Ülkemizde işsizlik sigortası fonuna benzer şekilde işsizlik riski ile karşı karşıya kalabilecek işverenler için bir fon kurulması uzun zamandır tartışılmakta iken 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile “esnaf ahilik sandığı” adıyla bir fonun kurulması ve uygulamanın da 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. Söz konusu uygulama 4447 sayılı Kanun’a Ek-6 ncı maddenin eklenmesi suretiyle düzenlenmişti. Ancak 05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı 7061 sayılı Kanun ile uygulama 2020 yılına ötelenmişti. Böylece 2020 yılı ile birlikte “esnaf ahilik sandığı” yürürlüğe girdi. Bu durum da beraberinde bazı yükümlülükleri getiriyor.

Kapsamda Kimler Var?
Esnaf Ahilik Sandığı’nın kapsamına 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamındaki sigortalılar yani eski tabirle Bağ-Kurlular alındı. Buna göre;
  • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar
  • Vergiden muaf esnaflar
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
  • Limited şirket ortakları
  • Hisseli komandit şirketlerin komandite ortakları
  • Donatma iştiraklerinin ortakları
sandık kapsamındaki yardımlardan yararlanabilecek ve bu kapsamda sigortalı sayılacaklar.
Buna karşın, isteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler bu imkândan faydalanamayacak.
Burada önem arzeden bir başka nokta ise sandık kapsamındaki sigortalılığın ihtiyari değil zorunlu olması.

Prim Oranı Nedir?
Esnaf Ahilik Sandığı primi, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınacak. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacak. Dolayısıyla prim matrahı açısından brüt asgari ücretin iki katı tutarında bir üst sınır öngörülmüş.

​Böylece 4/b kapsamındaki sigortalıların ödeyecekleri toplam prim oranı %34,5’ten %36,5’e çıkmış oldu. Esnaf ahilik sandığı primi 2020 yılı için aylık en az 58,86 TL, en fazla ise 117,72 TL olacak.

Karşılığı 2022’de
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına gerekli şartları sağlamaları halinde Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği ödenecek. Ancak yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2020 tarihi, Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında olan sigortalılar tarafından prim ödenmeye başlanacak tarihtir.

Dolayısıyla kapsamdaki sigortalıların ödenek alabileceği en erken tarih için yaklaşık 2022 yılına kadar beklemesi gerekecek.
Buna göre, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,
b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,
c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,
süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek. 


13.01.2020

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İş Ortaklığından Doğan Zararın Kurum Kazancından İndirilip İndirilemeyeceği T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü…
  • Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK’ya İbraz Şekli ve Yaşanan Sorunlar Defter Beyan Sisteminin kullanılmaya başlaması ile birlikte işverenlerin en çok…
  • Ticaret Bakanlığından 'Zorunlu Arabuluculuk' Açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dava şartı arabuluculuk müessesesinin 28…

Duyurular

Top