Tecil Faizi Oranları

Image
TECİL FAİZİ ORANI
 
A.A.T.U.H.K.Mad.: 48
(Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:2)
 
Oran
 
Aylık
Yıllık
21.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere ..................................................................
% 1
% 12
 
 
 
Dönemi
Tebliğler
 
 
 
 
 
 
21.11.2009 - 20.10.2010 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No: 1)
% 1,583
% 19
28.04.2006 - 20.11.2009 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 438)
% 2
% 24
04.03.2005 - 27.04.2006 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 434)
% 2,5
% 30
12.11.2003 - 03.03.2005 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 429)
% 3
% 36
02.02.2002 - 11.11.2003 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 421)
% 5
% 60
31.03.2001 - 01.02.2002 Tarihleri arası
(Tahsilat Genel Tebliği Sıra No : 416)
% 6
% 72
 
Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunun çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • 2019 Yılında İş Hukukuna Göre İdari Para Cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)…
  • Vergi Ve Ceza İhbarnamesine Karşı Hak Arama kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel…
  • Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılma 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı kanunla birlikte limited şirketlerde…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top