Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Image

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeme getirdiği, hükümetin seçime kadar yasalaştırılmasını hedeflediği kıdem tazminatı konusunda henüz hazırlanmış bir tasarı bulunmuyor. Ancak daha önce gündeme gelen plana göre, işçi ile işveren arasındaki esas anlaşmazlık, özellikle kesinti oranında yaşanmıştı. İşçi sendikaları, şu an bir yıllık çalışma için 30 gün karşılığı aylık ücretin yüzde 8.3' üne karşılık gelen kesinti oranının bu rakamın altına düşmemesini ve kıdem tazminatı hesabına devlet güvencesi sağlanmasını istiyor.

Edinilen bilgilere göre, kıdem tazminatı konusunda işçi ve işverenlerle uzlaşma sağlanması halinde konu ayrı bir yasa tasarısı olarak Meclis'e gelecek. Meclis'teki mevcut torba yasalara önergeyle madde ekleme yoluna gidilmeyecek.

Kıdem tazminatı konusunda öngörülen düzenleme ve tarafların itirazları şöyle:

İşten atılan tazminat alamayacak: Mevcut yasaya göre, bir yıl çalışması bulunan kişi işten atılırsa 30 günlük ücreti karşılığı bir kıdem tazminatı alabiliyor. Öngörülen kıdem tazminatı hesabında ise ancak emekli olunduğunda, ya da ölüm halinde kıdem tazminatının tamamı ödenecek.

15 yıl çalışana yarım tazminat: Sigortalı olarak 15 yıldır çalışan ve en az 3 bin 600 gün prim ödeyenler ile konut almak isteyenler, hesapta biriken paranın yarısını çekebilecekler. İkinci kez çekmek için bin 800 gün (beş yıl) prim ödenmesi gerekecek.

İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek mi?: Taslakta istifa eden işçiler konusunda bir ayrım yapılmıyor. Ancak işveren, kalifiye işçileri ellerinde tutamayacakları gerekçesiyle istifa edenlere tazminat ödenmemesini istiyor.

Bireysel kıdem hesabına kesinti oranında anlaşılamıyor: İşverenlerin brüt ücret üzerinden kıdem hesabına yatırmaları gereken oran için yüzde 3 ile yüzde 6 arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor. İşçiler ise yüzde 8.3'ten aşağı düşmesinin, her yıl için 30 günden daha az kıdem tazminatı anlamına geleceğini belirtiyor.

Fona devlet garantisi yok: Bireysel kıdem hesabı bireysel emeklilik sistemindeki gibi sigorta şirketleri tarafından yönetilecek. İşçi sendikaları ise fona devlet garantisi sağlanması gerektiğini, aksi takdirde sigorta şirketinin iflası durumunda işçilerin mağdur olacağını savunuyor.

Fona yüzde 25 devlet katkısı yapılacak: Bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi kıdem tazminatı hesabında da işçiler adına yatırılan her 100 liraya karşılık devlet 25 lira katkıda bulunacak.

http://www.dunya.com/yeni-kidem-tazminati-nasil-olacak-251680h.htm


Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Küçük İşletmelere e-Ticaret Rehberi Geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticaret’i de ekleyen firmaların…
  • 2020/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı…
  • Mali Tatil Denen Tatilde Tatil Yapılamaması 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih…

Duyurular

Top