Pazartesi, 15 Ocak 2024 15:58

TL Ödeme Zorunluluğuna Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İdari Para Cezası

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) ile, “Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmalarının mümkün olduğu”  yönünde düzenleme yapılmıştı.
19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de yapılan değişiklik ile (Tebliğ No: 2022-32/66), bahsi geçen Tebliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” ibaresi eklenmiştir.
Yapılan bu değişikliğe göre, “Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde bedelin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlemeleri mümkün olmakla birlikte; sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu” hale getirilmiştir.
Getirilen bu zorunluluğa aykırı hareket edenlere; Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 1567 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında her yıl yeniden değerleme oranları dikkate alınarak, fiilin işlendiği yıl için belirlenen idari para cezası uygulanacaktır.
Buna göre,  TL ödeme zorunluluğuna aykırı hareket ettiği tespit edilebilecek sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere;
2023 yılında işlenen fiiller nedeniyle yaklaşık 31.656 TL’den başlamak üzere 264.172 TL’ye kadar,
2024 yılında işlenecek fiiller nedeniyle de yaklaşık, 50.162 TL’den başlamak üzere 418.607 TL’ye kadar
İdari para cezası uygulanabilecektir.
Uygulanacak idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet Savcısı yetkili olup, aykırılığın tekerrürü durumunda ise belirtilen cezalar 2 kat olarak uygulanabilecektir.
 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İnşaat Demiri İzleme Sistemi "İDİS" Stok Beyanı Hakkında Önemli Duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İDİS) Sistemi üzerinden yapılan…
  • TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Tasfiye ve Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Giriş Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel…
  • Kadın İşçiyi İşe Alan İşverene Yirmi Beş Bin Liraya Kadar Destek İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak amacıyla aktif…
Top