T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70809318-010.06.01-22385079

Tarih: 19.03.2021

Konu: Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

GENELGE

2021/6

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan Sözleşme (Genelgede bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanarak 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulamasına ait Tatbikat Anlaşması da (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ve İdari Anlaşma 2 Kasım 1984 tarihinde tadil edilmiş olup değişiklikler 1 Nisan 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan Sözleşmeye Ait Nihai Protokol de (Genelgede bundan sonra Nihai Protokol olarak anılacaktır) 1 Nisan 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ KISIM

GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşme; Genel Hükümler, Hastalık ve Analık Sigortaları, Ölüm Sigortası (cenaze masrafları), İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları, Çocuk Zammı ve Çeşitli Hükümler olmak üzere 7 (yedi) bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, Sözleşmenin maddi ve kişisel kapsamı, çalışanlar, geçici görevliler, hava nakliyat firmalarının personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ilişkin hükümler,

İkinci bölümde, hastalık ve analık yardımlarından yararlanmaya ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümde, ölüm yardımlarının (cenaze masrafları) diğer Akit Tarafta bulunma ya da ikamet sırasında nasıl ödeneceğine ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümde, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına ilişkin hükümler,

Beşinci bölümde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin hükümler,

Altıncı bölümde, çocuk parasına (zammı) hak kazanma ve ödenmesine ilişkin hükümler,

Yedinci bölümde, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler ile Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, yürürlük süresi, yürürlük öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler yer almaktadır.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Endeksleme T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef…
  • Kira Bedeli Karşılığında Yapılan Tadilat Harcamaları Nasıl Giderleştirilir? (07.09.2020 tarih ve 232710 sayılı özelge) Her ne kadar gayrimenkul…
  • Şirket Aktifinde İki Yıldan Uzun Süre Kalan Taşınmazın Kat Karşılığı Devri T.C. NİĞDE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: 43626428-130-E.24527 Tarih: 10.11.2020…
Top