Uygulamada vergi mükellefleri tarafından geçmişe yönelik fatura düzenlenebilmektedir. Örneğin; bir mükellefin 1 Şubat 2012 tarihinde anlaşmalı matbaadan teslim aldığı faturayı 19 Ocak 2012 tarihine düzenlediği uygulamada görülebilmektedir.

Danıştay VDD Kurulu 11.04.2018 tarihi ve E:2018/50-K:2018/199 sayılı kararında; “Satıcı nezdinde düzenlenen tutanak ile geriye yönelik tarihli fatura düzenlendiğinin tespit edildiğinden söz ederek, davacı adına, süresinde fatura almama eylemi nedeni ile özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine karar vermiştir.”(1)

Gerçektende uygulamada mükellefler tarafından geçmişe matuf fatura düzenlendiği görülebilmektedir. Bir mükellefin Mart 2019 ayı içerisinde Notere veya anlaşmalı matbaadan tasdik ettirdiği faturadan örneğin; Şubat ayına fatura düzenlediği görülmektedir. Bu durumun ilgili mükelleflere nedenleri sorulduğunda yanıt olarak genellikle Ocak ayında malın sevk edildiği veya yine Ocak ayı içerisinde malın sevk edilerek bedelinin tahsil edildiği ifade edilerek o ayda fatura cildinin tükendiği beyan ve ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, Yargıya intikal eden benzeri olay hakkında Danıştay VDD Kurulu tarafından verilen karara göre geçmişe yönelik düzenlenen faturalarda cari yılda fatura düzenlememe eyleminin tespit edilmesi gerekmektedir. Yıl geçtikten sonra geçmişe yönelik fatura düzenlememe eylemi ileri sürülerek, geçmişe yönelik tespit yapılamayacağından dolayı özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir.

Bu ve benzeri konular hakkında Yüksek Mahkeme Danıştay’ın geçmişe yönelik VUK 353/1 mad. hükmüne istinaden kesilen cezaları iptal eden ve müstakar hale gelen pek çok içtihatları bulunmaktadır. Nazlı Gaye Alpaslan

https://www.hurses.com.tr/av-nazli-gaye-alpaslan/gecmise-matuf-fatura-kesilmesi-sonucu-kesilen-cezayi-kaldiran-danistay-vdd-kurulu/haber-25574

---------------------------

[1]Bkz: Yaklaşım Dergisi, Yıl:27, Sayı:315, Mart-2019 S:203-204

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Kısmi Süreli Çalışanların Sigorta Bildirimleriyle İlgili Yapılan Önemli Değişiklik I- GİRİŞ Çalışma hayatında daha çok part-time çalışma olarak ifade…
  • İşyerinin Devredilmesi Durumunda İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatlarından Kim Sorumludur? I- GİRİŞ İşyerinin devrini; işyeri veya işyerinin bir bölümünün bir…
  • 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına artık yalnızca KOBİ’ler başvurabilecek Büyük ölçekli firmaların öncelikli alanlarda açılan çağrılara başvurması Düzenlemenin amacı,…

Duyurular

Top