6103 sayılı TTK ‘nın geçici md. 7 hükmüne göre, sermaye artışı yapmayan limited şirketler Ticaret Sicil ‘de ilan edilerek münfesih durumundadırlar. TBMM ‘de yasalaşması beklenen yeni torba yasada yer alan bir hükme göre limited şirketler ve anonim şirketlerde asgari sermaye artışını yapmayan sermaye şirketleri için önemli bir kolaylık hükmü getirilmektedir. Buna göre, limited şirketlerin asgari sermayelerini 10.000-TL ‘ye çıkarmaları halinde münfesih durumundan kurtulma olanağı getirilmektedir. Öte yandan, anonim şirketler açısından da asgari sermayesinin 50.000-TL’ ye çıkarmaya anonim şirketlere de bu anlamda bir kolaylık getirilerek, münfesih durumundan kurtulma olanağı verilmektedir.(1)

Bugün itibariyle, vergi dairesinde kaydı açık olup, ticaret sicilinde ise münfesih duruma sokulan ve sermayesi 5.000-TL olarak gözüken bir çok limited şirket mevcuttur. Durum böyle olunca, gözler TBMM ‘de bekleyen torba yasaya çevrilmiş durumdadır. Hali hazırda, 5.000-TL sermayesi olan ve bu sermaye artışını gerçekleştirmemiş olan şirketler 6103 sayılı geçici md. 7 hükmüne göre münfesih durumundadırlar. Bu gibi şirketlerin, banka çalışmaları, vergi dairesi kayıtları ve imza sirküleri resmi kurumlar nezdinde geçerlilik taşımamaktadır.

Vergi dairelerinin ticaret sicil ile eşgüdümlü çalışarak verilen süre içerisinde (14 Şubat 2014 tarihine kadar) sermaye artışlarını yapmamış daha birçok şirketin durumu düşündürücüdür. Özellikle piyasada çok yaygın bir şirket türü olan limited şirketler açısından ticari faaliyetini sürdüren fakat sermayesini 10.000-TL’ ye çıkarmamış olan pek çok limited şirketin gözü hali hazırda TBMM ‘de bekleyen torba yasadadır. Torba yasa ‘nın yürürlüğe girmesi ile beraber, verilecek (6) aylık süreç içerisinde sermayesini 5.000-TL’ den 10.000-TL’ ye çıkarmaları halinde şirket güncel hale gelecektir. Böylece şirketin, imza sirküleri de canlanmış olarak resmi kurumlarda geçerlilik taşıyacaktır. Hali hazırda, sermaye artışı yapmayan bu gibi şirketlerin resmi kurumlar nezdinde kanuni temsilcilerinin imza sirküleri geçerli değildir. Bu şirketlerin, kredi kullanmaları, faaliyetleri bir çok problemler ile karşılaşmalarına neden olmaktadır. Fiili olarak çalışan bu gibi şirketlerin sermaye artışlarını gerçekleştirmemeleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Torba yasa bu gibi şirketler açısından kurtarıcı bir fonksiyon arz edecektir. Nazlı Gaye Alpaslan

https://www.hurses.com.tr/av-nazli-gaye-alpaslan/5000tl-sermayesi-olan-limited-sirketler-munfesih-durumda-sayilir/haber-26912

---------------------------
[1] Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak 2012 itibariyle Türkiye'de kayıtlı anonim ve limited şirket sayısı 842 bin 192 olmakla beraber faal olan şirket sayısı ise 633 bin 947'dir. Yine aynı tarih itibariyle kooperatif sayısı 71 bin 258 olmakla beraber sadece 32 bin 16 tanesi faal olarak gözükmektedir. Bu verilere bakıldığında halihazırda yaklaşık 250 bin adet şirket gayri faal durumda ve hukuki olarak tasfiye edilmeyi beklemektedir.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Avukatın Diğer Bir Avukata İş Vermesinde Oluşacak Gelirde Belge Düzeni Sayı: 11395140-105[VUK-1-20846]-1194369 Tarih: 28/12/2018 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef…
  • İhbar tazminatı hangi şartlarda alınır, Çalışma sürelerinin eksik bildirilmesi, Ödenmeyen İşçilik alacakları Hakkında Yargıtay Kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2017/10586, K:2019/11525, T:20.05.2019 İhbar tazminatı, belirsiz süreli…
  • Yevmiye Defterlerinin Sürekli Form Yerine Tek Tek Boş Beyaz A4 Formatında Kağıtlara Noterce Tasdiki 2018 yılında kullanılacak olan tasdike tabi ticari defterlerin tasdik işlemleri…

Duyurular

Top