Harcırahlar (Yurtiçi)

01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
3.673,82 ve fazlası 66,85
3.647,53 - 3.673,81 56,10
3.326,19 - 3.647,52 52,35
2.917,22 - 3.326,18 49,15
2.419,89 - 2.917,21 43,35
2419,88 ve daha azı 42,15

01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için;

Brüt Aylıklar (TL) Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)
3.482,61 ve fazlası 61,5
3.457,69 - 3.482,60 51,60
3.153,08 - 3.457,68 48,15
2.765,39 - 3.153,07 45,20
2.293,94 - 2.765,38 39,85
2.293,93 ve daha azı 38,75

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 dönemi için;

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

3.284,86 ve daha fazlası

61,50

3.261,35 ila 3.284,85

51,60

2.974,04 ila 3.261,34

48,15

2.608,37 ila 2.974,03

45,20

2.163,68 ila 2.608,36

39,85

2.163,67 ve daha azı

38,75

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilecek (Ertelenen Yerlerde) 04 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 8 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim…
  • Şirkete Ait Konutta Oturan Patrona Vergi Şoku! Hemen itiraf edelim, ülkemizdeki şirketlerin tamamına yakın kısmı, kurumsal bir…
  • e-Müstahsil Makbuzu Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin…

Duyurular

Top