Vergi paketine ilişkin hazırladığımız bu son yazıda ÖTV artışlarına değinmek istemekteyim. TBMM’ye sunulan vergi paketini baştan sona okumadıysanız, şimdi haklı olarak ÖTV’nin bu vergi paketi ile ilişkisinin ne veya nasıl olduğunu sorgulayabilirsiniz. Çünkü hiçbir yayın organı vergi paketi ile ÖTV ilişkisini irdeleyen bir açıklama yapmadı ve vergi paketinde ÖTV artışlarına ilişkin var olan düzenleme sanki çok önemsiz kaldı. İrdelenmedi ve açıklanmadı!

Oysa vergi paketinde “Tütün mamulleri ile otomotivlerdeki ÖTV oranında Cumhurbaşkanı’na tanınan yetki artırılarak ÖTV oranını 3 katına kadar artırma yetkisi verilmektedir” hükmü yer almaktadır

İhtiyaç duyulmayan veya kullanılmayan yetkinin bir anlamı olmayacağına göre, bu durum ufukta tütün mamulleri ve otomotivde bir dizi ÖTV artışlarının gündemde olduğunun habercidir. Evet evet yanlış duymadınız bir dizi ÖTV artışlardan söz ediyorum. Bize göre bunun başka bir açıklamasının ve anlamının olması mümkün gözükmemektedir. Yani biz vergide yapısal reformlar bekleyip, dolaysız vergilerin tahsilat oranının artırılmasını, dolaylı vergilerin azaltılmasını beklerken maalesef yine dolaylı vergilerde artış olacak.

Tüm dünyanın kabul ettiği bizimde defalarca yazdığımız üzere, dolaylı vergiler, vergi adaletini bozan gayri adil vergi grubunda kabul edilir. Dolaylı vergiler vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına engel olur. Oysa vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının en başta gelen sosyal amacıdır. Ülkemizde tahsil edilen dolaylı vergi çeşitleri;

- KDV (Katma Değer Vergisi),

- ÖTV (Özel Tüketim Vergisi),

- BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi),

- ÖİV (Özel İletişim Vergisi),

- Damga Vergisi,

- Gümrük Vergisi,

olarak sayılabilir.

Ülkemizde de vergi yükün de adaletin bozulduğu, özellikle son dönemlerde yapılan ÖTV artışları ile yeniden gündeme gelmiştir. Aslında ülkemizde kullanılan en yaygın ve yüksek oranlı vergi ÖTV’dir. Hatta bütçe gelirleri içindeki en yüksek payda ÖTV demek yanlış olmayacaktır. Yani vergi yükünün dengesiz dağılımını sağlayan, vergilendirme tekniği yönünden bir o kadar yanlış olan ancak kolay tahsil edilmesi ile ülkemizde tercih edilen ÖTV, bütçe gelirleri içinde önemli bir yere sahip.Kolay tahsil ediliyor çünkü tahsilatı tahakkuka bağlı. Yani tahakkuk edildiği anda tahsil edilmiş oluyor.

Bu vergi paketinde de, tütün mamulleri ve otomotivlerdeki ÖTV’nin 3 katına kadar artırılması için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş olması, toplanmayan gelir ve kurumlar vergisinin yerine ( dolaysız vergilerin yerine ) yine kolay tahsil edildiği için, bütçenin çok fazla gelire ihtiyacı olduğu için, tütün mamulleri ve otomotivde ÖTV oranlarının ciddi bir şekilde artacağı şeklinde yorumlanması gerektirmektedir.

Belki de ülke ekonomisi için; gelir ve kurumlar vergisinin tabana yayılıp yeteri kadar toplanamaması nedeniyle, gerçekten ÖTV artışı dışında yapacak başka bir şey yok!

Ancak düşünmeden de edemiyorum; ülkemizde vergi tabana yayılarak, gelir ve kurumlar vergisi tahsil edilmek isteniyor mu?

Yoksa işin kolayına kaçılarak tahsil edilen ÖTV bizim için yeterli mi?

Yılmaz SEZER

YMM/ Güncel Group YKB.

https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-paketi-sonrasi-otv-artislari/636410

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Endeksleme T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef…
  • Kira Bedeli Karşılığında Yapılan Tadilat Harcamaları Nasıl Giderleştirilir? (07.09.2020 tarih ve 232710 sayılı özelge) Her ne kadar gayrimenkul…
  • Şirket Aktifinde İki Yıldan Uzun Süre Kalan Taşınmazın Kat Karşılığı Devri T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 43626428-130-E.24527 Tarih: 10.11.2020…
Top