Aynı zamanda birden fazla işverene bağlı olarak çalışan işçinin sosyal güvenlik bakımından birbirinden bağımsız olarak her işveren tarafından ayrı ayrı sigortalı gösterilmesi gerekmektedir. Bu konu Başka Yerde Sigortası Olan İşçiyi Çalıştıran İşverenin Sigortalı Yapması Zorunlu mudur ? başlıklı yazıda açıklanmıştır.

Ancak asgari geçim indiriminde ise durum farklıdır. Maliye Bakanlığının bu konudaki açıklamasına göre; aynı zamanda birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı çalışan işçinin asgari geçim indiriminin hesaplanması ve ödenmesi işlemlerinin işçinin en yüksek ücret aldığı işveren / işyeri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani bu durumdaki işçi her işyerinden ayrı ayrı asgari geçim indirimi alamaz. Zaten bir işçiye ödenecek aylık asgari geçim indirimi işçinin medeni / ailevi durumuna göre Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları sayfasında belirtilen tutarlardan yüksek olamaz. Aynı şekilde bir işçi durumu ne olursa olsun, isterse eşi çalışmasın, kaç çocuğu olursa olsun fark etmez toplamda aylık asgari ücretten kesilmesi gereken yüzde 15 tutarındaki gelir vergisinden daha yüksek (2019 yılı sonuna kadar aylık 326,20 TL ) asgari geçim indirimi alamaz.

En yüksek ücreti hangi işverenden aldığını da işçinin kendisi bilebileceğinden, aynı zamanda birden fazla işverene bağlı olarak çalışan işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı hakkındaki bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettiği işverene vererek asgari geçim indirimi ile ilgili uygulamanın o işverence yerine getirilmesini sağlaması gerekir. Bu durumda da diğer işyerleri o işçinin ücretinden asgari geçim indirimi nedeniyle herhangi bir indirim yapmayacaklarından, işçinin ücretinden kestikleri gelir vergisinin tamamını vergi dairesine ödemeleri gerekir. İşçinin en yüksek ücreti hangi işverenden aldığının belli olmaması halinde ise asgari geçim indiriminden yararlanacağı işvereni işçi kendisi belirleyecektir. Yani bu durumda da işçi yine sadece bir işverenden asgari geçim indirimi alabilecektir.

Öte yandan asgari geçim indirimini uygulayacak işyerinde işçi büyük ihtimalle ayda 30 günden az çalışıyor olacağından, hesaplamanın 30 Günden Az Çalışanların Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır ? başlıklı yazıda belirtildiği şekilde yapılması gerekir. (isvesosyalguvenlik.com)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İle İlgili SGK Mali Tatil Genel Yazısı T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞISigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 24010506-010.07.01-E.10288846 Tarih: 16/07/2019 Konu: Mali…
  • Kötü Niyet Tazminatı (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2015/27110) T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2015/27110 Karar No: 2018/22088 Tarihi: 03.12.2018…
  • Takdire Sevk Nedeni İle Duran Zamanaşımı Süresi İçinde Defter Ve Belge İbrazının Talep Edilmesi Mükelleflerin defter ve belgeleri,  Zamanaşımı süresinin son yılında vergi…

Duyurular

Top