30 Aralık 2023 Tarihli Resmî Gazete              

Sayı : 32415 (2. Mükerrer)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 556)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı

Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alıp 2023 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2024 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2- (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile öde- necek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeni- den değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetki- lidir.” hükmü yer almaktadır. 

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3- (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı

Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna

Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alıp 2023 yı- lında uygulanan had ve tutarların, 2023 yılı için % 58,46 (ellisekiz virgül kırkaltı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2024 tarihinden iti- baren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir teknik çizim ve yazı görseli olabilir

Bir teknik çizim ve şunu diyen bir yazı 'MADDE NO MADDE35 KONUSU Usulsüzlük Linci usulsüzlükler şirketleri 2024Yılında UygulanacakTutar(TL Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek 1.100 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 330 150 esnaf 87 Sermaye şirketleri 40 Sermaye üccarlar 580 serbest meslek 330 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 150 ergisinden MADDE353 87 esnaf mlerine 23 gerekenler üzere 3.400 içinde farklı olarak belgelerin hıç belge ilişkin kesilecek gerekenler dâhil fişi,gir 1.700.000 Hazine 3,400 taşıma müşteri meblağlara elektronik oplam yetkililere 170.000 1.700.000 asma düzer mali önelik bilgisaya ullanılma 40.000 gercek orunluluğu getirilen yapılacak vergi numarasını 2.000' illüstrasyonu olabilir
Bir teknik çizim ve şunu diyen bir yazı 'MADDE NO MADDE35 KONUSU Usulsüzlük Linci usulsüzlükler şirketleri 2024Yılında UygulanacakTutar(TL Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek 1.100 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 330 150 esnaf 87 Sermaye şirketleri 40 Sermaye üccarlar 580 serbest meslek 330 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi 150 ergisinden MADDE353 87 esnaf mlerine 23 gerekenler üzere 3.400 içinde farklı olarak belgelerin hıç belge ilişkin kesilecek gerekenler dâhil fişi,gir 1.700.000 Hazine 3,400 taşıma müşteri meblağlara elektronik oplam yetkililere 170.000 1.700.000 asma düzer mali önelik bilgisaya ullanılma 40.000 gercek orunluluğu getirilen yapılacak vergi numarasını 2.000' illüstrasyonu olabilir

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • GİB Tarafından Araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Takılma Zorunluluğu Getiriliyor (Usulsüz Fatura Uygulamasına Son Verilecek) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akaryakıt…
  • ÜCRET VE ÜCRET EKLERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİMESİ İşçiye ödenen ücret ve ücret ekleri bir takım yasal kesintilere…
  • Yargıtay, Kredi Borcunu Emekli Maaşı İle Ödemeyi Taahhüt Eden Emeklileri İlgilendiren Emsal Bir Karar Aldı Emekli maaşı ile kredi ödemelerinin gerçekleştirilmesi halinde, bu ödemelerin geri…
Top