% 20,00

333

 
     

31.2.2.3.

Saç parça kalıpları

5

% 20,00

333

 
     

31.2.2.4.

Plastik kalıplar

4

% 25,00

333

 
     

31.2.2.5.

Cam kalıplar

5

% 20,00

333

 
     

31.2.2.6.

Strofor kalıpları

7

% 14,28

333

 
     

31.2.2.7.

Döküm kalıplar

7

% 14,28

333

 
     

31.2.2.8.

Denge ağırlığı kalıpları

4

% 25,00

333

 
     

31.2.2.9.

Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları

6

% 16,66

365

 
   

31.3.

Çelik   Ürünleri   İmalatı:   Maden   cevheri,   maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin   yuvarlanması,   alaşım   haline   getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo   ve   boruların   yapımında   kullanılan   ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde
kullanılan özel araçlar*

10

% 10,00

333

 
   

31.4.

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

12

% 8,33

333

 
     

31.4.1.

Fabrikasyon         Metal         Ürünlerinin Üretiminde   Kullanılan   Özel   Aletler: Delme   aletleri,   kalıplar,   demirbaşlar, ölçüm         cihazı,         dökümler         ve dönüştürülebilir   konteynerler   gibi   özel araçlar

3

% 33,33

333

 
   

31.5.

Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi     Kıymetler:     Bu     işlemler,     metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya

6

% 16,66

339

 
     

girmesinden   önce,   metalde   pas   ve   cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması   ve   yüzey   profili   gibi   faktörlerden arındırılarak     yüzeyin     kumlama     işlemi     ile temizlenmesi,   metalin   tüm   yüzeyine   gözenek açılması,     yüksek     basınçta     çelik     granül-grit püskürtülerek   yüzey,   boya   ve   diğer   koruyucu malzemelerin   uygulanması   için   gerçekleştirilen işlemleri ve bunların benzerlerini içermektedir.

       
   

31.6.

PVC   kapı   ve   pencere   sistemleri   ve   bunların benzerlerinin     imalatında     kullanılan     iktisadi kıymetler

6

% 16,66

339

 
     

31.6.1.

PVC imal kalıpları

4

% 25,00

339

 
   

31.7.

Galvanizli     sac     üretimi     ve     rulo     sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

   

365

 
     

31.7.1.

Galvanizli   sac   üretiminde   kullanılan iktisadi   kıymetler:   Dilme   hattı,   boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme   ve   istifleme   makinesi,   trapez formlama   makinesi,   orsis   yağlama makinesi, boyama hattı

12

% 8,33

365

 
     

31.7.2.

Rulo       sacların       haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı,   asit   regenerasyon   hattı,   soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı

12

% 8,33

365

 
   

31.8.

Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar

2

% 50,00

365

 
   

31.9.

Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak   elektroliz   yöntemiyle   nikel   ve   krom kaplama   işinde   kullanılan   iktisadi   kıymetler   ile pirinç     yüzeylerin     üzerinde     bulunan     kurşun metalinin     kaplama     esnasında     ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri

12

% 8,33

365

 
 

31.10.

Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

   

389

 
   

31.10.1.

Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları

2

%50,00

389

 
   

31.10.2.

Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları

4

%25,00

389

 
   

31.10.3.

Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına       ulaşmasını       sağlayan       fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik     cihazlar,     haddeleme     işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen   mamüllerin   standartlara   uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri

5

%20,00

389

 
   

31.10.4.

Sistemin   kullandığı   elektriğin   konpanzasyonu sağalayan     panolar,     elektrik     ve     kumanda odalarınının     havalandırılmasını,     soğutulmasını sağlayan   sistemler,   mamülün   istenilen   boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler

6

%16,66

389

 
   

31.10.5.

Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler

7

%14,28

389

 
   

31.10.6.

Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği   üretim   peryodunda   kullanılan   elektrikli makineler   ve   elektronik   cihazlara   ait   elektrik otomasyon   sistemleri,   sistemin   ihtiyacı   olan enerjinin   dağıtılmasını   sağlayan   orta   gerilim sistemleri   ve   trafolar,   haddeleşme   işleminde kullanılan     merdane     değiştirme     sisitemleri,

10

%10,00

389

 
     

mamulün   paketlenmesinde   ve   stoklanmasında kullanılan   taşıma   sistemleri,   üretim   prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri

       
   

31.10.7.

Haddeleme   prosesinde   kullanılan   merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde   kullanılan   iktisadi   kıymetler   (Genel sııflarda sayılanlar hariç)

15

%6,66

389

 
         

32,

Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler,   eğme makineleri   (Metal   varak),   aletler (Anahtar,   lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme   makineleri   (Zaviye,   daire   veya   helezon)   ,   galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (Motor, makine v. b.)

20

% 5,00

333

 
 

32.1.

El   aletleri   ve   ev   aletleri   imalatında   kullanılan   iktisadi kıymetler

12

% 8,33

339

 
 

32.2.

Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri)

10

%10,00

389

 
 

32.3.

Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri

7

%14,28

389

 
 

32.4.

Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri

10

% 10,00

399

 
         

33,

Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı

   

333

 
 

33.1.

Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları,   dağıtım   ve   iletim   sistemleri,   mahal   ısıtma   ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler,   içten   yanmalı   motorlar,   türbinler,   aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi   araçlar,   dişçilikle   ilgili   ekipman   ve   araçlar,   bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri

10

% 10,00

333

 
 

33.2.

Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen   uygulamalar   da   dahil   elektronik   iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve   vericiler,   elektrik   sağlayan   elektronik   istasyonlar, televizyon   ve   video   kameraları,   kayıt   cihazları,   teypler, bilgisayarlar,         bilgisayar         ekipmanları,         elektronik enstrümanlar,   saatler,   duvar   saatleri;   elektron   tüpleri, kondansatörler,   bobinler,   rezistanslar,   üstünde   işaret

6

% 16,66

333

 
   

taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik   medya   araçları   ve   hazır   kablolar   ve   bunların benzerlerini   imal   etmede   kullanılan   iktisadi  kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)

       
 

33.3.

Her   Türlü   Yarı   İletken   İmalatı:   Her   türlü   yarı   iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

5

% 20,00

333

 
         

34,

Motorlu   Araçların   İmalatı:   Otomobiller,   kamyonlar,   treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)

12

% 8,33

333

 
 

34.1.

Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp,   demirbaş,   döküm,   numune,   ölçüm   aleti   ve   özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler*

3

% 33,33

333

 
   

34.1.1.

Motosiklet,   moped   ve   bisiklet   üretiminde kullanılan üretim bantları

5

% 20,00

333

 
 

34.2.

Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi   motorlu   araçlara   ait   aksam,   parça   ve   diğer ekipmanların imalatına kullanılan iktisadi kıymetler)

10

% 10,00

339

 
 

34.3.

Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler

8

%12,50

389

 
         

35,

Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli   ve   mekanik   sistemleri   de   içeren   havacılıkta   kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi   kıymetler   (Elektronik   Hava   Savunma   Sistemleri,   kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç- gereçleri   veya   onların   parçalarının   üretiminde   kullanılan   iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)

10

% 10,00

333

 
 

35.1.

Havacılıkta   Kullanılan   Mamullerin   İmalatında   Kullanılan Özel Araç Gereçler *

6

% 16,66

339

 
         

36,

Gemi ve bot yapımı

   

333

 
 

36.1.

Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına   dahil   edilen   kıymetlerin   işlemlerinde   kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)

12

% 8,33

333

 
 

36.2.

Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar,   matkaplar,   numuneler,   demirbaşlar,   cerler   ve ölçüm   aletleri   gibi   özel   araç   olarak   tanımlanan   iktisadi kıymetler*

7

% 14,28

333

 
 

36.3.

Gemi   ve   Botların   İnşa   Edildiği   Kuru   Rıhtım   ve   Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler,   gemi   güzergâhları   ve   bütün   diğer   saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)

16

% 6,25

333

 
         

37,

Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri

   

339

 
 

37.1.

Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil)

25

% 4,00

339

 
 

37.2.

Peronlar

20

% 5,00

339

 
 

37.3.

Rampalar

10

% 10,00

339

 
 

37.4.

Kömür ve akaryakıt verme tesisleri

20

% 5,00

339

 
 

37.5.

Cüruf temizleme tesisleri

5

% 20,00

339

 
 

37.6.

Bakım, muayene ve temizleme tesisleri

20

% 5,00

339

 
 

37.7.

Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler)

25

% 4,00

339

 
 

37.8.

Esas toprak işleri, diğer tesisler

25

% 4,00

339

 
 

37.9.

Balast

10

% 10,00

339

 
 

37.10.

Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri)

100

% 1,00

339

 
 

37.11.

Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve diğerleri)

25

% 4,00

339

 
 

37.12.

Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri

25

% 4,00

339

 
 

37.13.

Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler)

12

% 8,33

339

 
 

37.14.

Mekanik sinyal tesisleri

   

339

 
   

37.14.1.

Kumanda aletleri, blok tesisleri

12

% 8,33

339

 
   

37.14.2.

Sinyaller, transmisyon tertibatı

16

% 6,25

339

 
   

37.14.3.

İstasyon   sinyal   tesisleri   ve   kumanda   aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları

12

% 8,33

339

 
 

37.15.

Trafik merkez idaresi (CTC)

   

339

 
   

37.15.1.

Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b.

10

% 10,00

339

 
   

37.15.2.

Sinyaller

12

% 8,33

339

 
   

37.15.3.

Transmisyon hatları ve tesisleri

12

% 8,33

339

 
   

37.15.4.

Sinyalizasyon kuvvet tesisleri

12

% 8,33

339

 
   

37.15.5.

Otomatik fren tevfik tertibatı

16

% 6,25

339

 
   

37.15.6.

Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri

5

% 20,00

339

 
   

37.15.7.

Otomatik   ve   manivelalı   telefon   santralleri   ve tesisleri,   tren   istikamet   ve   zamanlarını   gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri

16

% 6,25

339

 
   

37.15.8.

Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri

16

% 6,25

339

 
   

37.15.9.

Telekomünikasyon kuvvet tesisleri

16

% 6,25

339

 
   

37.15.10.

Yardımcı   istihsal   tesisleri   (Tazyikli   hava,   su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)

20

% 5,00

339

 
   

37.15.11.

Döner  yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri

10

% 10,00

339

 
   

37.15.12.

Kimyevi   ve   termik   tertibata   maruz   kalmayan makineler

16

% 6,25

339

 
   

37.15.13.

Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler

5

% 20,00

339

 
   

37.15.14.

Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler

16

% 6,25

339

 
   

37.15.15.

Hurufat ve tertip makineleri

5

% 20,00

339

 
   

37.15.16.

Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b.

12

% 8,33

339

 
   

37.15.17.

Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar

20

% 5,00

339

 
   

37.15.18.

Yol   makineleri   (Buldozer,   greyder,   kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunların eklentileri)

10

% 10,00

339

 
   

37.15.19.

Kuvvet   makineleri   ve   tesisleri,   uzak   mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve   tevzi   merkezleri,   tali   istasyonlar   ve   tevzi merkezleri, seyir hatları v.b.

33

% 3,03

339

 
   

37.15.20.

Yüksek ve orta gerilimli tesisler

33

% 3,03

339

 
   

37.15.21.

Elektrik   ölçü ve kontrol tertibatı,   döner   elektrik makineleri

20

% 5,00

339

 
 

37.16.

Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı

16

% 6,25

339

 
 

37.17.

Diğer mefruşat ve teçhizat

16

% 6,25

339

 
         

38,

Demiryolu   Vagonlarının   İmalatı:   Demiryolu   yük   veya   yolcu vagonlarının   (Demiryolu   transit   vagonları   da   dahil)   yapımı   ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

333

 
         

39,

Lokomotif   İmalatı:   Demiryolu   lokomotiflerinin   (Madencilik   ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

11

% 9,09

333

 
         

40,

Demiryolu rayları

10

% 10,00

333

 
 

40.1.

Dekovil hattı

15

% 6,66

333

 
         

41,

Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon   filmi   ve  teypler,   mürekkepli   kalemler,   kalemler,   ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

333

 
         

42,

Boru   Hattı   Aracılığı   İle   Taşımacılık:  Boru   ve   nakil   araçları vasıtasıyla   petrol,   gaz   ve   diğer   ürünlerin   bir   yerden   bir   yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler

22

% 4,54

333

 
         

43,

Telefonla verilen iletişim hizmetleri

       
 

43.1.

Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler

45

% 2,22

333

 
 

43.2.

Merkezde kullanılan yönetim binaları

45

% 2,22

333

 
 

43.3.

Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
 

43.4.

Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir)

24

% 4,16

333

 
 

43.5.

Bilgisayar   Destekli   Telefon   Merkezine   Ait   Ofis   Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri

10

% 10,00

333

 
         

44,

Medya ve iletişim hizmetleri

   

333

 
 

44.1.

Radyo   ve   Televizyon   Yayıncılığı:   Yayın   istasyon   kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan,   iletişimi   sağlayan   ilgili   iktisadi   kıymetler;   aynı zamanda   araziyle   ilgili   benzeri   iyileştirmeler   (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)

6

% 16,66

333

 
 

44.2.

Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil   hatları,   verici   soğutma   sistemleri   ve   kontrol   ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu   ve   uzun   hatlı   sistemler   ise   kapsam dışındadır.)

13

% 7,69

333

 
 

44.3.

Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz   kabloları,   gömülü   kablolar   ve   muhafaza   kabloları, elektronik   sinyal   göndericiler,   elektronik   sinyal   gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)

27

% 3,70

333

 
 

44.4.

Merkezi   Ofiste   Kullanılan   Kontrol   Ekipmanları:   Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift   taraflı   iletim sistemleri,   teleks   teçhizatları,   ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler

17

% 5,88

333

 
 

44.5.

Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri

10

% 10,00

333

 
 

44.6.

Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler:   Yeryüzü   istasyonlarındaki   sabit   teçhizatlar, antenler,     uydu     haberleşme     teçhizatları     ve     uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)

10

% 10,00

333

 
 

44.7.

Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar   terminal   ekipmanı,   güç   üretim   ve   dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar

10

% 10,00

333

 
 

44.8.

Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık

   

333

 
   

44.8.1.

Vericiler   :   Kuleler,   antenler,   ön   amplifikatörler, değiştiriciler,         tadilat       araç-gereçleri         ve kopyalanmayan   sistem   programları   gibi   iktisadi kıymetler   (Verici   binaları   ve   program   yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç)

11

% 9,09

333

 
   

44.8.2.

Abone Bağlantı   ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler,   enerji   teçhizatları,   pasif   aletler, yönlendirici   bağlantılar,   altlıklar,   basınç   girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok     yönlü     bağlantı     sağlayıcı     ekipman     ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

 
   

44.8.3.

Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp   kaydedicileri,   ışıklandırma   araçları,   araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi   kıymetler   (Binalar   ve   onların   yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)

9

% 11,11

333

 
 

44.9.

Film ve kasetler

       
   

44.9.1.

Filmler

2

1. Yıl % 60,
2. Yıl % 40

333

     

44.9.1.1.

Sinema Filmleri

2

1. Yıl % 85,
2. Yıl % 15

406

   

44.9.2.

Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.

2

1. Yıl % 60,
2. Yıl % 40

333

 

44.10.

Telekomünikasyon   network   hizmetleri,   internet   hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

       

45,

Elektrik piyasası faaliyetleri

   

333

 

45.1.

Üretim

   

333

   

45.1.1.

Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

40

% 2,50

333

   

45.1.2.

Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları

   

365

     

45.1.2.1.

Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler

40

% 2,50

365

     

45.1.2.2.

Cebri     boru,     türbin,     jeneratör     gibi elektromekanik iktisadi kıymetler

15

% 6,66

365

   

45.1.3.

Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri   dönüşümünü   sağlayan   araçlar   tarafından kullanıldığı   zaman   elektrik   ve   buhar   dağıtım sistemleri   gibi   elektrik   jeneratörleri,   ve   benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç)

20

% 5,00

333

   

45.1.4.

Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri   ve/veya   jeneratörleri   ve   ilgili   arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla   meydana   getirilen   satış   amaçlı elektrik   üretiminde   kullanılan   iktisadi   kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)

15

% 6,66

333

   

45.1.5.

Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri

22

% 4,54

333

   

45.1.6.

Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava   ile   doğalgaz,   motorin,   nafta   ve   benzeri yakıtların   karıştırılarak     yakılması     sonucunda ortaya   çıkan   ısı   enerjisini   mekanik   enerjiye dönüştüren ekipmanlar

15

% 6,66

458

   

45.1.7.

Rüzgar enerjisi santralleri: Türbin, kule, jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler

10

% 10,00

365

   

45.1.8.

Jeotermal     enerji     santrallerinde     kullanılan enjeksiyon   ve   reenjeksiyon   sistemleri   ile   boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat

13

% 7,6

399

   

45.1.9.

Güneş enerjisi santrali

10

% 10

439

 

45.2.

İletim

   

333

   

45.2.1.

Elektrik   Sağlayan   İletim   Araçları:   Ticari   olarak satılan   elektriğin   iletiminde   kullanılan   iktisadi kıymetler   (Araziyle   ilgili   ilk   olarak   yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)

30

% 3,33

333

 

45.3.

Dağıtım

   

333

   

45.3.1.

Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak

30

% 3,33

333

                                                                                                                             
     

satılan   elektriğin   dağıtımında   kullanılan   iktisadi kıymetler   (Araziyle   ilgili   ilk   olarak   yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)

     
   

45.3.2.

Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri

22

% 4,54

333

   

45.3.3.

Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi,   şebeke   döşeme,   kontrol   ve   dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)

20

% 5,00

333

 

45.4.

Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar

5

% 20,00

458

       

46,

Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler

   

333

 

46.1.

Barajlar

50

% 2,00

333

 

46.2.

Bentler

20

% 5,00

333

 

46.3.

Kuyular

   

333

   

46.3.1.

Artezyen kuyular

20

% 5,00

333

   

46.3.2.

Kaya arazide açılan derin su kuyuları

10

% 10,00

333

   

46.3.3.

Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları

5

% 20,00

333

 

46.4.

Suyun depolanması ve arıtılması

   

333

   

46.4.1.

Depo ve tanklar

40

% 2,50

333

   

46.4.2.

Arıtma sistemleri

20

% 5,00

333

 

46.5.

Suyun dağıtılması

   

333

   

46.5.1.

Pompalama sistemleri

10

% 10,00

333

   

46.5.2.

Dağıtım ve borulama sistemleri

25

% 4,00

333

       

47,

Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler

   

333

 

47.1.

Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri

22

% 4,54

333

 

47.2.

İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar

14

% 7,14

333

 

47.3.

İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen   dönüşmesine   izin   vermeyen   kimyevi   ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)

30

% 3,33

333

 

47.4.

Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı   doğal   gazıyla   beraber   tamamen   gaz   yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler

14

% 7,14

333

 

47.5.

Doğalgaz üretim araçları

14

% 7,14

333

 

47.6.

Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri

22

% 4,54

333

 

47.7.

Sıvılaştırılmış   Doğalgaz   Üreten   Araçlar:   Yükleme   ve boşaltma   bağlantıları,   alet   takım-teçhizatı ve   kontrol, pompalama,   buharlaştırma   ve   kurulandırma,   tanklara

22

% 4,54

333

   

koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden   gaz   haline   getirilmesinde   kullanılan   iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri

     
 

47.8.

Sınai gaz üretimi

   

333

   

47.8.1.

Gaz sıvılaştırıcı tesisler

8

% 12,50

333

   

47.8.2.

Hava ayrıştırma ünitesi

8

% 12,50

333

   

47.8.3.

Gaz merkezi dağıtım sistemleri

5

% 20,00

333

   

47.8.4.

Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.)

8

% 12,50

333

   

47.8.5.

Tüp test üniteleri

10

% 10,00

333

   

47.8.6.

Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi)

10

% 10,00

333

   

47.8.7.

Likit silindirler

8

% 12,50

333

   

47.8.8.

Asetilen tüpleri

8

% 12,50

333

   

47.8.9.

Sınai gaz tüpleri

10

% 10,00

333

   

47.8.10.

Seyyar tüp taşıma paletleri

5

% 20,00

333

   

47.8.11.

Paletli tüp kollektörleri

8

% 12,50

333

   

47.8.12.

Sıvı gaz buharlaştırıcıları

8

% 12,50

333

       

48,

Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)

15

% 6,66

333

       

49,

Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların   geri    dönüşümünü   sağlayan   araçların   küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)

10

% 10,00

333

 

49.1.

Izgara Temizleme Makinesi

10

% 10,00

458

       

50,

Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları

24

% 4,16

333

       

51,

Belediyelere    veya     belediye     iktisadi     teşekküllerine     ait kanalizasyonlar

50

% 2,00

333

       

52,

Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

 

52.1.

Kişisel   ve ev aletlerinin tamir   ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

 

52.2.

Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan     iktisadi     kıymetler     sınıflama     içinde     yer almaktadır.)

6

% 16,66

339

 

52.3.

Sağlık hizmetleri

6

% 16,66

339

 

52.4.

Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler)

12

% 8,33

339

 

52.5.

Güvenlik hizmetleri

8

% 12,50

339

   

52.5.1.

Tabanca

8

% 12,50

458

 

52.6.

Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler

10

% 10,00

339

 

52.7.

Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler)

10

% 10,00

339

   

52.7.1.

Minilab fotograf baskı makinesi

4

%25,00

339

       

53,

Petrol   ve   petrol   ürünlerine   ilişkin   dağıtım   ve   pazarlama faaliyetleri

   

339

 

53.1.

Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

 

53.2.

Boru   hatları   (Eski   harmanlama   tankı   arası   boru   hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri)

12

% 8,33

339

 

53.3.

Laboratuar ölçüm ve test cihazları

8

% 12,50

339

 

53.4.

Arıtma işlemlerinde kullanılan   tesis,   araç   gereç   ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

 

53.5.

Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

339

 

53.6.

Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)

20

% 5,00

339

       

54,

İlk tesis ve taazzuv giderleri

5

% 20,00

333

       

55,

Gayri   Maddi   İktisadi   Kıymetler:   İmtiyaz   hakları   (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri

15

% 6,66

365

 

55.1.

Peştemallık

5

% 20,00

365

 

55.2.

Turizm   amaçlı   arazi   tahsislerine   ilişkin   olarak   ödenen altyapı katılım payı

5

% 20,00

365

       

56,

Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)

5

% 20,00

333

       

57,

Araştırma-Geliştirme harcamaları**

5

% 20,00

389

       

58,

Konaklama     işletmeleri     ile     lokanta-gazino,     kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

5

% 20,00

333

 

58.1.

Reklam panoları ve billboardlar

     
   

58.1.1.

Işıklı

5

% 20,00

333

   

58.1.2.

Işıksız

10

% 10,00

333

 

58.2.

Mafsallı tenteler

2

% 50,00

333

       

59,

Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri

10

% 10,00

339

 

59.1.

Turistik   tesislerde   kullanılan   porselen   veya   camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri

4

% 25,00

333

 

59.2.

Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri

2

% 50,00

333

 

59.3.

Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon   ekipmanları   (Ses   sistemleri,   projeksiyon cihazı   v.b.),   müzik  aletleri   (Piyano   v.b.),   sıcak   hava balonları

3

% 33,33

458

 

59.4.

Eğlence ve Spor   Aktiviteleri: Bowling salonları,   bilardo salonları,   havuzlar,   plajlar,   aquaparklar,   lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları,   stadyumlar   ve   minyatür   golf   sahaları,   yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin   işletilmesi   yada   ilgili   hizmetlerin   verilmesi sırasında   giriş   ücreti   veya   parayla   yapılan   ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

333

   

59.4.1.

Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

 

59.5.

Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

       

60,

Tiyatro   dekorları   (Otel   ve   tatil   köyleri   animasyon   ve gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil)

2

% 50,00

333

       

61,

Suda yapılan faaliyetler

   

339

 

61.1.

Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)

10

% 10,00

339

 

61.2.

Şamandıra tesisatı

5

% 20,00

339

 

61.3.

Salma ağları (balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)

3

% 33,33

399

 

61.4.

Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)

2

% 50,00

339

 

61.5.

Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler

3

% 33,33

339

 

61.6.

Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler

   

399

   

61.6.1

Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

8

% 12,50

399

   

61.6.2.

Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu

5

% 20,00

399

   

61.6.3.

Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri

5

% 20,00

399

   

61.6.4.

Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan   ağlar,   bağlantı   sistemleri,   sistem halatları ve yemleme borusu

3

% 33,33

399

       

62,

Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler

8

% 12,50

339

ve özel araç gereçler *

     
       

63,

İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

12

% 8,33

339

 

63,1

Naylon film kaplama

8

% 12,50

339

       

64,

Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün,   ambalaj   malzemeleri,   laboratuar   ürünleri,   farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda   ve   hayvan   yemlerinin   patojen   mikroorganizmalarından arındırılmasında,     arşivlerin     ve     antikaların     korunması, polimerilerin     modifikasyonu,     çapraz     bağlama,     zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri)

10

% 10,00

339

 

64,1

Sterilizasyon   işlemlerinde   kullanılan   kaynak   (radyoaktif kobalt)

5

% 20,00

339

       

65,

Savunma Sanayi

   

339

 

65.1.

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka   bir   sınıfta   yer   alan   iktisadi   kıymetler   kapsam dışındadır.)

15

% 6,66

339

   

65.1.1.

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler

7

% 14,28

339

 

65.2.

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler

10

% 10,00

339

   

65.2.1.

Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler

5

% 20,00

339

       

66,

Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler

   

365

 

66.1.

Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel

10

% 10,00

365

 

66.2.

Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü

2

% 50,00

365

 

66.3.

Radar, radyofar ve seyir haritaları

5

% 20,00

365

 

66.4.

Kara kutu ve hız gösterge sistemi

15

%6,66

389

       

67,

Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler

   

389

 

67.1.

Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı,   iletkenlik   ölçüm   cihazı,   gaz   kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası   test   cihazı,   hassas   terazi,   pipet   seti,   santrifiij, rekraktometre, membran   filtre,   sterilizatör   ve   benzeri laboratuar cihazları

5

%20,00

389

 

67.2.

Esanjör,   karıştırma   tankı,   deniz   suyu   reverse   osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler

5

%20,00

389

 

67.3.

Üretim prosesi otomasyon makinesi

7

%14,28

389

 

67.4.

Metil alkol tankı, reaktör

8

%12,50

389

 

67.5.

Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik   tanklar,   kantar,   kompresör,   degazör   gibi

10

%10,00

389

   

makineler

     
 

67.6.

Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı

15

%6,66

389

       

68,

Sualtı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadî kıymetler

   

399

 

68.1.

Akrilik camtan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar

15

% 6,66

399

 

68.2.

Karantina   bölümünde   kullanılan   ekipmanlar   (akvaryum kompakt   karantina   tankları,   sistem   ekipmanları),   yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı),   laboratuar   ekipmanları,   kaya,   mercan   ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar

10

%10,00

399

 

68.3.

Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat

5

% 20,00

399

       

69,

Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler

     
 

69.1.

Merdiven aracı, merdiven çekilir

15

% 6,66

418

 

69.2.

Konveyör aracı, konveyör

15

% 6,66

418

 

69.3.

Apron Otobüsü

5

% 20,00

418

 

69.4.

Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı, su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu

7

% 14,28

418

 

69.5.

Foseptik tankı, su ikmal tankı

15

% 6,66

418

 

69.6.

Towbar, towbarless, uçak traktörü

5

% 20,00

418

 

69.7.

Air starter çekilir

6

% 16,66

418

 

69.8.

Yayın ve anons sistemi, saat sistemi

10

%10,00

418

 

69.9.

Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri, bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi, Uçuş bilgi sistemi

15

% 6,66

418

 

69.10.

400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi

20

% 5

418

 

69.11.

Uçak park alanı ofis ekipmanı

10

%10,00

418

 

69.12.

Yangın alarm ve güvenlik sistemi

15

% 6,66

418

 

69.13.

Dahili telefon sistemi

10

%10,00

418

 

69.14.

Enerji otomasyon sistemi

10

%10,00

418

           
           

* Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmişlerdir ve üretimde temel bir kullanışa sahip değillerdir. Bunlar tarafından üretilen bütün bölümlerin model dizaynlarında yapılan değişiklik ve yeniliklerin arkasından daha sonraki veya farklı bir kullanım için adapte edilemezler.

 

** Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları” kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.),   339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı uyarınca itfa edilecektir.

                     

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • GOOGLE VE FACEBOOK'DAN ALINAN REKLAMIN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ; Yurt içindeki müşterilere yönelik olarak yurt içinde Google…
  • ÖTV Muafiyetli Araç Alımına Düzenleme Geliyor Engelli vatandaşlar için KDV ve ÖTV'siz araç alımında yeni dönem…
  • Her Ay Kiranın Yüzde 20'si Vergi Olarak Maliye'ye Gidecek (İDDİA) Yeni vergi paketinde yer alan maddeye göre ev sahipleri yıllık…
Top