Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

belediye çöp ile ilgili görsel sonucu

Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44. maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. Sözü geçen maddenin devamında ise konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde ise 12 kuruş olarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı aynı maddede hüküm altına alınmıştır.

2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak hesaplanmış ve 23 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 512 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu oran dikkate alınarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanmış ve 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 52 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Buna göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar ile iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergileri, aşağıdaki tutarlar üzerinden ödenecektir.

1. Konutlara ait çevre temizlik vergisi

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruşdiğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin 7. grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

a. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde 2020 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

4.200

3.300

2.600

2.300

2.000

2. Grup

2.600

2.000

1.590

1.300

1.200

3. Grup

2.000

1.300

1.200

850

670

4. Grup

850

670

490

420

330

5. Grup

490

420

290

280

230

6. Grup

280

230

147

130

100

7. grup

100

79

55

47

35


b. Büyükşehir belediyeleri

Belediye Gelirleri Kanunu’nun yukarıda da belirtilen mükerrer 44. maddesinin 5. fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi; diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarlarının %25 oranında artırılması suretiyle hesaplanmaktadır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde 2020 yılında uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır:

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

5.250

4.125

3.250

2.875

2.500

2. Grup

3.250

2.500

1.987

1.625

1.500

3. Grup

2.500

1.625

1.500

1.062

837

4. Grup

1.062

837

612

525

412

5. Grup

612

525

362

350

287

6. Grup

350

287

183

162

125

7. Grup

125

98

68

58

43


3. İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7. maddesine göre; konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2020 yılında metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Bu yerlerde iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların 2020 yılına ilişkin çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina dereceleri ve yıllık vergi tutarları (TL)

Bina grupları

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece

1. Grup

2.100

1.650

1.300

1.150

1.000

2. Grup

1.300

1.000

795

650

600

3. Grup

1.000

650

600

425

335

4. Grup

425

335

245

210

165

5. Grup

245

210

145

140

115

6. Grup

140

115

73

65

50

7. Grup

50

39

27

23

17

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Tür Değişikliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tür değişikliği bir ticari organizasyonun hukuki yapısının değişmesidir. Tür değiştirme…
  • Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 28 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31318 Hazine ve…
  • Vergi, Harç Ve Cezaların Artış Oranı Belli Oldu (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 28 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31318 Hazine ve…
Top