Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

Image

ÖZET : 2019 yılında aktif toplamı 20.697.300 TL’yi veya net satışları toplamı 45.993.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo düzenlemek zorundadır.

18.09.1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde kuruluş şekli ne olursa olsun bir önceki yıl aktif toplamı 25 milyar liranın ve net satışlar toplamı 50 milyar liranın altında kalan işletmelerin ek mali tabloları düzenlemek zorunda olmadıkları, aktif toplamı veya net satışlar toplamı bu rakamları aşan işletmelerin ise temel mali tabloların yanısıra ek mali tabloları da düzenlemek mecburiyetinde oldukları belirtilmiştir.

19.12.2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde bu parasal hadlerin takip eden yıllarda Maliye Bakanlığınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan tutarların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

Muhasebe Sistemi Genel Tebliğinde Mali Tablolar, Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

A- TEMEL MALİ TABLOLAR

 1. Bilanço
 2. Gelir Tablosu
 3. Satışların Maliyeti Tablosu
 4. Fon Akım Tabloları
 5. i) Fon Akım Tablosu,

ii Nakit Akım Tablosu,

iii) Net İşletme (Çalışma) Sermayesindeki Değişim Tablosu

 1. Kâr Dağıtım Tablosu
 2. Özkaynaklar Değişim Tablosu

Buna göre 2019 yılında aktif toplamı 20.697.300 TL’yi veya net satışları toplamı 45.993.600 TL’yi aşan mükellefler ek mali tablo vermek zorundadır.

EK MALİ TABLO VERİLMESİNİN SINIRI (2019 Yılı)

|------------------------------------------------|
|      | Aktif Toplamı  | Net Satışlar  |
|      | (TL)      | Toplamı (TL)  |
|------------|-----------------|-----------------|
| 2019    | 20.697.300   | 45.993.600   |
|------------------------------------------------|

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

 • Takdir Komisyonu Kararları Ve KDV İndirimi takdir komisyonları 213 sayılı VUK md.74 hükmünde yer alan takdir…
 • TORBA YASAYA, İŞE ALINACAK SİGORTALILARA 3 AYLIK VERGİ, PRİM VE ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN MADDE EKLENDİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine,…
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) 20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de 24…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top