Poşet Beyan Uygulaması İle İlgili Meslek Kamuoyuna duyuru

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Kanun ile poşet kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmış ve Geri Kazanım Katkı Payı Beyanı verilmesi öngörülmüştür. Uygulamanın ayrıntıları ise 25/12/2018 ve 09/01/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan 2 adet Usul ve Esas ile açıklanmıştır.

İşletmeleri bilgilendirmenin yanı sıra uygulamanın zorluğu, beyan süresinin erken olması ve cezai yaptırımların yüksek olması nedeniyle ülke ekonomisinin önemli bir paydaşı olarak sahip olduğumuz misyonla TÜRMOB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, beyan sisteminin aksaklıkları ve zorlukları yetkililere anlatılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucu beyan sistemine meslek mensubu e-devlet şifresiyle giriş yapılmasının mümkün olunmayacağı kaldı ki bu beyan yükümlülüğünün mükelleflere ait olduğu anlatılmış ve beyan sistemine girişin meslek mensubu e-devlet şifresiyle olmaması sağlanmıştır.

Devam eden görüşmelerimizde önerilerimiz ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine aktarılmıştır.

Önerilerimiz;

  1. Poşet beyannamesi satış noktasında değil üretici tarafından verilmelidir. Nihai tüketiciye satışı ise aynı şekilde devam etmeli ve plastik poşet tüketimi bu yolla azaltılmalıdır.
  2. 7153 sayılı Kanunun yasalaşma süreci ve uygulaması çok hızlı geliştiğinden işletmeler konu hakkında yeterince bilgilendirilememiştir. Ayrıca hali hazırda çok sayıda tereddüt yaratan konu bulunmaktadır. Bu sebeple uygulamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülecek bir tarihe kadar ertelenmesi ve bu süre içerisinde beyan sisteminin iyileştirmesi ile işletmelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
  3. Gerek 7153 sayılı Kanun gerekse bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Usul ve Esaslarda beyan yükümlülüğü üretici/ithalatçı ve satış noktalarına verilmiştir. Dolayısıyla, beyan işletmelerce yapılacak olup, sorumluluğu da onlara ait olacaktır. Ancak, nihayeti itibariyle bu beyanların doğruluğunun incelenmesinin ve güvenceye alınmasının gerektiği de kuşkusuzdur. Meslek mensupları bu aşamada devreye girmeli ve yapılan beyan hakkında bir “beyan güvencesi” vermelidir. Birliğimiz, bu kapsamda yapılacak incelemenin esaslarını ve düzenlenecek raporun dizpozisyonunu belirlemeye hazırdır.
  4. Beyan sorumlusunun işletmeler olduğuna, uygulamada ortaya çıkan ve çıkacak tereddütlere açıklık getirilmelidir.

Bu kapsamda Birliğimize intikal eden sorun ve tereddütlerde yetkililere sunulmuş ve çözümü talep edilmiştir.

7153 sayılı Kanun’da ve Bakanlık tarafından yayımlanan Usul ve Esaslar’da da belirtildiği üzere, beyan yükümlülüğü tamamen işletmelere aittir. Dolayısıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorluğundan ve cezai müeyyidelerin yüksekliğinden kaynaklanan sorunların muhatabı da yine işletmelerdir. Bu kapsamda işletmelerin temsilcisi olan TOBB ve TESK gibi kuruluşların da konuya dikkatlerini çekmek için gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Ayrıca uygulamada yaşanan tereddütler konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yer alan sık sorulan sorular bölümünden

https://sss.csb.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109” yararlanılabilinir.

Bilindiği üzere, 2019 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin Tablo II/3/b-Diğer Beyan Ve Bildirimler bölümünde, verilecek beyannamelerin ücreti gösterilmiş olup, anılan beyanın meslek mensuplarınca hazırlanması halinde, en az bu bölümde belirlenen ücretin alınması gerekmektedir.

Sorunun çözümüne katkı sağlamak üzere Bakanlık yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmekte olup önerilerimiz ve uygulamada yaşanan tereddütler konusunda görüş birliği oluşmuş ancak bazı sorunların çözümü için Kanun değişikliği gerektiği ifade edilmiştir. Yetkililerin 15 Şubat’ta ortaya çıkacak sorunlardan kaynaklı sıkıntıya acil bir şekilde çözüm bulmaları gerekmektedir.

Gelişmeleri siz değerli meslektaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Kaynak: TÜRMOB

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Takdir Komisyonu Kararları Ve KDV İndirimi takdir komisyonları 213 sayılı VUK md.74 hükmünde yer alan takdir…
  • TORBA YASAYA, İŞE ALINACAK SİGORTALILARA 3 AYLIK VERGİ, PRİM VE ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN MADDE EKLENDİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine,…
  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24) 20 Şubat 2019 Tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete’de 24…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top