Serbest meslek  faaliyetini mutad meslek olarak yapanlar, 193 sayılı GVK’na göre  serbest meslek erbabı olarak  tanımlanmış ve vergiye tabi tutulmuşlardır.  Bu gibi, gerçek kişiler 213 sayılı VUK 170. maddesine göre prensip olarak serbest meslek  kazancı defteri tutmak  zorundadırlar.  Serbest meslek  defterleri, tasdiki ve kullanılması  zorunlu olan  ve denetim  sırasında  yetkililere ibrazı zorunlu olan  defterdir.   Bu deftere kaydedilecek gelirler “serbest meslek  makbuzuna” dayalı olması  zorunludur.  Bu defterin  gider kısmına kayıtlandırılacak  gider kalemleri ise mutlak surette fatura  vb. belgelere  dayandırılması zorunludur. 

Serbest meslek  faaliyetini  arızi olarak yapanlar ise serbest meslek  erbabı sayılamayacaklarından  dolayı  defter  tutma zorunlulukları  bulunmamaktadır.

Bilindiği gibi, doktor, mühendis, avukat, mali müşavir vb. serbest  meslek  erbabı  tarafından   kullanılması, tutulması ve tasdiki zorunlu olan  defter  serbest meslek  kazanç defteridir.  Serbest meslek  kazanç  defteri  ilgili serbest meslek  erbabı tarafından  günlük olarak tutulmak  ve işyerinde bulundurulması  zorunlu olan bir defterdir.   Serbest meslek  erbabı  tarafından  envanter kayıtlarının  takibi için istenirse ayrıca bir envanter defteri serbest meslek  defterine ilave olarak  tasdik ettirilebilir. Bu durumda, serbest meslek erbabı tarafından  envantere dahil edilecek  bütün  varlıklar bu  deftere kaydedilmek  zorundadır.

Diğer taraftan, serbest meslek  erbabı  olan doktorlar serbest meslek  kazancı  defteri yerine dilerlerse “protokol defterini” tasdik ederek  kullanabilirler.  Bu durumda,  protokol defteri  aynı zamanda serbest meslek  defteri yerine geçer.(1)

Protokol defterinde yer alacak  bilgiler aynen  serbest  meslek  kazanç  defterinde bulunması  gerekli olan   bütün bilgileri içermesi  zorunludur.  Buna göre, protokol defterinin gider kısmında her türlü giderler yazılır.   Protokol defterinin gelir kısmına ise;  hekimler tarafından  elde edilen  hasılatlar kaydedilir. 

Protokol  defterinin gelir kısmında, muayene edilen hastaların ad soyad ve alınan  ücretler yer almak  zorundadır.  Tüketici  durumunda olan müşterilere kesilen  serbest meslek  makbuzları üzerinden  herhangi bir tevkifat yapılamaz.  Düzenlenen  serbest meslek  makbuzları  protokol defterine tarih ve numaralarına göre günlük olarak  kayıtlandırmak  mecburiyetindedir. Nazlı Gaye Alpaslan

https://www.hurses.com.tr/av-nazli-gaye-alpaslan/serbest-meslek-kazanci-ve-protokol-defterinin-onemi/haber-22028

---------------

(1) Bkz. VUK md. 210

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

Öne Çıkanlar

  • Konkordato Süreci 1. Giriş Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan…
  • Aynı Konuda Yürürlükte Ve Taslak Halinde Olan Tebliğlere Göre Tarihleri ABDULLAH KİRAZ 
  • Münfesih Olmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatifler Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited…

Duyurular

https://gallery.mailchimp.com/d5c32d5b9a46cdb11ded93724/images/12f68015-e9d8-44e6-9f22-e7d6aa53f846.jpg

Yazar: Cihangir ÖZKÖK - YMM
Fiyatı: 85.00 TL

Satın Almak İçin Tıklayınız

Top