Mali Tablo Analiz, Formül Ve Standart Tablosu

Image

LİKİDİTE ORANLARI

Standart Oran

CARİ ORAN=Dönen Varlıklar/ KVYK

1,50

LİKİDİTE ORANI= Dönen Varlıklar -Stoklar / KVYK

1,00

NAKİT ORANI= Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / KVYK

0,20

   

MALİ YAPI ORANLARI

 

Kaldıraç Oranı= Yabancı Kaynaklar Toplamı / Pasif Toplam

0,50

KVYK / Pasif Toplam

0,15

UVYK / Pasif Toplam

0,35

Özkaynaklar / Pasif Toplam

0,50

Toplam Yab.Kaynaklar / Özkaynaklar

0,50

   

VERİMLİLİK (FAALİYET ) ORANLARI

 

Stok Devir Hızı= Satışların Maliyeti / Ort. Stok

6,00

Stok Devir Süresi = 360 / SDH GÜN OLARAK

60,00

Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ort. Tic.Alacaklar

7,00

Alacakların Ort.Tah.Süresi= 360/ ADH GÜN OLARAK

52,00

Aktif Devir Hızı = Net Satışlar / Aktif Toplam

1,00

   

KARLILIK ORANLARI

 

Brüt Satış Karı / Net Satışlar

0,15

Faaliyet Karı / Net Satışlar

0,12

Dönem Karı / Net Satışlar

0,05

Dönem Karı / Aktif Toplamı

0,04

Dönem Karı / Özkaynaklar

0,10

 

131,16

   

Net İşletme Sermayesi= Dönen Varlıklar - KVYK

Not: Yukarıdaki tablodaki oranlar tekstil sektörü içindir, diğer sektör oranları ile benzerlik veya farklılık gösterebilir.

Mali Analiz Yöntemleri Kitapçığı' nı indirmek için Tıklayınız


Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Ticaret Sicili İşlemlerinde Düzenleme Yapıldı Ticaret sicili müdürlüklerinin etkin çalışması ve tacirlerin sicil hizmetlerine erişiminin…
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (GİB' den Önemli Duyuru) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan…
  • e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesi e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin…

Duyurular

Top