Hamiline Hisse Senetlerinin Merkezi Kayıt Sistemine Bildirimi Nasıl Yapılır

Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne ilişkin genel bilgiler maddeler halinde aşağıda, ekran kullanımına ilişkin detaylı bilgiler ise ilgili başlıklar altında yer almaktadır. 

 • HPKS canlı ortam giriş linki: https://hpks.mkk.com.tr  
 • Sisteme giriş, chrome internet tarayıcısı üzerinden yapılmalıdır.
 • Uygulamaya İş ve işlem kuralları dokümanına ve diğer tüm dokümanlara https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Saklama-Hizmetleri/Piyasalar-ve-Platformlar/Sayfalar/Hamiline-Pay-Kayit-Sistemi.aspx internet sitemizdeki ilgili uygulama sayfasından erişim sağlanabilmektedir. 
 • MERSİS’te aktif veya tasfiyesi devam eden Şirketler için, aktif Şirket temsilcileri tarafından kayıt yapılabilir. Hamiline pay bilgisi kaydı bulunmayan Şirketler tarafından HPKS’de kayıt yapılamayacak olup, başvuru öncesinde Şirketlerin Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvurarak hamiline pay bilgilerinin MERSİS’e kaydedilmesi sağlanmalıdır.
 • Düzenleme kapsamında belirlenen ücretlerin tahsili için uygulama içinde ödeme sistemine yönlendirme yapılmaktadır.
 • Uygulamaya ilişkin Şirketler tarafından yapılacak bildirimler, dosya aktarımı ile sağlanacak olup, dosya formatları (excel uzantılı dosyalar) uygulama içindeki  “Yardım” butonuna tıklandığında görüntülenebilmekte ve kendi bilgisayarlarına kaydedilebilmektedir.  Ayrıca örnek bildirim dosyaları, dokümanın sonunda da görsel olarak yer almaktadır. 
 • Bildirimlerde iletilecek azami satır sayısı 1.000’dir (başlık satırı ile birlikte).
 • Bildirimlerde sadece .xlsx (excel) uzantılı dosyalar kullanılabilmektedir. Oluşturulan excelde Kimlik Numarası, Mobil, Adres İl, Adres İlçe, MKK Sicil No, Pay İtibari Değer, Pay Tutarı, Yönetim Kurulu Tarihi, Yönetim Kurulu Karar Sayısı bilgilerinin girildiği hücre “metin” tipinde olmalıdır.
 • İletilen bildirimlerin sonuç kayıt oluşturması için ayrıca onaylanması gerekmektedir.
 • Düzenleme ile; yeni kurulan Şirketler açısından senet basımı öncesinde basılacak her senet için MKK da kayıt oluşturularak MKK referans numarası alınması ve senedin bu bilgiyi içerir şekilde basılması, daha önce basılmış senetler için ise her bir senedin ayrı ayrı MKK da kaydedilerek her bir senet için oluşturulan MKK referans numarasının senedin görünen bir yerine yazılarak şirketin imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanması hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda aynı kişi için olsa bile o kişiye ait olarak bildirilen basılı ya da basılacak her bir senet için ayrı ayrı kayıt yapılarak ayrı MKK referans numarasının alınması gerekmektedir. Başka bir deyişle basılan her hamiline sertifikanın MKK Hamiline Pay Kayıt Sistemine (HPKS) kaydı zorunludur. 
 • Sisteme kaydedilen excel dosyalarının, evrak ve tevsik edici belgelerin ayrıca şirket tarafından saklanıyor olması ve gerektiğinde yetkili mercilere ibraz edilmesi sorumluluğu şirkete aittir. MKK’ya yapılan bildirimlerin doğruluğundan bildirimde bulunanlar sorumludur.

e-YATIRIMCI (Yatırımcı Bilgi Merkezi) detay bilgi için tıklayınız.

HPKS Şirket işlemleri girişi için tıklayınız.

Merkezi Kayıt Sistemine Giriş Kılavuzu İçin tıklayınız.

Pay Sahibi Bildirim Formu Örneği İçin tıklayınız.

MKK Tarafından Uygulanacak Ücretler için tıklayınız

Hisse Senedi Sahibinin Şirkete Bildirim formu için tıklayınız

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Endeksleme T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef…
 • Kira Bedeli Karşılığında Yapılan Tadilat Harcamaları Nasıl Giderleştirilir? (07.09.2020 tarih ve 232710 sayılı özelge) Her ne kadar gayrimenkul…
 • Şirket Aktifinde İki Yıldan Uzun Süre Kalan Taşınmazın Kat Karşılığı Devri T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 43626428-130-E.24527 Tarih: 10.11.2020…
Top