Vakıf üniversitelerinin kamu kurumu hüviyetinde olup olmadıkları ve bu doğrultuda sigorta prim teşviklerinden faydalanıp faydalanamayacağı uzunca bir süre tartışılmıştı. 5510 sayılı Kanun’da 2016 yılında 6764 sayılı Kanun ile ve 2018 yılında ise 7103 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerle vakıf üniversitelerinin sigorta prim teşviklerinden faydalanmaları sağlandı. Nitekim geçtiğimiz ay da bu konuyla ilgili SGK genelgesi yayınlandı ve uygulamaya yönelik ayrıntılar açıklandı.

Hangi Teşvikler Kapsamda?

6764 sayılı Kanun ile 9/12/2016 tarihinden itibaren vakıf üniversitelerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık indirimden yararlanmaları mümkün hale getirildi. Ancak söz konusu düzenleme diğer sigorta prim teşviklerini kapsamadığı için eleştirilere maruz kaldı. Bunun üzerine 2018 yılında 7103 sayılı Kanun ile 2018/Nisan ayı/dönemine ilişkin bildirimlerden itibaren;

  • 5510 sayılı Kanunda (5 puanlık prim indirimi, 6 puanlık prim indirimi, asgari ücret teşviki),
  • 4447 sayılı Kanunda (Genç ve kadın istihdamı teşviki, işsizlikle mücadele teşvikleri, işbaşı eğitim teşviki, ek istihdam teşvikleri),
  • 4857 sayılı Kanunda (Engelli istihdamı teşviki),
  • 5746 sayılı Kanunda (Ar-ge teşviki),
  • 5225 sayılı Kanunda (Kültür yatırımları teşviki),
  • 3294 sayılı Kanunda (Yoksul istihdamı teşviki),
  • 2828 sayılı Kanunda (Sosyal Hizmetler Kanunu teşviki)

öngörülen prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer kanunlarla düzenlenen/düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden, ilgili mevzuatında yer alan şartların sağlanması kaydıyla yararlanabilmeleri sağlandı. Dolayısıyla vakıf üniversiteleri de diğer özel sektör işyerleri gibi ülkemizdeki 20 farklı istihdam teşvikinden faydalanabilecek. Bunun için de ilgili mevzuatı ayrıntılı incelemeleri ve hata yapmamaları önem arzediyor. Nitekim her sigorta prim teşvikinin birbirinden farklı yararlanma şartları, süreleri ve sigortalılar yönünden kapsamı bulunuyor. Olası bir yersiz teşvikten yararlanmada ise işyerleri geçmişe dönük ağır prim borçları ve yasaklanmalarla karşı karşıya kalabiliyor.

Geçmişte Yararlanılan Teşvikler Ne Oldu?

Vakıf üniversiteleri için yapılan söz konusu olumlu düzenlemelerde ayrıca bu teşviklerde geçmişte yararlanan üniversitelerin durumu da belirlendi.
Buna göre vakıf üniversitelerinin prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere, işyeri statüsü dışındaki diğer şartların yerine getirilmesi nedeniyle ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecek.

Okul Aile Birlikleri de Kapsamda

Yukarıda açıkladığımız vakıf üniversiteleri için yaşanan süreç okul aile birlikleri için de söz konusu oldu. Dolayısıyla okul aile birlikleri de muhtelif kanunlarda yer alan sigorta prim teşviklerinden yararlanabilecekler. Aynı şekilde okul aile birliklerinin prim teşviki, destek ve indirimlere ilişkin yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihler ile 2018/Mart ve öncesi aylar/dönemler arasındaki sürelere ilişkin olmak üzere, işyeri statüsü dışındaki diğer şartların yerine getirilmesi nedeniyle ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecek.


08.07.2019
Dr. Mehmet BULUT 
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.sadettinorhan.net/8_7_2019_makale.html

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması — Vergi Ziyaı Cezası Yüzde 50-1/3 — Usulsüzlük Cezası Yüzde…
  • İkinci El Taşıt Ticareti Yapanlarda KDV Durumu T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü…
  • Ba / Bs Formları İle Bildirim Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan…

Duyurular

Top