2015 Yılına Ait Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin SGK Genelgesi

Image

Bilindiği üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2015 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2015 ila 30/6/2015 ve 1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle karar verilmiş olup, alınan karara istinaden;

-1/1/2015 ila 30/06/2015 tarihleri arası için, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 40,05 TL,

-1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 42,45 TL,

Olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, SGK’nın 2015/4 nolu Genelgesinde, 2015 yılı için belirlenmiş olan asgari ücret tutarlarına bağlı olarak 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde ve diğer bazı işlemlerde dikkate alınacak tutarlar açıklanmıştır.

İlgili genelgenin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

 


Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İnşaat Demiri İzleme Sistemi "İDİS" Stok Beyanı Hakkında Önemli Duyuru Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İDİS) Sistemi üzerinden yapılan…
  • TTK’ya Göre Limited Şirketlerde Tasfiye ve Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Giriş Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel…
  • Kadın İşçiyi İşe Alan İşverene Yirmi Beş Bin Liraya Kadar Destek İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına yardımcı olmak amacıyla aktif…
Top