Çarşamba, 05 Aralık 2018 09:41

Pazar Takibi Suretiyle Organik Ürün Satışlarında ÖKC Kullanma Mecburiyetinin Bulunup Bulunmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-24                                                                                                                                                                 13/05/2011

Konu:ÖKC Kullanımı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, tarım ve hayvancılık işi ile iştigal ettiğiniz, haftanın belirli günlerinde organik pazarlarda ürün satışı yaptığınız, 49 Seri No.lu Genel Tebliğde belirtildiği üzere pazarcılık işi ile iştigal etmeniz nedeniyle yazar kasa kullanmadığınız ve sattığınız tarım ürünleri için perakende satış fişi düzenlediğiniz belirtilerek, konu hakkında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Anılan Kanunun 1/3. maddesinde ise ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyetinin Maliye Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanunla ilgili 49 Seri No.lu Genel Tebliğin A/9. bölümünde, münhasıran pazar takibi suretiyle iş yapan mükellefler Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, faaliyetinizin sadece pazar takibi suretiyle ürün satışı olması ve satışlarınızda Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeniz şartıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında kalmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak söz konusu ürün satışı veya başka tür mal veya hizmet satışlarının sabit işyeri açılmak suretiyle yapılması halinde ise sabit işyerinde ticari faaliyete başladığınız tarihten itibaren 30 gün içinde ödeme kaydedici cihaz alarak gerekli kayıt işlemlerini müteakip kullanmaya başlamanız gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • KDV İndirim Hakkına İlişkin Süre Ve KDV İadelerinde Talep Süresine İlişkin Açıklamalar (23 Seri Nolu KDV Genel Tebliği) 15.02.2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu…
  • Kıdem Tazminatında Vergi İadesi Kimleri Kapsıyor Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, İş Kanunu kapsamında ödenen kıdem tazminatından…
  • Vergi Mükelleflerinin İşyerlerinde Hukuka Aykırı Olarak Yapılan İnceleme Vergi mükelleflerinin işyerlerinde hukuka aykırı olarak yapılan inceleme ve buna…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top