Tecil Faizi Oranları

Image
TECİL FAİZİ ORANI
 
A.A.T.U.H.K.Mad.: 48
(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:2)
 
Oran
 
Aylık
Yıllık
21.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere ..................................................................
% 1
% 12
 
 
 
Dönemi
Tebliğler
 
 
 
 
 
 
21.11.2009 - 20.10.2010 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 1)
% 1,583
% 19
28.04.2006 - 20.11.2009 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 438)
% 2
% 24
04.03.2005 - 27.04.2006 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 434)
% 2,5
% 30
12.11.2003 - 03.03.2005 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 429)
% 3
% 36
02.02.2002 - 11.11.2003 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 421)
% 5
% 60
31.03.2001 - 01.02.2002 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 416)
% 6
% 72
 
Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Şirketlerin Banka Borçları İçin Önemli Adım Türkiye Bankalar Birliği (TTB), bankaların üzerinde görüştükleri yapılandırma çerçeve anlaşmasının…
  • Takdir Komisyonlarında Vergi İnceleme Elemanlarının Üzerinde Takdir Yetkisi Takdir Komisyonları Vergi inceleme Elemanlarının Üzerinde Takdir Yetkisi Olan Bir…
  • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı 19 Eylül 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30540 Kamu Gözetimi, Muhasebe…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 70.TL

Satın Almak İçinTıklayınız

Top