İş Kanunu'nun Uygulanması Bakımından Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri

Image
İŞ KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN
 SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ
 
(Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik)
 (03.09.2008 Tarih - 26986 sayılı Resmi Gazete)
 
Sanayiden Sayılan İşler
Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması işleri
Yardımcı ve tamamlayıcı işler dahil her türlü madenleri ve endüstriyel hammaddeleri arama ve topraktan çıkarma işleri
Madencilikten bağımsız maden ve cüruf ayıklama ve temizleme işleri
Mermer gibi kesilip parlatılabilen taş ocaklarında yapılan işler
Taş çıkarma, kırma, kesme işleri dahil taş, kil, kum ve kireç ocaklarında yapılan işler,
Kaya tuzu üretimi ile deniz ve göllerden tuz üretimi işleri
Petrol ve doğalgaz arama işleri
Petrol ve doğalgaz kuyularının açılması işleri
Petrol ve doğalgaz kuyularının ve tabakalarının veya bitümlü kumların işletilmesi işleri
Petrol ve doğalgazın boru hatları ve karayolu ile taşınması işleri
Petrol ürünlerinin sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri
Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, et ve et ürünlerinin üretilmesi işleri,
Süt ve süt ürünlerinin üretilmesi işleri
Meyve ve sebze işlenmesi, konserveciliği, kurutmacılığı, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imali işleri
Konserve, füme, salamura, marina gibi balık ve diğer su ürünlerinin temizlenmesi, paketlenmesi, dondurulması ve işlenmesi işleri
Gıda maddelerinin temizlenmesi, ayıklanması ve öğütülmesi işleri
Yem sanayi işleri
Fırıncılık, pastacılık, bisküvi ve diğer hamur işleri
Makarna, şehriye ve benzeri yiyecek maddeleri imali işleri
Yemek fabrikalarındaki üretim işleri
Şeker sanayi işleri
Kakao ve çikolata imali işleri
Nişasta, dekstrin ve glikoz imali işleri
Şekerlemeler ve diğer şekerli maddeler ile sakız imali işleri
Çay sanayi işleri                                                                               
Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri
Buz fabrikalarındaki işler
Soğuk hava tesislerindeki işler
Bitkisel yağların tasfiyesi ve çeşitli işlemlere tabi tutulması işleri
Başka yerde tasnif edilmemiş gıda maddelerinin imali ve çeşitli işlemlere tabi tutulması işleri
Alkollü içkiler imali işleri
Su, maden suyu ve soda dahil alkolsüz içki imali işleri
Tütün ve tütün ürünleri sanayinde yapılan işler
Çırçır fabrikaları işleri
Her çeşit iplik imali, dokuma sanayi, iplik büküm ve sarım işleri
Apre, boya, yazma ve basmacılık işleri
Halı ve kilim sanayi işleri
Örme sanayi işleri
İp, halat, sicim ve benzerleri sanayi işleri
Her çeşit ayakkabı imalatı işleri
Giyecek ve tuhafiye eşyası imalatı işleri
Mensucattan hazır eşya imalatı işleri
Ağacın mekanik işlenmesi işleri
Ağaç, saz ve mantardan eşya imalatı işleri
Her çeşit malzeme ile yapılan mobilya sanayi işleri
Döşemecilik işleri
Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı işleri
Kâğıt hamurundan kâğıt ve mukavvadan eşya imali işleri            
Basımevlerinde yapılan işler            
Matbaacılık, yayıncılık ve bunlarla ilgili sanayi işleri
Ciltçilik, klişecilik ve diğer baskı işleri
Deri işleme sanayi işleri
Kürk işleme ve boyama sanayi işleri
Kauçuk sanayi işleri
Sanayide kullanılan esas kimya maddeleri ve suni gübreler imali işleri
Tenvir fişekleri, çocuk tabanca mantarı imalatı işleri
Mühimmat ve patlayıcı maddeler imalatı ve depolama işleri
Tuzlar, asitler, bazlar ve alkoller gibi kimyasal maddelerin imali işleri
Suni ipek ve diğer sentetik elyaf ile plastik maddelerin imali işleri
Sınai bitkisel ve hayvansal yağların üretimi işleri
Boya, vernik, cila, çözücü ve yapıştırıcı imali işleri
Başka yerde tasnif edilmemiş kimyasal maddelerin imalatı işleri
Petrol ve kömürden elde edilen muhtelif ürünlerin imali işleri
Pişmiş topraktan inşaat malzemesi imalatı işleri
Cam sanayi işleri
Porselen, fayans ve seramik sanayi işleri
Çimento ve hazır beton sanayi işleri
Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imalatı işleri
Alçı taşı ocaklarından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali işleri
Taş ocaklarından ayrı olarak işletilen kireç ocakları ve kireç imali işleri
Taş ve grafitten eşya imali işleri
 Asbest üretimi ve asbestli malzeme imali işleri
Zımpara taşı ve kâğıdı imali işleri
Demir, çelik ve diğer metallerin imalat sanayi işleri
Metal dışı maddelerin imalatı işleri
Metalden mamul eşya sanayi işleri
Metaller dışındaki maddelerden diğer imalat işleri
Makine imalatı ve tamiratı işleri
Deniz nakil vasıtalarının inşası, tamiratı, sökümü ve batıkların çıkarılması işleri
Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi imali ve tamiratı işleri
Motorlu araçlar imalatı ve tamiratı işleri
Motosiklet ve bisiklet imalatı işleri
Hava taşıtları imal ve tamiratı işleri ile havaalanlarındaki bakım, onarım, ikmal ve benzeri teknik destek hizmetleri
Taşımacılıkta kullanılan diğer araç ve malzemelerin imalatı işleri
Mesleki, fenni ve hassas aletlerin imali ve tamiratı işleri
Fotoğraf makineleri, optik alet ve malzemesi imalatı işleri
Saat imalatı işleri
Mücevherat ve kuyumculuk imalat işleri
Müzik aletleri imalatı işleri
Başka yerde tasnif edilmemiş imalata yönelik diğer işler
Yer üstü ve yer altında, su üstü ve su altında yapılan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tünel, metro, köprü, çelik yapı ve montajı, iskele, liman, dalgakıran, kanalizasyon, lağım, kuyu, kanal, duvar ve benzeri inşaat, onarım, düzeltme, değiştirme, söküm ve yıkım işleri ve bunlara yardımcı her türlü endüstriyel yapım işleri, her türlü prefabrik yapı elemanlarının üretimi ve işleri, sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer-gaz tesisatı kurma işleri, dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve boya işleri, bu işlerde kullanılan sabit ve hareketli makine ve tesislerin kullanılması gibi işler
Bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri
Telefon, telgraf, telsiz, radyo ve televizyon kurma işleri
Tarım ve orman işyeri ve işletmelerindeki yapı işleri
Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma işleri
Havagazı üretimi, havagazı ve doğalgazın dağıtım işleri
Isıtma ve enerji maksadıyla buhar üretim ve dağıtım işleri
Suların toplanma, tasfiye, tevzii, arıtım ve su şebekelerinin işletilmesi ve aynı işletme tarafından yapılan bakım ve tamir işleri
Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri
Hammadde, yarı ve tam mamul ürünlerin istasyon, antrepo, iskele, liman, havaalanı, hipermarketler, serbest bölgeler ve özel gümrükleme sahaları ve benzeri yerlerde her türlü yükleme, boşaltma ve depolanması işleri
Bitki koruma ürünü veya teknik madde üretim tesislerinde yapılan işler
Radyoaktif maddelerle yapılan işler ile elektromanyetik ortamda yapılan işler
 
 
Ticaretten Sayılan İşler
Ham, yarı ve tam yapılmış her tür bitkisel, hayvansal veya endüstriyel ürün ve malların alım ve satım işleri
Mühendislik, müşavirlik gibi bilgi ve teknolojisi alımı ve satımı işleri
Hukuki hizmetler
Fotoğrafçılık işleri
Kuaför, berber ve güzellik salonlarında yapılan işler
Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler
Su ürünleri alımı ve satımı işleri
Lokanta, kafeterya, aşevleri ve diğer yeme-içme mekanlarında yapılan işler
Otel, pansiyon, kamp, yurt ve misafirhane gibi konaklama tesislerinde yapılan işler
Haberleşme hizmetleri
Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işler
Sigortacılık işleri
Komisyonculuk işleri
Emlakçılık işleri
Makine ve ekipmanların kiralanması ve finansal kiralama işleri
Başka yerde sınıflandırılmamış sosyal hizmetler
Sağlık hizmetleri
Eğitim hizmetleri
 
Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler
Mesleki teşekküllerde yapılan işler
Kültür ve eğlence hizmetleri
Botanik ve hayvanat bahçeleri ve başka yerde sınıflandırılmamış kültürel faaliyet hizmetleri
Müzecilik işleri
Kütüphanecilik hizmetleri
Bina temizliği, halı yıkama, oto yıkama, kuru temizleme, çamaşırhaneler gibi temizlik işleri
Teleferik işletmeciliği
Taksi işletmeleri ve bununla ilgili hizmetler
Terminaller, park yerleri ve garajlar gibi karayolu nakliyatını kolaylaştıran hizmetler
Havaalanlarındaki yer hizmetleri
Demiryolu nakliyatı işleri
Karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri
Başka yerde tasnif edilmemiş tamir işleri
 Zirai mücadele ilaç bayiliği işleri
 
 
Tarım ve Orman İşleri
Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay, pamuk, tütün, elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç, baklagiller; ağaç, ağaççık, omca, tohum, fide, fidan; sebze ve tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı, araştırılması, bunlarla ilgili her türlü toprak işleri, ekim, dikim, aşı, budama, sulama, gübreleme, hasat, harman, devşirme, temizleme, hazırlama ve ayırma işleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi, toprak ıslahı, çayır, mera, toprak ve su korunması gibi işler
Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım,
sağım ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanması, saklanması ile bu hayvanların hastalık ve asalaklarıyla mücadele işleri
Ormanların korunması, planlanması (amenajman), yetiştirilmesi, işletilmesi, sınırlandırılması çalışmaları, yangınla mücadele çalışmaları, bunlara ait alt yapı çalışmaları ile etüt proje, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, orman içi mera ıslahı, aşılama, tohum ve ağaç ıslahı, tohum toplama, fidan üretimi, tohumlukların tesisi, ormancılık araştırma çalışmaları ile av yaban hayatı çalışmaları, milli park, orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması, bakımı, geliştirilmesi ve korunması işleri  
20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kara ve su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği ve üreticiliği ile bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanması ve taşınması işleri
 
 
 
 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Deprem Nedeniyle Ağır Hasar Kaydı Olan Gayrimenkullere İlişkin Verilecek GMSİ Beyanında Zararın Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları…
  • Zirai Kazanç Yönünden Gelir Vergisi Mükellefiyetinin Yanı Sıra Ticari Kazanç Mükellefiyetinin De Olması Durumunda, Geçici Vergi Bildiriminde Nasıl Beyan Edileceği GİB Ankara VD Başkanlığı Özelgesi Tarih : 03.09.2021 Sayı : 38418978-120[37-20/32]-269530 GVK…
  • İktisadi Kıymetlerin Güncel Hale Getirilmesi (VUK Geçici 32 ile Yeniden Değerleme) 7326 Sayılı Kanun kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31 inci…
Top