Çiftçilerde Defter Tutma Ölçüleri

Image

 

ÇİFTÇİLERDE DEFTER TUTMA ÖLÇÜLERİ

Zirai Kazançlarda Vergileme

G.V.K. Madde : 53

Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri taktirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler. Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

İşletme Büyüklüğü Ölçüsü

G.V.K. Madde : 54

A) Arazi üzerinde yapılan zirai faaliyetlerde;

- Hububat ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı;

 

1. Grup

Taban arazide

900 dönüm

 

Kıraç arazide

1.700 dönüm

 

2. Grup

Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

            

1.000 dönüm

 

3. Grup

Ayçiçeği ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

950 dönüm

 

4. Grup

Pamuk ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

400 dönüm

 

5. Grup

Çeltik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

300 dönüm

 

6. Grup

Pancar ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

300 dönüm

 

7. Grup

Patates, soğan, sarımsak ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

200 dönüm

 

8. Grup

Çay ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç)

150 dönüm

 

9. Grup

Tütün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

200 dönüm

 

- İşletme Büyüklüğü Ölçüsü :

 

10. Grup

Sebze ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

200 dönüm

 

11. Grup

Sera ve çiçekçilik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

8 dönüm

 

12. Grup

Kavun ve karpuz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

300 dönüm

 

13. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

250 dönüm

 

14. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

250 dönüm

 

15. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında

2.500 ağaç

 

16. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde

4.500 ağaç

 

17. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede

1.500 ağaç

 

18. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş elmada

2.000 ağaç

 

19. Grup

Muz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

30 dönüm

 

20. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda

2.000 ağaç

 

21. Grup

Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide

2.000 ağaç

 

22. Grup

Diğer meyve ve ürün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı

100 dönüm

 

Yer fıstığı

350 dönüm

 

(Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç)

 

23. Grup

Büyükbaş hayvan sayısı (İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç)

150 adet

 

24. Grup

Küçükbaş hayvan sayısı (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç)

750 adet

 

 

B) Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında

- Deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği

 

1. Grup

a) Denizlerdeki sınırları belirlenebilen üretim alanlarında yapılan balık yetiştiriciliğinde (ağ, kafes vb.)

750 m2

 

b) İç su balıkları yetiştiriciliğinde sınırları belirlenebilen havuz (beton, toprak vb.) göl, gölet ve baraj gölleri gibi üretim alanlarında

900 m2

 

2. Grup

Denizlerde yapılan balık avcılığında toplam tekne boyu

20 metre

 

3. Grup

Arıcılık ziraatinde kovan sayısı

500 adet

 

4. Grup

İpek böcekçiliği ziraatinde kutu sayısı

500 adet

 

       

(700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı(**), bu ölçüleri gerekli gördüğü bölgeler için yıllık olmak kaydıyla arazi ve ürün türlerine göre beş katına kadar artırmaya veya kanuni hadden az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.

Yukarıda (A) bendinde zikredilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu başlangıcı ile (B) bendinde işletme büyüklüğü gösterilmeyen zirai faaliyetlerde işletme büyüklüğü ölçüsü Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıkları'nca müştereken tespit olunur.(*) 

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • KDV İadesinde Kefalet Senedi Belirsizliği Devam Ediyor! 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinde değişiklik yapılarak,…
  • Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişiyor Enflasyon ülke olarak gündemimizden düşmeyen bir başlık. Son zamanlarda şirketlerimizin…
  • Patrondan Şirketine Para Trafiğinde Vergisel Kriterler Şirketler; nakit ihtiyacı olduğunda, bankalardan borçlanmaya göre daha da kolay…
Top