28 Şubat 2019 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanun’a ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 GTİP numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Ancak bu kapsamdaki ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 7 litreyi, 87.11 GTİP numarasındaki mallarda 2 litreyi, diğer mallarda ise 15 litreyi geçemeyecektir.

12 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı ÖTV Tebliği ile yukarıdaki indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun bulunmuş ve uygulamanın esasları belirlenmiştir.

Tebliğ’le ayrıca “796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Nakden İade Talebine İlişkin Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği” (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin ekler dizinine Ek 15 olarak eklenmiştir. E&Y

1 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız...

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Kısmi Süreli Çalışanların Sigorta Bildirimleriyle İlgili Yapılan Önemli Değişiklik I- GİRİŞ Çalışma hayatında daha çok part-time çalışma olarak ifade…
  • İşyerinin Devredilmesi Durumunda İşçilerin Kıdem ve İhbar Tazminatlarından Kim Sorumludur? I- GİRİŞ İşyerinin devrini; işyeri veya işyerinin bir bölümünün bir…
  • 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına artık yalnızca KOBİ’ler başvurabilecek Büyük ölçekli firmaların öncelikli alanlarda açılan çağrılara başvurması Düzenlemenin amacı,…

Duyurular

Top