Katma Değer Vergisi Oranları

 MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
 

K.D.V.K. Madde:28

(2007/13033 sayılı BKK)

 

(1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları

Oran

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,

%  18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, q

%  1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, q

%  8

-Gıda Maddeleri q

 

-Diğer Mal ve Hizmetler q

 

(2) (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 inci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır. (2011/2604 BKK) (8)

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c)  bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. (2007/13033 BKK)

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra  satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. (2007/13033 BKK)

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder. (2007/13033 BKK)

(6)  (1) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır. (Yürürlük: Yapı ruhsatı 01.01.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01.01.2013)  (2012/4116 BKK)

 

Geçici Madde 1- (1) 15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir. (2012/2697 BKK)

                                                      
(I) - SAYILI LİSTE p
 
 
 
 
K.D.V. Oranları
 
Sıra No
G.T.İ.P. No
Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler
Toptan
Perak.
BKK
             
1
   
Antep fıstığı
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Ayçiçeği çekirdeği
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Ceviz
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Çam fıstığı
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Fındık
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Kabak çekirdeği
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Kestane
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Kuru incir
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Kuru kayısı
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Kuru üzüm
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Leblebi
% 1
% 8
2007/13033
1
   
Yer fıstığı
% 1
% 8
2007/13033
2
a)
 
Kanola (Kolza)
% 1
%18
2007/13033
2
a)
 
Kendir tohumu
% 1
%18
2007/13033
2
a)
 
Kitre
% 1
%18
2007/13033
2
a)
 
Mazı
% 1
%18
2007/13033
2
a)
 
Palamut
% 1
%18
2007/13033
2
b)
 
Acı badem
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Adaçayı
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Anason
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Çöven
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Defne yaprağı
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Harnup (Keçiboynuzu)
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Harnup çekirdeği
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Haşhaş tohumu
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Ihlamur
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Kapari (Kebere)
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Kayısı çekirdeği
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Kekik
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Kimyon
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Kişniş
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Kuzu göbeği mantar
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Mahlep
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Meyan balı
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Meyan hülasası
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Meyan kökü
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Rezene tohumu
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Sumak yaprağı
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Susam
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Şeker pancarı
% 1
% 8
2007/13033
2
b)
 
Zerdali çekirdeği
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Arpa
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Bulgur
% 1
% 8
2011/2466
3
   
Buğday
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Çavdar
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Çeltik
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Darı
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Kuru bakla
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Kuru barbunya
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Kuru fasulye
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Kuru soğan
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Küçük ve büyükbaş hayvanlar (Arılar dahil)
% 1
% 8
2007/13033
     
(2013/5595 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılan ibare)(12)
     
3
 
02.01
Sığır eti (taze veya soğutulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.02
Sığır eti (dondurulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.03
Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.04
Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.05
At, eşek, katır veya bardo etleri (taze. Soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.06
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır, veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
     
(2013/4345 sayılı BKK ile eklenen ibare) (02.07 pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)
     
3
 
02.08
Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.09
Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurtulmuş veya tütsülenmiş) (2013/4345 sayılı BKK ile eklenen ibare) (0209.90.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan mallar hariç)
% 1
% 8
2011/2466
3
 
02.10
Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri
% 1
% 8
2011/2466
3
   
Mercimek
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Mısır
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Nohut
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Patates
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Sarımsak
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Soya
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Yulaf
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Zeytin
% 1
% 8
2007/13033
3
   
Zeytinyağı
% 1
% 8
2007/13033
4
   
Buğday unu
% 1
2007/13033
4
   
Ekmekler, (Buğday unundan imal edilenler) (Kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç)
% 1
2007/13033
4
   
Yufka
% 1
2007/13033
5
   
Tohum ve meyve fidanları “Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları."
% 1
2007/13033
6
   
(2011/1673 sayılı BKK ile değişen şekli.) (5) İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
 
 
% 1
2007/13033
7
   
Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,
% 1
2007/13033
8
   
Gazeteler ve dergiler (1117 sayılı kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu kararın 1 nci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı (% 18) uygulanır.) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare)bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),
% 1
2007/13033
9
   
Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (2009/14812 sayılı BKK ile eklenen ibare) 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.),
(2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent) Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
% 1
2007/13033
 
10
   
Panetrasyon asfalt (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan) (cut-back asfaltlar hariç) teslimi.
 
% 1
2007/13033
11
   
Konut teslimleri (Net alanı 150 m2’ ye kadar olan) ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,
% 1
2007/13033
12
   
Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri
% 1
2007/13033
13
   
Konutlara ilişkin İnşaat taahhüt işleri (Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin)
 
% 1
2007/13033
14
   
Cenaze hizmetleri
% 1
2007/13033
15
   
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,
% 1
2008/13902
16
   
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kunununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması
% 1
2011/2604
17
 
84.02
Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
% 1
2011/2604
17
 
84.03
Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
% 1
2011/2604
17
 
84.04
 
84.02 veya 84.03 pozisyonlardaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kuru temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için Kondansörler:
% 1
2011/2604
17
 
84.17
Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
% 1
2011/2604
17
 
8418.61.00.00.00
Isı pompaları (84.15pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)
% 1
2011/2604
17
 
8418.69
Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)
% 1
2011/2604
17
 
84.19
Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastorize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makine ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
% 1
2011/2604
17
 
84.20
Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların silindirler:
% 1
2011/2604
17
 
84.21
Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
% 1
2011/2604
17
 
84.24
Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
% 1
2011/2604
17
 
84.26
Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırme çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
% 1
2011/2604
17
 
84.28
Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asonsörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
% 1
2011/2604
17
 
84.29
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greydeler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
% 1
2011/2604
17
 
84.30
Toprağın, minarelerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makine ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
% 1
2011/2604
17
 
84.32
Toprağı hazırlamaya. İşlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makine ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:
% 1
2011/2604
17
 
84.33
Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyveleri ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makine ve cihazlar hariç):- çim biçme makina ve cihazları:
% 1
2011/2604
17
 
84.34
Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
% 1
2011/2604
17
 
84.35
Şarap, elma şarabı, meyve suları ve benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
% 1
2011/2604
17
 
84.36
Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
% 1
2011/2604
17
 
84.37
Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine tasnif edilmesine Veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
% 1
2011/2604
17
 
84.38
Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sinai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç
% 1
2011/2604
17
 
84.51
Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (8450 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya. Açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:
% 1
2011/2604
17
 
84.55
Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
% 1
2011/2604
17
 
84.68
Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
% 1
2011/2604
17
 
84.74
Toprak, taş cevher veya katı haldeki diğer minarel maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, Karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; minarel katı yakıtları, sermik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar, kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar:
% 1
2011/2604
17
 
85.01
Elektrik motorları ve jenaraöterler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]:
% 1
2011/2604
17
 
8502.11
Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
% 1
2013/5595
17
 
8502.12
Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
% 1
2013/5595
17
 
8502.13
Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
% 1
2013/5595
17
 
8502.20
Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları
% 1
2013/5595
17
 
8502.31
Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar) ve kiralanması(2015/7205)
% 1
2013/5595
17
 
85.04
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler
% 1
2011/2604
17
 
85.14
Sanayi veya laboratuarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuar cihazları:
% 1
2011/2604
17
 
84.06
Buhar türbinleri
% 1
2013/5595
17
 
84.10
Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler
% 1
2013/5595
17
 
84.11
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
% 1
2013/5595
17
 
8413.19.00.20.00
Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları
% 1
2013/5595
17
 
8413.19.00.90.11
Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları
% 1
2013/5595
17
 
8413.19.00.90.12
Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları
% 1
2013/5595
17
 
8413.40.00.00.00
Beton pompaları
% 1
2013/5595
17
 
8413.60
Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar
% 1
2013/5595
17
 
8422.30.00.00.00
Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
% 1
2013/5595
17
 
8422.40.00.00.00
Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)
% 1
2013/5595
17
 
8423.30
Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler
% 1
2013/5595
17
 
84.27
Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları
% 1
2013/5595
17
 
84.39
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar
% 1
2013/5595
17
 
84.40
Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)
% 1
2013/5595
17
 
84.41
Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)
% 1
2013/5595
17
 
84.42
Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)
% 1
2013/5595
17
 
8443.16.00.00.00
Fleksografik baskı yapan makinalar
% 1
2013/5595
17
 
8444.00
Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar
% 1
2013/5595
17
 
84.45
Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar
% 1
2013/5595
17
 
84.46
Dokuma makinaları (tezgâhlar)
% 1
2013/5595
17
 
84.47
Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
% 1
2013/5595
17
 
8448.11.00.00.00
Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar
% 1
2013/5595
17
 
8448.19
Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)
% 1
2013/5595
17
 
8449.00
Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları
% 1
2013/5595
17
 
8452.21.00.00.00
Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)
% 1
2013/5595
17
 
8452.29.00.00.00
Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)
% 1
2013/5595
17
 
84.53
Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)
% 1
2013/5595
17
 
84.54
Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları
% 1
2013/5595
17
 
84.56
Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları
% 1
2013/5595
17
 
84.57
Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları
% 1
2013/5595
17
 
84.58
Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
% 1
2013/5595
17
 
84.59
Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
% 1
2013/5595
17
 
84.60
Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)
% 1
2013/5595
17
 
84.61
Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları
% 1
2013/5595
17
 
84.62
Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
% 1
2013/5595
17
 
84.63
Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları
% 1
2013/5595
17
 
84.64
Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
% 1
2013/5595
17
 
84.65
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
% 1
2013/5595
17
 
84.77
Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar
% 1
2013/5595
17
 
8479.10.00.00.19
Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)
% 1
2013/5595
17
 
8479.50.00.00.00
Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)
 
2013/5595
17
 
8479.89
Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)
% 1
2013/5595
17
 
8480.71.00.00.00
Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
% 1
2013/5595
17
 
8480.79.00.00.00
Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)
% 1
2013/5595
17
 
8515.80.10.10.00
Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)
% 1
2013/5595
17
 
8515.80.90.10.00
Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar) 
% 1
2013/5595
17
 
8515.80.90.90.00
Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)
% 1
2013/5595
     
gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi,
% 1
2011/2604
18
   
Kur’an-ı kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ve münhasıran Kur’an cüz sure ayet ve veya meallerini içeren kitaplar dahil) ve Tevrat, Zebur ve İncil kitapları
% 1
2012/3594
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(II) - SAYILI LİSTE  p
 
 
 
 
A)
Gıda Maddeleri p 
 
 
(Bu bölümündeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.) (2007/13033 BKK)
 
 
q
Canlı Hayvanlar
   
q
Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar
   
q
Sütler ve Süt Ürünleri - Yumurta - Bal
 
 
q
Bağırsaklar – İşkembe - Şirden
   
q
Canlı Ağaçlar ve Bitkiler - Sebze Fideleri
   
q
Sebzeler - Kök ve Yumrular
   
q
Meyveler – Turunçgiller
   
q
Çay- Kahve – Baharat
   
q
Tahıllar
   
q
Un – Nişasta – İrmik - Malt
   
q
Tohumlar
   
q
Yağlar
   
q
Et – Balık – Kabuklu Hayvanların Müstahzarları
   
q
Şeker ve Şeker Mamulleri
   
q
Kakao ve Kakao Müstahzarları
   
q
Hububat - Un Müstahzarları - Pastacılık Ürünleri
   
q
Konserveler (Sebze - Meyve - Bitki) Reçel Vb.
   
q
Bitki Çayları - Hazır Çorbalar-Dondurma
   
q
Su - Buz - Kar - Maden Suyu-Meşrubat-Sirke
   
q
Zeytin Küspesi, Üretim Artıkları
   
q
Tuz
 
 
 
 
 
Sıra No
G.T.İ.P. No
Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler
KDV Oranı
BKK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canlı Hayvanlarp
 
 
1
a)
01.01
Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar
% 8
2007/13033
1
a)
01.02
Canlı sığırlar  
% 8
2007/13033
1
a)
01.03
Canlı domuzlar
% 8
2007/13033
1
a)
01.04
Canlı koyun ve keçiler
% 8
2007/13033
1
a)
01.05

 Canlı kümes hayvanları (horozlar, tavuklar, (“Gallus Domesticus” türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler);       

 
% 8
 
2013/5595
     
(2011/2466 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılan ibare)(6)
   
1
a)
01.06
Yalnız; canlı tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu.
% 8
2007/13033
     
(2011/2466 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılan bend) (7)
   
1
b
02.07
Kümes hayvanlarının (Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 Pozisyonuna giren) etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 8
2013/4345
1
b
0209.90.00.00.00
Diğerleri (kümes hayvanlarının yağları)
% 8
2013/4345
       
 
 
 
 
 
Balıklar, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar p
 
 
1
c)
03.01
Canlı Balıklar (süs balıkları hariç)
% 8
2007/13033
1
c)
03.02
Balıklar (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
1
c)
03.03
Balıklar (dondurulmuş)
% 8
2007/13033
1
c)
03.04
Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
% 8
2007/13033
1
c)
03.05
Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri.
% 8
2007/13033
1
c)
03.06
Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurtulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri, pelletleri,
% 8
2007/13033
1
c)
03.07
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar((canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, ezmeleri ve pelletleri:
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sütler ve Süt Ürünleri  - Yumurta - Bal  p
 
 
2
 
04.01
Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler):
% 8
2007/13033
2
 
04.02
Süt ve krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler):
% 8
2007/13033
2
 
04.03
Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin):
% 8
2007/13033
2
 
04.04
Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabi süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin):
% 8
2007/13033
2
 
04.05
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri;
% 8
2007/13033
2
 
04.06
Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler;
% 8
2007/13033
2
 
0407.00
 
Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş):
% 8
2007/13033
2
 
04.08
Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (Taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar hariç)
% 8
2007/13033
2
 
0409.00
Tabii bal
% 8
2007/13033
2
 
0410.10
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bağırsaklar – İşkembe - Şirden p
 
 
3
 
0504.00
Hayvan bağırsakları (tam veya parça halinde) mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canlı Ağaçlar ve Bitkiler - Sebze Fideleri p
 
 
4
 
0601.20.10.00.11
Hindiba bitkisi
% 8
2007/13033
4
 
0601.20.10.00.12
Hindiba kökleri
% 8
2007/13033
4
 
0602.10
Köklendirilmiş çelik ve daldırmalar
% 8
2007/13033
4
 
0602.20
Meyvaları veya sert kabuklu meyvaları yenilen ağaçlar ve çalılar (aşılı veya aşısız)
% 8
2007/13033
4
 
0602.90.10.00.00
Mantar miselleri
% 8
2007/13033
4
 
0602.90.20.00.00
Ananas fidanı
% 8
2007/13033
4
 
0602.90.30.00.00
Sebze ve çilek fideleri
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebzeler - Kök ve Yumrular p
 
 
5
 
07.01
Patates (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
0702.00.00.00.00
Domates (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
07.03
Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş):
% 8
2007/13033
5
 
07.04
Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş):
% 8
2007/13033
5
 
07.05
Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
07.06
Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
0707.00
Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
07.08
Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
07.09
Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)
% 8
2007/13033
5
 
07.10
Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş):
% 8
2007/13033
5
 
07.11
Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler (örneği; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde):
% 8
2007/13033
5
 
07.12
Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmış):
% 8
2007/13033
5
 
07.13
 
Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın):
% 8
2007/13033
5
 
07.14
Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya ünilin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya “pellet” şeklinde olsun olmasın); sagu özü:
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meyveler – Turunçgiller p
 
 
6
 
08.01
Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):
% 8
2007/13033
6
 
08.02
Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın):
% 8
2007/13033
6
 
0803.00
Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş);
% 8
2007/13033
6
 
08.04
Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze ve kurutulmuş):
% 8
2007/13033
6
 
08.05
Turunçgiller (taze veya kurutulmuş):
% 8
2007/13033
6
 
08.06
Üzümler (taze veya kurutulmuş):
% 8
2007/13033
6
 
08.07
Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze):
% 8
2007/13033
6
 
08.08
Elma, armut ve ayva (taze)
% 8
2007/13033
6
 
08.09
Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze):
% 8
2007/13033
6
 
08.10
Diğer meyvalar (taze)
% 8
2007/13033
6
 
08.11
Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın):
% 8
2007/13033
6
 
08.12
Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdikoksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde):
% 8
2007/13033
6
 
08.13
Meyvalar (kurutulmuş) (Gümrük Tarife Pozisyonunun 08.01 ila 08.06 pozisyonundakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların birbirleriyle olan karışımları:
% 8
2007/13033
6
 
0814.00.00.00.00
 
Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş):
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çay- Kahve – Baharat p
 
 
7
 
09.01
Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir orada kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler;
% 8
2007/13033
7
 
09.02
Çay (aromalandırılmış olsun olmasın):
% 8
2007/13033
7
 
0903.00.00.00.00
Paraguay çayı
% 8
2007/13033
7
 
09.04
Piper cinsi biber; capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş);
% 8
2007/13033
7
 
0905.00.00.00.00
Vanilya
% 8
2007/13033
7
 
09.06
Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri
% 8
2007/13033
7
 
0907.00.00.00.00
Karanfil (bütün halindeki meya, tane ve sapları)
% 8
2007/13033
7
 
09.08
Küçük Hindistan cevizi, küçük hindistan cevizi kabuğu ve kakule;
% 8
2007/13033
7
 
09.09
Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları; ardıç meyvaları:
% 8
2007/13033
7
 
09.10
Zencefil, safran, zerdaçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat:
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahıllar p
 
 
8
 
10.01
Buğday ve mahlut
% 8
2007/13033
8
 
1002.00.00.00.00
Çavdar
% 8
2007/13033
8
 
10.03
Arpa
% 8
2007/13033
8
 
1004.00
Yulaf
% 8
2007/13033
8
 
10.05
Mısır
% 8
2007/13033
8
 
10.06
Pirinç
             % 1       %8
2015/7205
8
 
1007.00
Tane darı (koca darı)
% 8
2007/13033
8
 
10.08
Kara buğday, darı (cih ve kum darı), Kuş yemi; diğer hububat 
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un – Nişasta – İrmik - Malt p
 
 
9
 
1101.00
Buğday unu veya mahlut unu
% 8
2007/13033
9
 
11.02
Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç)
% 8
2007/13033
9
 
11.03
Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat irmikleri ve pelletleri,
% 8
2007/13033
9
 
11.04
Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) (Gümrük Tarife Cetvelinin 10.06 pozisyonunda yer alan piriniç hariç) hububat embriyanları (bütün halde yassılaştırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
% 8
2007/13033
9
 
11.05
Patatesin unu, ezmesi, tozları, flokanları, granülleri, pelletleri
% 8
2007/13033
9
 
11.06
Kuru baklagillerin (Gümrük Tarife Cetvelinin) 07.13 pozisyonuna giren) Sagun ve köklerin veya yumrularının (07.14 pozisyonuna giren) un, ezme ve tozları 8 fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu
% 8
2007/13033
9
 
11.07
Malt (kavrulmuş olsun olmasın)
%  8
2007/13033
9
 
11.08
Nişastalar; inülin
% 8
2007/13033
9
 
1109.00.00.00.00
Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
Tohumlar p
 
 
10
 
12
Yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yağlar p
 
 
11
 
15
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar (insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar) ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli ham yağlar
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et – Balık – Kabuklu Hayvanların Müstahzarları p
 
 
12
 
1601.00
Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları;
% 8
2007/13033
12
 
16.02
Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan;
% 8
2007/13033
12
 
1603.00
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları,
% 8
2007/13033
12
 
16.04
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, balık yumurtalarından elde edilen havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler:
% 8
2007/13033
12
 
16.05
Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları:
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şeker ve Şeker Mamulleri p
 
 
13
a)
17.01
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
% 8
2007/13033
13
a)
17.02
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, malzoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde) ilave aroma ve veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabi bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
% 8
2007/13033
13
a)
17.03
Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar;
% 8
2007/13033
13
a)
17.04
Kakao içermeyen şeker mamulleri
% 8
2007/13033
13
b)
1704.90.30.00.00
Beyaz çikolata
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kakao ve Kakao Müstahzarları p
 
 
14
 
1801.00
Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
% 8
2007/13033
14
 
1802.00.00.00.00
Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
% 8
2007/13033
14
 
18.03
Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)
% 8
2007/13033
14
 
1804.00.00.00.00
Kakao yağı (katı ve sıvı)
% 8
2007/13033
14
 
1805.00.00.00.00
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyen)
% 8
2007/13033
14
 
18.06
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları  
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hububat - Un Müstahzarları - Pastacılık Ürünleri p
 
 
15
 
19.01
 
Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar):
% 8
2007/13033
15
 
19.02
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi) kuskus (hazırlanmış olsun olmasın): pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış):
% 8
2007/13033
15
 
1903.00.00.00.00
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
% 8
2007/13033
15
 
19.04
Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)
% 8
2007/13033
15
 
19.05
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri, (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsulleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler;
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konserveler (Sebze- Meyve - Bitki) Reçel vb. p
 
 
16
 
20.01
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, ve yenilen diğer bitki parçaları (sirek ve asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilimiş)
% 8
2007/13033
16
 
20.02
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
% 8
2007/13033
16
 
20.03
Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş):
% 8
2007/13033
16
 
20.04
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlınmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş)
% 8
2007/13033
16
 
20.05
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış)
% 8
2007/13033
16
 
2006.00
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş);
% 8
2007/13033
16
 
20.07
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püresi, mevyve veya sert kabuklu meyva pastaları, (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
% 8
2007/13033
16
 
20.08
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
% 8
2007/13033
16
 
20.09
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler olsun olmasın;
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitki Çayları-Hazır Çorbalar-Dondurma p
 
 
17
 
21.01
Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri;
% 8
2007/13033
17
 
21.02
Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar,(G.T.C. 30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç) hazırlanmış kabartma tozları:
% 8
2007/13033
17
 
21.03
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışlar; hardal unu ve irmiği ve hazır hardal)
% 8
2007/13033
17
 
21.04
Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları:
% 8
2007/13033
17
 
2105.00
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
% 8
2007/13033
17
 
21.06
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları:
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su - Buz – Kar - Maden Suyu – Meşrubat - Sirke p
 
 
18
a)
22.01
Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar
% 8
2007/13033
18
a)
2202.10.00.00.19
Sular; diğerleri (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve lezzetlendirilmiş) (sade, meyvalı, kolalı gazozlar hariç)
% 8
2007/13033
18
a)
2202.90
Sular (diğerleri)
% 8
2007/13033
18
a)
2204.30
Diğer üzüm şıraları
% 8
2007/13033
18
a)
2209.00.91.00.00
Sirkeler (şarap sirkeleri hariç) 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
% 8
2007/13033
18
a)
2209.00.99.00.00
Sirkeler (şarap sirkeleri hariç) 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
% 8
2007/13033
18
b)
2202.10.00.00.11
Sade gazozlar  
% 8
2007/13033
18
b)
2202.10.00.00.12
Meyveli gazozlar  
% 8
2007/13033
18
b)
2202.10.00.00.13
Kolalı gazozlar  
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeytin Küspesi, Üretim Artıkları p
 
 
19
 
2306.90.11.00.11
Zeytin küspesi (prina) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar)
% 8
2007/13033
19
 
2306.90.11.00.19
Zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer artık ve katı artıklar (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar)
% 8
2007/13033
19
 
2306.90.19.00.11
Zeytin küspesi (prina) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar)
% 8
2007/13033
19
 
2306.90.19.00.19
Zeytinyağı üretiminden arta kalan diğer artık ve katı artıklar (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3’ten fazla olanlar)
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuz p
 
 
20
 
2501.00.91.00.11
Normal sofra tuzu
% 8
2007/13033
20
 
2501.00.91.00.12
Rafine sofra tuzu
% 8
2007/13033
20
 
2501.00.91.00.19
Diğer sofra tuzu
% 8
2007/13033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)
Diğer Mal ve Hizmetler p 
Sıra No
G.T.İ.P. No
Katma Değer Vergisine Tabi İşlemler
KDV Oranı
BKK
 
 
 
 
 
 
1
   
Kütlü ve elyaf pamuk
% 8
2007/13033
1
   
Linter pamuk
% 8
2007/13033
1
   
Natürel veya tops haldeki tiftik
% 8
2007/13033
1
   
Pamuk lifi döküntüleri
% 8
2007/13033
1
   
Yün ve yapağı
% 8
2007/13033
2
   
Sığır ve atların ham post ve derileri (TGTC’nin 41.01 pozisyonda yer alan)
% 8
2007/13033
2
   
Koyun ve kuzuların ham post ve derileri (TGTC’nin 41.02 pozisyonda yer alan) (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç)
% 8
2007/13033
2
   
Keçi ve oğlakların ham post ve derileri (TGTC’nin 41.03 pozisyonda yer alan) (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç)
% 8
2007/13033
3
   
İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),
% 8
2007/13033
4
   
Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,
% 8
2007/13033
5
   
Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
% 8
2007/13033
6
a)
 
(2008/13902 sayılı BKK ile değişen şekli)(2)İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
% 8
2007/13033
6
b)
 
(2008/13902 sayılı BKK ile değişen şekli) (2)18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,
% 8
2008/13902
7
   
Ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, (Her nevi maddeden mamul),
% 8
2007/13033
8
   
Çanta, bavul, valiz ve benzerleri (Her nevi maddeden mamul),
% 8
2007/13033
9
   
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,
% 8
2007/13033
10
   
Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri
% 8
2007/13033
11
   
Ödeme kaydedici cihaz teslimleri (3100 sayılı kanun kapsamında olanlar),
% 8
2007/13033
12
   
Takoğraf cihazı teslimleri (2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon, çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan)
% 8
2007/13033
13
   
Gazete kağıdı teslimi (Rulo veya tabaka halinde) (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan),
 
% 8
2007/13033
13
   
Baskı ve yazı kağıtlarının teslimi (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 48.02 pozisyonunda yer alan),
% 8
2007/13033
14
 
 
Kitap ve benzeri yayınlar (Poşetlenerek satılanlar hariç)(1117 sayılı kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu kararın (a) bendinde öngörülen vergi oranı (% 18) uygulanır.) (2013/5595 sayılı BKK ile eklenen ibare) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),
% 8
2007/13033
14
   
Boya kalemleri
% 8
2007/13033
14
   
Cetvel
% 8
2007/13033
14
   
Gönye
% 8
2007/13033
14
   
İletki
% 8
2007/13033
14
   
Kalemtıraş
% 8
2007/13033
14
   
Kurşun kalem
% 8
2007/13033
14
   
Okul defterleri
% 8
2007/13033
14
   
Pergel
% 8
2007/13033
14
   
Silgi
% 8
2007/13033
14
   
Sulu boya ve Pastel boyalar,
% 8
2007/13033
15
   
Eğitim ve öğretim hizmetleri (Üniversite ve Yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri,)
 
 
% 8
2007/13033
15
   
Öğrenci taşıma servis hizmetleri (“Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen hizmetler)
% 8
2007/13033
15
   
Öğrenci Yurtlarında verilen hizmetler (“Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler.),
% 8
2007/13033
16
   
Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale, müze giriş ücretleri,
% 8
2007/13033
17
   
Antiserumlar (insan ve hayvan sağlığı için kullanılan)
% 8
2007/13033
17
   
İmmunglobülinler (insan ve hayvan sağlığı için kullanılan)
% 8
2007/13033
17
   
Kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri (insan ve hayvan sağlığı için kullanılan)
% 8
2007/13033
17
   
Aşılar (insan ve hayvan sağlığı için kullanılan)
% 8
2007/13033
17
   
Mamalar (insan gıdası olarak kullanılan)
% 8
2007/13033
18
 
 
(2012/2931 sayılı BKK ile değişen şekli) (9)Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler,
% 8
2007/13033
19
 
 
(2012/2931 sayılı BKK ile değişen şekli) (3) (10)18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler,
% 8
2008/13902
2007/13033
20
 
 
(2012/2931 sayılı BKK ile değişen şekli) (11)Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler,
% 8
2007/13033
21
 
 
Ambulans hizmetleri,
% 8
2007/13033
21
   
İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) (İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen),
% 8
2007/13033
22
 
2520.20.90.10.00
Dişçilikte kullanılan alçılar 
 
2008/13902
22
 
2520.20.90.90.11
Tıpta kullanılan alçılar 
 
2008/13902
22
 
2804.40.00.00.00
Oksijen 
 
2008/13902
22
 
2844.40.20.00.11
Radyoaktif iyot
 
2008/13902
22
 
2844.40.20.00.12
Radyoaktif fosfor 
 
2008/13902
22
 
2844.40.20.00.13
Radyoaktif karbon 
 
2008/13902
22
 
2844.40.20.00.14
Radyoaktif kobalt 
 
2008/13902
22
 
2844.40.20.00.19
Diğerleri 
 
2008/13902
22
 
2844.40.30.00.00
Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
 
2008/13902
22
 
30.01
Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler
 
2008/13902
22
 
30.05
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi)
 
2008/13902
22
 
30.06
Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları 
 
2008/13902
22
 
33.06
Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş
 
2008/13902
22
 
3307.90.00.90.11
Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları
 
2008/13902
22
 
3407.00.00.10.00
Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
 
2008/13902
22
 
3407.00.00.90.11
Dişçi mumu 
 
2008/13902
22
 
3407.00.00.90.13
Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
 
2008/13902
22
 
3407.00.00.90.14
Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
 
2008/13902
22
 
3701.10.10.00.00
Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar 
 
2008/13902
22
 
3701.20.00.90.12
Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
 
2008/13902
22
 
3821.00.00.00.00
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
 
2008/13902
22
 
3822.00
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri
 
2008/13902
22
 
39.
Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
 
2008/13902
22
 
40.
Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler)
 
2008/13902
22
 
7015.10.00.00.00
Numaralı gözlük camları 
 
2008/13902
22
 
8419.20
Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri 
 
2008/13902
22
 
8421.29.00.00.11
Diyalizör 
 
2008/13902
22
 
8509.80.00.00.19
Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları)
 
2008/13902
22
 
90.11
Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
 
2008/13902
22
 
90.18
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) 
 
2008/13902
22
 
90.19
Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç)
 
2008/13902
22
 
9020.00
Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
 
2008/13902
22
 
90.21
Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç)
 
2008/13902
22
 
9022.12.00.00.00
Bilgisayarlı tomografi cihazları
 
2008/13902
22
 
9022.13.00.00.00
Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar)
 
2008/13902
22
 
9022.14
Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için)
 
2008/13902
22
 
9022.21
Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
 
2008/13902
22
 
9027.80
Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları)
 
2008/13902
22
 
9402.10.00.00.11
Dişçi koltukları
 
2008/13902
22
 
9402.90
Diğerleri (Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz Mekanik tertibatlı ameliyat masaları, Ortopedik masalar, Mekanik tertibatlı karyolalar ile bunların aksam ve parçaları) (Aksam ve parçalar hariç) 
   
22
 
9506.91.90.00.00
Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.)
 
2008/13902
22
 
9603.21.00.00.00
Diş fırçaları 
 
2008/13902
     
Pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri,(4)
% 8
 
22
 
9001.30.00.00.00
Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
% 8
2008/14092
22
 
9001.40
Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
% 8
2008/14092
22
 
9001.50
Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar)
% 8
2008/14092
22
 
90.03
Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç)
% 8
2008/14092
22
 
9004.10.10.00.00
Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)
% 8
2008/14092
22
 
9004.90
Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç)
% 8
2008/14092
23
   
Küspe, (2008/14092 sayılı BKK ile eklenen ibare (18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç)tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),
% 8
2007/13033
24
   
Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare) (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
% 8
 
2007/13033
25
 
 
(2008/13234 sayılı BKK ile değişen şekli) (1) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
% 8
2007/13033
26
   
Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler,
% 8
2007/13033
27
   
Atık su hizmetleri (Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen),
% 8
2007/13033
28
 
8424.81
Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) 
% 8
2008/13234
28
 
8428.20.30.90.00
Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler) 
% 8
2008/13234
28
 
8428.90.71.00.00
Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak ima! edilmiş yükleyiciler)
% 8
2008/13234
28
 
8428.90.95.90.11
Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar