Uygulamada vergi mükellefleri tarafından geçmişe yönelik fatura düzenlenebilmektedir. Örneğin; bir mükellefin 1 Şubat 2012 tarihinde anlaşmalı matbaadan teslim aldığı faturayı 19 Ocak 2012 tarihine düzenlediği uygulamada görülebilmektedir.

Danıştay VDD Kurulu 11.04.2018 tarihi ve E:2018/50-K:2018/199 sayılı kararında; “Satıcı nezdinde düzenlenen tutanak ile geriye yönelik tarihli fatura düzenlendiğinin tespit edildiğinden söz ederek, davacı adına, süresinde fatura almama eylemi nedeni ile özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine karar vermiştir.”(1)

Gerçektende uygulamada mükellefler tarafından geçmişe matuf fatura düzenlendiği görülebilmektedir. Bir mükellefin Mart 2019 ayı içerisinde Notere veya anlaşmalı matbaadan tasdik ettirdiği faturadan örneğin; Şubat ayına fatura düzenlediği görülmektedir. Bu durumun ilgili mükelleflere nedenleri sorulduğunda yanıt olarak genellikle Ocak ayında malın sevk edildiği veya yine Ocak ayı içerisinde malın sevk edilerek bedelinin tahsil edildiği ifade edilerek o ayda fatura cildinin tükendiği beyan ve ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, Yargıya intikal eden benzeri olay hakkında Danıştay VDD Kurulu tarafından verilen karara göre geçmişe yönelik düzenlenen faturalarda cari yılda fatura düzenlememe eyleminin tespit edilmesi gerekmektedir. Yıl geçtikten sonra geçmişe yönelik fatura düzenlememe eylemi ileri sürülerek, geçmişe yönelik tespit yapılamayacağından dolayı özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir.

Bu ve benzeri konular hakkında Yüksek Mahkeme Danıştay’ın geçmişe yönelik VUK 353/1 mad. hükmüne istinaden kesilen cezaları iptal eden ve müstakar hale gelen pek çok içtihatları bulunmaktadır. Nazlı Gaye Alpaslan

https://www.hurses.com.tr/av-nazli-gaye-alpaslan/gecmise-matuf-fatura-kesilmesi-sonucu-kesilen-cezayi-kaldiran-danistay-vdd-kurulu/haber-25574

---------------------------

[1]Bkz: Yaklaşım Dergisi, Yıl:27, Sayı:315, Mart-2019 S:203-204

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İşçiye ‘Yol İzni’ Vermek Zorunlu Yıllık izin konusunda az bilinen bir uygulama da ‘yol izni’dir.…
  • E-Devlet Bilgilerinden Vergi İptal Davası Açılması Türkiye.gov.tr  adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır.…
  • Tüm Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun Öncelikle Ebedi Aleme İntikal Etmiş Babalara Allah' tan Rahmet Diler…

Duyurular

Top