İhracatta götürü gider uygulaması şeklinde ifade edilen düzenleme,28 Aralık 2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan 7491 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan binde beş götürü gider neydi?

İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebiliyorlardı.

Neden kaldırıldı?

 Söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması aşağıdaki ifadelerle gerekçelendirilmiştir: “Uygulamada, söz konusu düzenleme uyarınca gerçekte fiilen yapılan bir gider olmamasına rağmen, götürü olarak hesaplanan bu giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapıldığı görülmekte, bu uygulama vergi matrahını aşındırmakta ve ihtilaflara neden olmaktadır.

Ayrıca OECD nezdinde de bu şekilde belgeye dayanmayan götürü gider uygulamaları eleştiri konusu yapılmaktadır. Gelinen noktada harcamaların belgelendirilmesinde sorun olmadığı da dikkate alınarak, götürü gider uygulaması yürürlükten kaldırılmaktadır.”

194 ve 197 Sayılı GVK Genel Tebliğleri

 194 no.lu genel tebliğde ihracatla ilgili fiilen yapılan ancak belgelenemeyen giderlerin indirilebileceği yönünde açıklamalar yapılmış, ancak daha sonra çıkarılan 197 no.lu genel tebliğle, bir kereye mahsus, ilk uygulama yılı olan 1995 yılı beyanında, doğrudan beyannamede ihracat gelirlerinin binde beşini diğer indirimler satırında göstererek indirim yapabilme imkânı getirilmişti.

Mali idare, sonraki yıllarda beyanname üzerinden indirimi kabul etmediği için ihtirazi kayıtla beyanda bulunan veya inceme sonucu tarhiyata muhatap olan şirketlerin açtıkları davalar şirketler lehine sonuçlanmış, bu kararlar istikrar kazanmış ve müstakar hale gelmiştir. Mali idarenin talebi ile bu kez yukarıdaki gerekçelerle bahse konu değişiklik yapılmış ve bu indirim artık yapılamaz hale getirilmiştir.

Dava açarak son kez götürü gider uygulayacak şirketler

1. Özel hesap dönemine tabi şirketlerin 2023 yılında biten dönemleri,

2.2023 yılında takvim yılı esasında faaliyette bulunan mükellefler, ister ihtirazi kayıtla beyanda bulunup dava açmak suretiyle isterse doğrudan uygulayıp, daha sonra vergi incelemesi sonucu tarhiyata muhatap olduklarında konuyu yargıya taşıyabileceklerdir.

Kıst dönem götürü gider uygulaması

 Özel hesap dönemine tabi olup , 2024 özel hesap dönemlerinin 2023 yılına isabet eden dönemlerinde elde edilen ihracat gelirleri için de kıst dönem binde beş götürü gider uygulaması yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü, binde beş uygulamasını yürürlükten kaldıran düzenlemede,1.1.2024 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Gereksiz davaların önüne geçilebilir?

Bu konuda Mali İdare bir açıklama yaparak yeni uygulama öncesi için beyanname üzerinden indirim imkanını kabul etmeli ve gereksiz yere bir de mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri yükü ile karşı karşıya kalmamalıdır.

Zeki GÜNDÜZ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/ihracatcilar-goturu-gider-hakki-icin-yine-dava-acmak-zorunda-kalacak/717769

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İnşaat Demiri İzleme Sistemi "İDİS" Stok Beyanı Hakkında Önemli Duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İDİS) Sistemi üzerinden yapılan…
  • TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Tasfiye ve Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Giriş Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel…
  • Kadın İşçiyi İşe Alan İşverene Yirmi Beş Bin Liraya Kadar Destek İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak amacıyla aktif…
Top