Salı, 17 Aralık 2019 11:25

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Sözleşme Örneği (İşçi-İşveren)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İŞVEREN

     ADI SOYADI/UNVANI

     ADRESİ

     Bundan böyle İŞVEREN olarak anılacak

İŞÇİ

     ADI SOYADI

     T.C. KİMLİK NO

     ADRESİ

     Bundan böyle İŞÇİ olarak anılacak

SÖZLEŞME KONUSU:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması ve devredilmesidir.

MADDELER

1- …./…/………. Tarihinde İŞVEREN’in …………………………………………………………………… işyerinde çalışmaya başlayan İŞÇİ, SGK Maliye ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından istenen belgelerde yer alan bilgilerin doldurulması amacıyla kimlik kartında yer alan verileri kendi rızasıyla İŞVEREN’e vermiştir.

2– İŞÇİ,

 • T.C. Kimlik numarasını,
 • Cep telefon numarasını,
 • E-mail adresini,
 • Adres bilgilerini,
 • Aile bilgisini,
 • Eğitim durumunu,
 • Banka hesap numaralarını
 • Sosyal güvenlik bilgilerini,
 • Ehliyet Bilgilerini,
 • Fotoğrafını,
 • Rapor, İcra, Nafaka vb. ödemelerini

kendi istek ve arzusu ile İŞVEREN’e vermiştir

3– İşin gerekleri açısından Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından şimdi veya daha sonra istenecek diğer özel bilgileri İŞVEREN’e kendi rızasıyla verecektir.

4– İŞÇİ, kişisel verilerinde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri İŞVEREN’e kendi rızasıyla bildirecektir.

5– İŞVEREN, İŞÇİ’ye ait, Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. kişisel bilgi ve özellikleri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

6– İŞVEREN, iş bu sözleşmede yazılı kişisel verileri;

 • SGK yetkilileri,
 • İŞKUR Yetkilileri,
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri,
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri,
 • BES firmaları,
 • İŞVEREN’in işyerinde çalışmakta olan insan kaynakları yetkileri,
 • İŞVEREN’in muhasebe işlerine bakan yetkilileri (Meslek Mensupları) dışında üçüncü şahıslara vermeyecektir.

7– İŞVEREN, İŞÇİ’ye ait söz konusu verilerin güvenli ortamlarda saklanmasından ve üçüncü şahısların ele geçirmesinden sorumlu olacaktır.

8– İŞÇİ’ye ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında belirtilen süreler dolduktan sonra İŞVEREN tarafından silinecek ve yok edilecektir.

9– İŞÇİ’ye iş bu sözleşmede yazılı bütün maddeler okunup, izah edilmiştir. İŞÇİ, tüm maddelerde geçen kişisel verilerinin kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devredilmesine kendi rızasıyla onay vermiş ve kabul etmiştir.

10– İş bu sözleşme ……./…../……….. tarihinde imza altına alınmış ve 10 maddeden oluşmaktadır.

İŞVEREN                                                                                                                    İŞÇİ

Word dosyasını indirmek için tıklayınız


Örnektir. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Hazırlayan: Şaban ABACI/Yönetici/SM.Mali Müşavir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • İş Ortaklığından Doğan Zararın Kurum Kazancından İndirilip İndirilemeyeceği T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü…
 • Defter Beyan Sisteminde Defterlerin SGK’ya İbraz Şekli ve Yaşanan Sorunlar Defter Beyan Sisteminin kullanılmaya başlaması ile birlikte işverenlerin en çok…
 • Ticaret Bakanlığından 'Zorunlu Arabuluculuk' Açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dava şartı arabuluculuk müessesesinin 28…

Duyurular

Top