Cuma, 10 Nisan 2020 16:26

Son Değişikliklerle KDV'de Kısmi Tevkifat Tablosu

KDV Kanunu Uygulamasında Kısmi Tevkifat Konusu Hizmetler ve Teslimler

Teslimin/Hizmetin Cinsi

Teslimin Yapıldığı/Hizmetin Verildiği Kuruluşlar

Tevkifat Oranı

KDV GUT Bölümü

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

3/10

2.1.3.2.1.

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

**Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.2.

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.3.

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.4.1.

İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.5.

Yapı denetim hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.6.

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.7.

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

KDV Mükellefleri

9/10

2.1.3.2.8.

Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.2.9.

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.2.10.

Servis taşımacılığı hizmeti

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.11.

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

**Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.2.12.

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.1.

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.2.

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

2.1.3.3.3.

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.4.

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

2.1.3.3.5.

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

2.1.3.3.6.

Diğer**

5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar

5/10

2.1.3.2.13.

*Belirlenmiş Alıcılar:

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’ de işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

**Diğer :

- KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

https://www.yontemymm.com.tr/pratik-bilgiler/kdvde-kismi-tevkifat-tablosu

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İstihdam Kalkanı Paketi Geliyor, İş Güvenliği Uzatılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 1 ay önce duyurduğu geniş…
  • 509 No' lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan; VERGİ USUL KANUNU…
  • Vergi Tekniği Raporunu Görmek İçin Dava Açmak Gerekiyor Maliye idaresi sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen mükellefler…

Duyurular

Top