Soru, Yönetim kurulunda kararlar sözleşmeye göre oy birliğidir. 2018 genel kurulunda 6 yönetim kurulu üyesi seçildi. Yönetim kurulu temsil yetkisi devrinde 4 üye müşterek 3 imza ile firma temsil edilsin derken, 2 üye ise 5 yönetim kurulu üyesinin müşterek imzası ile temsili istiyor ve 3 imza ile temsil kararı 4’e karşı 2 olumsuz oy ile oy birliği olmadığı için alınamıyor. Bu durumda kanunen çift imza kuralı ile şirket 2 yönetim kurulu üyesinin imzası ile sınırsız temsil edilebilir mi? Herhangi 2 yönetim kurulu üyesi noterden imza sirküleri çıkabilir mi? Şirket nasıl temsil edilecek?

Cevap, 6102 sayılı TTK’nın 370/1. maddesine göre, esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Ayrıca madde 373’e göre, temsile yetkili kişilerin ve bunların temsil şekillerini gösterir yönetim kurulu kararının noterce onaylı suretinin tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verilmesi gerekiyor.

Buna göre, esas sözleşme hükümlerine göre alınarak tescil ve ilan edilmiş yönetim kurulu kararı olmadan iki yönetim kurulu üyesinin noterden imza sirküleri çıkarmaları mümkün değil.

Şirketin nasıl temsil edileceğini ise sistemi kilitleyen kararı alırken düşünmek, şirket organını karar alamaz duruma düşürebilecek hükümlerin şirket sözleşmesine konulmaması gerekiyor. Şirket esas sözleşmesinde uygulamada sorun çıkarmayacak uygulanabilir hükümler içeren gerekli değişikliği yapmalısınız. Yaklaşım

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Avukatın Diğer Bir Avukata İş Vermesinde Oluşacak Gelirde Belge Düzeni Sayı: 11395140-105[VUK-1-20846]-1194369 Tarih: 28/12/2018 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef…
  • İhbar tazminatı hangi şartlarda alınır, Çalışma sürelerinin eksik bildirilmesi, Ödenmeyen İşçilik alacakları Hakkında Yargıtay Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2017/10586, K:2019/11525, T:20.05.2019 İhbar tazminatı, belirsiz süreli…
  • Yevmiye Defterlerinin Sürekli Form Yerine Tek Tek Boş Beyaz A4 Formatında Kağıtlara Noterce Tasdiki 2018 yılında kullanılacak olan tasdike tabi ticari defterlerin tasdik işlemleri…

Duyurular

Top