Çırak ve Öğrencilere Ödenecek Asgari Ücret

Image

Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere 2021 Yılında Yapılacak Ödemeler

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az olamıyor. Dolayısıyla asgari ücretteki artışa bağlı olarak işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerde artmaktadır. Bu bağlamda, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek en az ücret ve devlet katkısı tutarları 2021 yılı için aşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir.

• Ödenecek en az ücret: 767,28 TL

• 20’den az personel çalıştıran işletmeler için devlet katkısı tutarı: 511,52 TL

• 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için devlet katkısı tutarı: 255,76 TL

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Matrah Artırımı ve Borç Yapılandırmasında İhtirazi Kayıt Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak isimlendirilen matrah artırımı ve borç yapılandırmasına…
  • 7326 Sayılı Yasa’da Matrah Artırımı Ve Kaçakçılık Suçları 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik…
  • Şirketlere Dolaylı Yoldan Vergilendirme Getirildi 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK)…
Top