Sigorta Primi Kesintisine Tabi Olan / Olmayan Kazançlar

Image

 

5510 – Madde: 80

 

 

PRİM KESİNTİSİNE TABİ OLAN KAZANÇLAR

PRİME TABİ TUTULACAĞI AY

 

PRİM KESİNTİSİNE TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR

 

 

 

 

 

1- ÜCRET

 

 

a)

Ayni yardımlar

a)

Zaman birimine göre ücret

 

 

b)

Ölüm, doğum ve evlenme yardımı

Fazla çalışma / mesai ücreti

Hak Edilen Ay

c)

Görev yollukları

Cumartesi günü ücreti

Hak Edilen Ay

d)

Seyyar görev tazminatı

Hafta tatili ücreti

Hak Edilen Ay

e)

Kıdem tazminatı

Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

Hak Edilen Ay

f)

İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler

Yıllık izin ücreti

Hak Edilen Ay

 

b)

İşbirimi esasına göre ücret

 

g)

Keşif ücreti

Yüzde usulüyle alınan ücret

Hak Edilen Ay

h)

İhbar tazminatı

Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

Hak Edilen Ay

I)

Kasa tazminatı

Transfer ücreti

Hak Edilen Ay

i)

Çocuk     zammı     (Kurumca     sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

Transfer verimi ücreti

Hak Edilen Ay

 

c)

Götürü ücret

 

Hak Edilen Ay

j)

Aile zammı (Kurumca sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

d)

Belirsiz  zaman  ve  miktar  üzerinden  ödenen ücret

 

 

Hazırlama ücreti

Hak Edilen Ay

k)

Yemek     zammı     (Kurumca     sigorta priminden istisna edilen tutarı aşmayan tutarı)

Tamamlama ücreti

Hak Edilen Ay

 

Temizleme ücreti

Hak Edilen Ay

l)

İşverenler   tarafından   sigortalılar   için özel   sağlık   sigortalarına   ve   bireysel emeklilik   sistemine   ödenen   ve   aylık toplamı     asgari     ücretin     %30'unu geçmeyen  özel  sağlık  sigortası  primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

Hak Edilen Ay

 

Komisyon ücreti

Hak Edilen Ay

 

e)

Zam ve Tazminatlar

 

 

Bakım tazminatı

Hak Edilen Ay

 

 

Vardiya tazminatı

Hak Edilen Ay

 

Ağır vasıta tazminatı

Hak Edilen Ay

 

İş güçlüğü tazminatı

Hak Edilen Ay

 

Yıpranma tazminatı

Hak Edilen Ay

 

Özel hizmet tazminatı

Hak Edilen Ay

 

Yabancı dil tazminatı

Hak Edilen Ay

 

İmza zorunluluğu tazminatı

Hak Edilen Ay

 

 

Makam tazminatı

Hak Edilen Ay

 

Uçuş tazminatı

Hak Edilen Ay

 

Arazi zammı

Hak Edilen Ay

 

İş riski zammı

Hak Edilen Ay

 

Eleman   teminindeki   güçlük   zammı,   kıdem zammı

Hak Edilen Ay

 

f)

Hakkı huzurlar (toplantı parası)

Hak Edilen Ay

 

h)

Sigortalılara      istirahatlı      iken      ödenen

Hak Edilen Ay

 

ücretler

 

 

ı)

Avukatlık vekâlet ücreti

Hak Edilen Ay

 

 

 

 

2- PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK

 

 

P

Tabii afet yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen kira yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen giyecek yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen yakacak yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Askerlik yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Sünnet yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen taşıt yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen ısıtma yardımı

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

Ödendiği Ay

 

P

Nakit ödenen ayakkabı bedeli

Ödendiği Ay

 

P

Yılbaşı parası

Ödendiği Ay

 

P

Kreş parası

Ödendiği Ay

 

P

Bayram harçlığı

Ödendiği Ay

 

P

İzin harçlığı

Ödendiği Ay

 

P

Bayram ikramiyesi

Ödendiği Ay

 

P

Yılbaşı ikramiyesi

Ödendiği Ay

 

P

6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

Ödendiği Ay

 

P

6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye

Ödendiği Ay

 

P

2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye

Ödendiği Ay

 

P

Jübile ikramiyesi

Ödendiği Ay

 

P

Çocuk   zammı   (Kurumca   sigorta   priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

Ödendiği Ay

 

P

Aile    zammı    (Kurumca    sigorta    priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

Ödendiği Ay

 

P

Yemek  zammı  (Kurumca  sigorta  priminden istisna edilen tutarı aşan tutarı)

Ödendiği Ay

 

P

İşverenler   tarafından   sigortalılar   için   özel sağlık    sigortalarına    ve    bireysel    emeklilik sistemine   ödenen   ve   aylık   toplamı   asgari ücretin  %30'unu  geçen  özel  sağlık  sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları

Ödendiği Ay

 

 

 

 

                   

 

 

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Örnek Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları İşletme aktifinde kayıtlı bulunan, amortismana tabi gayrimenkul, makine ve teçhizatların…
  • Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırımların Finansmanı Amacıyla Sermayeye Nakden Yatırılan Tutarın Nakdi Sermaye İndiriminden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri…
  • Sermaye Şirketinin Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesinde Kurumlar Vergisi Ve KDV Uygulaması İle Defter Ve Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır? (23.01.2018 tarih ve 74132 sayılı özelge) a) Kurumlar vergisi: Bir…
Top